Sdružení přátel Pardubického kraje

Smírčí kříže na Svitavsku - Jedlová, Lačnov, Modřec

Smírčí kříž v Jedlové. Foto autor

1.12.2013 JEDLOVÁ
Poloha: Kříž je zazděn ve hřbitovní zdi u kostela Navštívení Panny Marie v Jedlové v části obce Horní Jedlová u silnice z obce Bystré do Poličky.
Popis: Hladký kamenný kříž latinského tvaru z jemnozrnného pískovce, u paty výrazně rozšířený. Kříž je do poloviny zazděn v hřbitovní zdi a je natočený na sever.
Rozměry: 88 x 45 x 18 cm
Historie: Podle míry zvětralosti lze usuzovat, že se jedná o poměrně novější kříž. Je možné, že se původně jednalo o kříž náhrobní. Nezmiňují se o něm žádní z německých ani českých badatelů. Je zapsán v knize Kamenné kříže Čech a Moravy.

LAČNOV-SVITAVY
Poloha: Kříž stojí na severu Svitav v místní části Lačnov za silničním příkopem na pravé straně silnice z Lačnova do Opatovce asi 150 metrů od domu č.p. 87/133.
Popis: Jednoduchý masivní latinský kamenný kříž otočený na západ. Na zadní straně a pod rameny jsou prohlubně.
Rozměry: 106 x 90 x 28 cm
Historie: O existenci kříže je z literatury známo, nejsou o něm však zapsány žádné pověsti a o jeho původu není známo nic. Zmiňuje se o něm Czerny1] a Ošanec2], je zapsán v knize Kamenné kříže Čech a Moravy.

MODŘEC
Poloha: Kříž stojí na pravé straně silnice z Poličky do Jedlové mezi dvěma odbočkami na Modřec.
Popis: V současnosti zde stojí replika kříže z betonu. Odlitek je tvarově i velikostně věrný původnímu pískovcovému kříži. Kříž se k patě rozšiřuje a ramena jsou zaoblena. Vrchní část kříže nad rameny je v poměru s délkou ramen velmi malá. Na čelní straně je neumělý reliéf dvou kladiv nebo sekyr.
Rozměry: 100 x 74 x 30 cm
Historie: Někdy v rozmezí let 2009–2010 byl kříž přemístěn do muzea v Poličce. Na jeho místo byla usazena replika, aby se předešlo případné krádeži. Kříž je známý z německé literatury od Czernyho3]. V české literatuře se o něm zmiňuje až Ošanec4], je také zapsaný v knize Kamenné kříže Čech a Moravy. Podle modřeckých občanů jsou nástroje na kříži dvě kovářská kladiva. Vyprávějí si, že zde byl zabit kovářský tovaryš svým kamarádem učněm kvůli osmi krejcarům. Kříž nazývají „kovářský kříž“. Obyvatelé Jedlové zase vyprávějí pověst, že na místě byl zabit bednářský tovaryš, proto kříži říkají „bednářský kříž“. V Poličce naproti tomu tvrdí, že zde byl zavražděn zedník, proto ho nazývají „zedníkův kříž“5]. Ať byl na místě kříže zavražděn kdokoli, jedná se nejspíše o smírčí kříž. Žádná smírčí smlouva však nebyla nalezena. Každopádně se však jedná o kříž pamětní.

GPS souřadnice: 49.6611292N, 16.3048344E

Autor: Matěj Kmošek
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2013


Smírčí kříž v Lačnově. Foto autor
Smírčí kříž v obci Modřec. Foto autor


Předchozí článek: Demelova (Neubauerova) kaple U dřevěné kapličky
Následující článek: Evangelický chrám v Dvakačovicích


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Kašna uprostřed náměstí ve SKUTČI.

ORLICKOÚSTECKO: Výhled z rozhledny na vrcholu KOZLOVSKÉHO KOPCE nad Českou Třebovou.

ORLICKOÚSTECKO: LANŠKROUNSKÝ zámek z druhé poloviny 15. století

ORLICKOÚSTECKO: kostel v obci PÍSEČNÁ.

SVITAVSKO: portál z roku 1492 v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ je považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

SVITAVSKO: Městské opevnění v ulici Na Bídě v POLIČCE.

PARDUBICKO: Rozhledna Barborka na okraji obce CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml