Sdružení přátel Pardubického kraje

VÝLET DO HISTORIE, aneb KAM DRÁTY NEVEDOU

Foto autorka

19.10.2019 V sobotu 21.října 2017 byl uskutečněn výlet do okolí Pardubic historickým autobusem Karosa z roku 1989. Zorganizoval jej opět jednatel Klubu přátel Pardubicka Honza Řeháček nejen pro členy klubu, ale i pro širokou veřejnost. To byl ale kámen úrazu. Zájem byl tak obrovský, že autobus nestačil a dost lidí se výletu muselo vzdát. I tak vyjížděl naplněn přímo k prasknutí, že se nedalo skoro dýchat.
Název „Výlet do historie“ byl použit vzhledem k vybraným historickým a velmi zajímavým kostelům a historickému nádražnímu muzeu v Rosicích nad Labem a „Kam dráty nevedou“ proto, že do těchto míst může jet jenom autobus, protože ty dráty tam opravdu nevedou. Akci pořádal Klub přátel Pardubicka zastoupeným Honzou Řeháčkem ve spolupráci se Spolkem historie železniční dopravy a za podpory Magistrátu města Pardubic.

Odjezd z Třídy Míru byl ve 14,00 hodin. První zastávka se konala v Rosicích nad Labem u kostela sv. Václava. Čekal zde na nás pán, který nám otevřel. Kostelíček je to starý, původně gotický, prvně připomínaný v roce 1350, přestavěný v roce 1583. Má krásný oltář a varhany, které jsou vestavěny do líce dřevěné kruchty. Pod tou se nachází malý oltář se dvěma anděly a soškou Panny Marie pod křížem s Ježíšem v náručí. Zajímavá je také obrazová křížová cesta, socha Ježíše Krista i malá kovová křtitelnice. Za kostelem se nachází dřevěná zvonice a za ní zazděná v oplocení část starého renesančního obloukového portálu z roku 1583. Prohlídka byla velice zajímavá a o historii kostela nám vypravoval Honza Řeháček.
Po prohlídce nás autobus přepravil na nádraží v Rosicích nad Labem, kde je ve staré nádražní vodárně zřízeno železniční muzeum. Spolek historie železniční dopravy, který muzeum zřídil, je spolkem velkých nadšenců, dobrovolníků, kteří sbírají všechny staré nádražní artefakty včetně vagonů různého provedení. V budově jsou instalovány drobné a listinné předměty. Napravo od budovy je zřízeno venkovní muzeum s několika zajímavými vagony a různým železničním zařízením včetně jezdícího vláčku pro děti.
Další místo, kam jsme pokračovali, byl kostel sv. Jana Nepomuckého v Lánech na Důlku, které jsou od Rosic docela daleko. Jelo se oklikou přes Kokešov. Kostel sv. Jana Nepomuckého nám otevřeli manželé Váňovi, kteří se podílejí na údržbě a opravách kostela. Jsou to zdejší nadšenci a zřejmě i hluboce věřící lidé z místní významné rodiny. Střecha kostela byla už s novou krytinou, na ostatním se v té době stále ještě pracovalo. Kostel byl postaven roku 1802 na místě dřevěného. Pan Váňa nám vypravoval přímo s nadšením o historii bývalé i nedávné, o rekonstrukci a současných akcích, které zde dělají. Pochlubil se novými varhanami, které jsou umístěny dole v kostelní lodi, a ne na kruchtě. Jsou to varhany nové, moderní. Paní Váňová nám na ně zahrála – nejprve s rejstříkem jako na piano, poté rejstříky přehodila a zazněla mohutná chrámová hudba. Někteří ještě vystoupali v doprovodu pana Váni na věž, takže se program více protáhl. O půl páté jsme měli být už na dalším místě, jak bylo původně v plánu.
Se zpozděním jsme vyjeli na poslední prohlídku. Do Hostovic jsme dorazili přes Srnojedy, Popkovice, Černou za Bory a Žižín. V Hostovicích na malé vyvýšenině stával kostel sv. Jakuba Většího, ale pro zchátralost byl za minulého režimu zbourán. Zůstala jen dřevěná zvonice s dřevěným patrem v rohu hřbitova. Na prostoru bývalého kostela nás Honza Řeháček seznámil nejen s jeho historií, ale i s místním starostou panem Jiroutem, který rovněž pochází z místní vážené rodiny Jiroutových, pokud jsem to dobře pochopila. Naproti zvonici nám pan starosta v budově místního úřadu ukázal výstavu fotografií o historii obce, kde je také vidět, jak zdejší kostel původně vypadal. Do Pardubic jsme dorazili krátce po půl šesté. Tématická exkurze byla velice zajímavá a poučná. Na všech místech jsme poděkovali za ochotu a čas nám věnovaný. Nakonec jsme se rozloučili s panem řidičem, který nás tak krásně povozil, s Honzou Řeháčkem i těmi, kteří se na organizaci podíleli.

Autor: Jarmila Skalická
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2019


Foto autorka
Foto autorka
Předchozí článek: 30. výročí Sametové revoluce v Pardubicích
Následující článek: Pardubická radnice odhalila léta skrytou krásu


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje z roku 1397 v KOĆÍ s dřevěnou zvonicí z roku 1666 a krytou chodbou.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Jiljí opata v NASAVRKÁCH.

ORLICKOÚSTECKO: Nádherný výhled do krajiny ze zříceniny hradu LANŠPERK

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v ČESKÉ TŘEBOVÉ s kašnou a starou radnicí.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Františka Serafínského v CHOCNI.

SVITAVSKO: Kostel sv. Ducha v JAROMĚŘICÍCH.

SVITAVSKO: Část městského opevnění a kostel sv. Jakuba v POLIČCE.

PARDUBICKO: Hřebčín v KLADRUBECH NAD LABEM je jedním z nejstarších na světě.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml