Poutní raně barokní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v LUŽI.