Fresky z 18. století na Loretánské kapli v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.