Křížová cesta spojující město KRÁLÍKY a KLÁŠTER HEDEČ.