Vrch Kalvárie je známým poutním místem nad JAROMĚŘICEMI.