Sdružení přátel Pardubického kraje

Univerzita si k patnáctému výročí nadělila nový areál za více než miliardu korun


17. 06. 2009 Před 15 lety, s platností od 31. března 1994, byla přejmenována „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“ na „UNIVERZITU PARDUBICE“. Dne 16. února 1994 byl schválen zákon č. 46/94 Sb., který změnil název pardubické vysoké školy, která má svoji tradici ve městě bezmála již 60 let. Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena v říjnu téhož roku a svá studia chemie zahájilo prvních 120 studentů. V následujícím akademickém roce byla pro potřeby vysoké školy upravena budova bývalé státní průmyslové školy na náměstí Čs. legií. V listopadu 1953 se status školy změnil a vznikla „Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích“ známá 40 let pod zkratkou VŠCHT.

Po roce 1990 se struktura školy zásadně změnila. Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol v České republice, které jsou založeny zákonem. Patří v rámci republiky do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji a nabízí více než 60 studijních programů s více než stovkou oborů v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studiu.
V letošním akademickém roce studuje na univerzitě 9 700 studentů, a to na sedmi fakultách: Fakultě chemickotechnologické (založené v roce 1950), Fakultě ekonomicko- správní (založené v roce 1991), Dopravní fakultě Jana Pernera (založené v roce 1993), Fakultě fi lozofi cké (založené v roce 2001), Fakultě restaurování (založené v roce 2005), Fakultě zdravotnických studií (založené v roce 2007), Fakultě elektrotechniky a informatiky (založené v roce 2008).
Od února 2009 má Univerzita Pardubice také jeden vysokoškolský ústav – Centrum materiálového výzkumu.
V hodnocení vědeckovýzkumné činnosti se Univerzita Pardubice řadí na 7. místo mezi českými veřejnými vysokými školami. Při přepočtu na akademické pracovníky zaujímá v ČR 6. místo (za Univerzitou Karlovou, ČVUT, Masarykovou univerzitou, VUT a VŠCHT v Praze).

Nový univerzitní areál v sobě skrývá 823 místností a 100 km kabelů
Po dvou letech výstavby byla na sklonku loňského roku dokončena výstavba nového areálu Fakulty chemickotechnologické pardubické univerzity v Pardubicích-Polabinách. Výstavba nového areálu přišla na konečných 1,332 miliónů korun. Jak při jejím otevření připomněl rektor univerzity Ing. Jiří Málek, DrSc., výstavbou nového areálu se tak splnil sen, který trval od počátku vysokého školství v Pardubicích, tedy plných 60 let.
A jak tedy nově vybudovaný areál vypadá? Autory návrhu jsou Ing. arch. Tomáš Pilař a akad. arch. Ladislav Kuba. Nový areál je tvořen třemi budovami soustředěnými kolem akademického náměstí. Budovy jsou vzájemně propojené na úrovni druhého nadzemního podlaží do jednoho bloku. Pod všemi budovami probíhá vzájemně propojený instalační koridor s technickým zázemím včetně strojoven vzduchotechniky či ústředního topení. V celém areálu je vybudováno 168 laboratoří se špičkovým technickým a technologickým zázemím, 24 učeben včetně počítačových a čtyři velké posluchárny, přičemž ta největší má kapacitu 220 míst. Kromě dalšího rozsáhlého zázemí pro děkanát fakulty jsou zde i jednotlivá pracoviště pro akademické pracovníky a pobyt studentů. Celkem nově vybudovaný areál čítá neuvěřitelných 823 místností. Není ani bez zajímavosti, že v celém areálu bylo nainstalováno téměř 100 km elektroinstalačních kabelů.
Bez zajímavosti není ani architektonické řešení vstupu do centrální spojovací budovy 3 přes akademické náměstí. K recepci ve druhém podlaží je možné se dostat po širokých otevřených točitých schodech anebo je možný vstup po architektonicky zajímavé šikmé rampě. Zvláštností prostoru jsou holé betonové zdi bez jakékoliv povrchové úpravy, které se střídají s červeně natřenými omítkami v barvě univerzitní červené.
Součástí celého nově vybudovaného areálu je také 241 parkovacích míst, z čehož jich je 14 pro imobilní osoby. Jak rektor dále podotkl, výstavba nového univerzitního areálu byla po technologické stránce velmi náročná, protože požadavky na chemické laboratoře, jejich vybavení, klimatizaci, odsávání, ale i velkou spoustu dalších technologií souvisejících s provozem budov, je vysoká.

GPS souřadnice: 50.05013N, 15.76729E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2009


Předchozí článek: Ležáky – osada, která nemlčela
Následující článek: Přírodní rezervace Bohdanečské rybníky má novou naučnou stezku


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v CHRUDIMI.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Václava v ŘESTOKÁCH z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Zřícenina hradu LANŠPERK založeného ve 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Most přes PASTVINSKOU PŘEHRADU zbudovanou v letech 1932 - 1938.

ORLICKOÚSTECKO: Zámek NOVÉ HRADY u Litomyšle.

SVITAVSKO: Vstupní brána MORAVSKOTŘEBOVSKÉHO zámku

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Lřížev LITOMYŠLI, nejvýznamnější památka z předhusitského období.

PARDUBICKO: Příhrádek v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml