Sdružení přátel Pardubického kraje

Klášterec nad Orlicí - Kdy a jak v Klášterci škola a školství začalo

Bývalá dřevěná škola za kostnicí na kostelním pozemku č.p.3.. Foto autorka

28.02.2012 Stejně, jako lidské rody, tak i stavby mají svoji historii. Mnohdy však o stavbách a budovách máme více informací než o životě našich předků. První vyučování ve školách v Klášterci nad Orlicí nelze přesně určit. Je předpoklad, že se mohlo vyučovat již velice brzy, protože již ve 14. století zde stávala fara, kdy se lze domnívati, že se v té době již vyučovalo.
První škola v Klášterci nad Orlicí byla postavena již v roce 1713 v místě dnešní farní budovy. Byla to přízemní kamenná budova. Měla tenkrát název „Vrchnostenská budova“ a měla dvě místnosti. Jedna sloužila pro vyučování a druhá jako byt pro učitele. Prvními učiteli byli lidé, kteří se za svého života dostali do světa, uměli psát, číst a počítat. Tato školní budova byla roku 1757 přidělena místnímu kaplanu za obydlí. Dnes na tomto místě stojí patrová budova (viz obr. č. 2), která slouží jako fara pro místní kostel Nejsvětější Trojice. Roku 1758 proto vystavěla žamberecká patronátní vrchnost druhou školu za kostnicí na kostelním pozemku čp. 3 (viz obr. č. 1), z části na základech bývalého kláštera, roubenou, s jednou místností – třídou. Od jara do podzimu zela prázdnotou, protože děti musely doma vykonávat různé zemědělské a domácí práce. V zimě ale byla plná. Učitel, aby se uživil, měl v jedné části tkalcovský stav, na kterém i při vyučování pilně pracoval. Část dětí přitom odříkávalo nahlas násobilku a část dětí psalo na břidlicové tabulky.

Poněvadž dětí přibývalo a dřevěná škola už nevyhovovala, měla se přestavěti, ale byla zastrčená za kostelní zdí a vznikly by rovněž velké fi nanční náklady, upustilo se od přestavby. Tuto chalupu staré patronátní školy po jejím zrušení koupil r. 1833 syn panského hajného z Jedliny čp. 14 Antonín Vojtěch, později Albert, nar. r. 1801. Byl strýcem žambereckého rodáka prof. dr. Eduarda Alberta. Následovalo několik dalších majitelů. Čtvrtým majitelem byl Bernard Wagner z Pastvin. Byl pekařem, provozoval zde svoji živnost, v které zde pokračoval i jeho syn Josef. Kolem roku 1920 kupuje chalupu František Janeček, který zde měl sedlářskou dílnu. Od rodiny Janečkových koupila chalupu 24. října 1985 rodina Banatových jako rekreační objekt, který krásně opravila a udržuje, a který je chloubou vesnických chalup. Nové stavební místo bylo vybráno na pozemku mlynáře Františka Buchtela, ten však nechtěl místo přepustit. Byl nakonec přinucen krajským rozhodnutím místo přenechati a dostal náhradou obecní pozemek kolem mlýna, aniž musel splácet obci úroky. Dřevěná škola byla po vystavění školy u mostu prodána vrchností za 104 zlatých a k tomu 13 dní roboty ročně. Již o něco dříve, a to v roce 1825, byly ke zdejší škole přiděleny Končiny Kunvaldské a obec Pastviny se roku 1828 od zdejší školy odtrhla, jelikož tam byla zřízena fi liální škola.
Nová škola se začala stavět roku 1832, krytá taškami a oplocená. Posvěcena byla dne 7. července 1833 v den Navštívení Panny Marie nekořským vikářem a školním dohližitelem P. Bernardem Šmidrou, farářem ze Žamberka. Svěcení se účastnil i majitel Žamberského panství Jan Parish, rytíř královského polárního řádu, jako patron školy, pak hrabě z Bubna, majitel panství Doudleb a Jelení, František Pelikán, vrchní ze Žamberka, Eduard Šenk, purkrabí a František Baroch, obročí dvora Helvíkovského. Všichni hosté byli přivítáni střelbou z hmoždířů a hudbou. Kázání měl P. Antonín Buchtel, rodák z Pastvin. Po kázání následovala mše, pak průvod ke škole. Následovalo svěcení a po něm zkouška z náboženství. S vrchnostenským povolením byla vybudována současně i kamenná stodola pro místního učitele a lokalistu. 1. března 1875 byla zdejší škola rozšířena na dvoutřídní. Světnice, která sloužila jako vyučovací, byla přepažena na dvě. Do přepažení byla třída čistá a zdravá, ale po přepažení začala ve třídě obrácené k cestě růsti dřevokazná houba, proti níž byly marné veškeré boje a prostředky. Dne 1. října roku 1887 byla škola rozšířena na trojtřídní, ale třetí místnost musela být najata v čísle 84 v domě Václava Štěpána (budova školy a kamenná stodola dnes již neexistují). Bylo tudíž nutné vystavět školu novou.
Pro výstavbu nové školy bylo vybráno staveniště za farou, louka p. Fr. Katzra. Dne 15. dubna 1886 se začaly kopat základy a dne 19. dubna byl položen první základní kámen. Dne 12. června se počal klást kryt. 3. října 1886 proběhlo vysvěcení nové školní budovy za účasti významných hostí. Svěcení vykonal P. I. Bílek, b. vikář za asistence některých duchovních a místního faráře. Slavnostní řeč pronesl p. V. Podhajský, c.kr.okr. školní inspektor (dnes budova čp. 167, obr. č. 3). V roce 1911 byla zřízena tzv. expozitura na Jedlině. Na této škole učil Antonín Kavka, který zde zavedl výrobu dřevěných hraček. Ty proslavily Klášterec n. O. i v cizině. V roce 1919 byla v Klášterci nad Orlicí založena měšťanská škola. Tím Klášterec předběhl široké okolí, neboť tento vyšší stupeň ještě nikde na vesnici nebyl. Přes řadu potíží a pro zajištění narůstajících požadavků na rozšíření vyučování, jak v obecné, tak v měšťanské škole, byla postavena v roce 1923 a dána do užívání nová škola (obr. č. 4). V době zahájení měla tři třídy a 123 žáků. Nesla název „Občanská škola veřejná s českým jazykem vyučovacím“. Od 12. dubna 1930 začala škola užívat názvu „Měšťanská škola“. V roce 1943 byla škola uzavřena německým inspektorem a žáci museli docházet do měšťanské školy v Kunvaldu. Po skončení války v roce 1945 byla činnost školy opět obnovena. V letech 1979–1980 byla za provozu provedena generální rekonstrukce rozvodu vody a elektroinstalace a zavedeno vytápění elektrickými akumulačními kamny. V roce 1985 byly přebudovány suché záchody na splachovací. V březnu 1990 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČSR vrácen škole čestný titul Masarykova základní škola a pan farář Halík škole věnoval bustu T.G.Masaryka. V roce 1994 byla dokončena přístavba ke stávající budově školy, v hodnotě 13 milionů korun (obr. č. 5). V přístavbě se nachází školní kuchyně s jídelnou, šatny, počítačová učebna, dvě třídy, odborná pracovna F-CH, školní družina, žákovská knihovna, dílny, fi tcentrum a jeden byt. S uvedením této přístavby školy do provozu, byl ukončen provoz předchozí budovy čp. 167 (za farou), kde byla umístěna školní družina a první třída. Dnes je škola umístěna ve starší budově s číslem 176 z roku 1923 a v přístavbě z roku 1994. Několik tříd 1. stupně sídlí i v budově školy v Pastvinách na odloučeném pracovišti klášterecké školy.

GPS souřadnice: 50.1115617N, 16.5546392E

Autor: Jarmila Skalická
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2011


Současná Masarykova základní škola. Vpravo je první budova z roku 1923, vlevo nová přístavba z roku 1994. Foto autorka
Masarykova základní škola z roku 1923. Foto autorka


Předchozí článek: Rozárka na okraji Žamberka je obdobou husitské hlásky
Následující článek: Výprachtická lípa


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 2/2018 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Panské historické hranicní kameny na Svitavsku a Ústeckoorlicku
Židovský hrbitov a synagoga v Luži
Svitavskou pahorkatinou kolem památníku Vcelích matek
Chvaletická pahorkatina
Pardubický kraj
CHRUDIMSKO: Starobylý hřebčín v HEŘMANOVĚ MĚSTCI.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Jiljí opata v NASAVRKÁCH.

ORLICKOÚSTECKO: Pražská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je pozůstatkem městského opevnění. Její věž poskytne návštěvníkům města výhled na město.

ORLICKOÚSTECKO: Socha slona je symbolem KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Radnice s cibulovou věží na náměstí v ÚSTÍ NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: portál z roku 1492 v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ je považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

SVITAVSKO: Městské opevnění v ulici Na Bídě v POLIČCE.

PARDUBICKO: Zámek je domimantou městečka CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml