Sdružení přátel Pardubického kraje

Pravěká osada Křivolík


16.02.2016 Víte, že nedaleko České Třebové se nachází pravěká osada? Nedaleko obce Kozlov, která je známá chatou Maxe Švabinského nebo rozhlednou na Kozlovském kopci, se nalézá uprostřed lesa na trase modré turistické značky zbudovaná pravěká osada Křivolík.
Osada ukazuje pravěký vývoj v českých zemích od prvních lovců a sběračů přes rané zemědělce, skrze zavedení kovů po počátek raného středověku. Posláním osady je zajímavou formou prezentovat vývoj lidských dějin. Pravěká osada je budována od roku 2007, kdy zde proběhly první experimenty s pravěkým zemědělstvím, zpracováváním dřeva a kůží. Z malé březové ohrady, se stala prosluněná mýtina s políčky, výběhem pro kozy a ovce, keramickou pecí a halštatskou kuchyní.
Součástí osady je hned několik objektů a to ať již zemědělských objektů či řemeslnických dílen. Je to například dílna brusiče kamenných seker z období mladší doby kamenné. Tehdy v mladší době kamenné totiž člověk přecházel na zemědělský způsob života a s tím souvisel i vznik stálých osad, které byly vázány na obdělávanou půdu. Člověk se napevno usadil v krajině a spolehlivým společníkem mu byly právě broušené kamenné sekery, se kterými byl schopen ve velkém opracovávat dřevo na stavbu vesnic.

Dalším objektem v osadě je např. kovárna z doby železné, kovolitecké pece z počátku druhého tisíciletí př.n.l, kdy hlavním materiálem doby bronzové byl bronz, slitina mědi a cínu. Předměty z bronzu se vyráběly litím do formy. Na sídlištích se mohla slévat přímo zhutněná měď s cínem nebo se využívalo již připravené suroviny tzv. hřiven. Prezentován v osadě je také milíř pro výrobu dřevěného uhlí. Naleznete zde také dvoukomorovou hrnčířskou pec z období 4. – 1. st.př.n.l. Jde o typ pece, který byl v mladší době železné velmi populární. Zařízení je tvořeno dvěma topnými kanály, roštem oddělující topeniště od vsádky keramiky a kopulí kumulující teplo. Pec byla postavena podle nálezu z Velkých Opatovic (okr. Blansko) a je datována do mladší doby železné.
Tehdejší osady byly samozřejmě kromě řemeslné výroby spjaty zejména se zemědělstvím. Proto se zde nachází například výběh pro ovce a kozy či zemědělská políčka a zahradky. V kulovém domě je pak prezentována chlebová pec či ohniště pro přípravu pokrmů v keramických nádobách a kotlích.
V osadě nalezne návštěvník také kotviště dlabaných lodí vyrobených z jednoho kusu dřeva – monoxylů. Návštěvníci se zde mohou dozvědět, jak se takový monoxyl vyráběl.
Náboženství hrálo v životě našich předků významnou úlohu. Spojení s vyššími mocnostmi bylo klíčovou záležitostí. Z jednou s takových možností byl i posvátný strom, skrze něj a přívěšky – zhmotnělé modlitby, bylo možné poslat vzkaz mocnostem sídlících nad korunami stromů. Pro komunikaci s mocnostmi pod zemí pak sloužili bažinné svatyně. A právě oba druhy sakrálních objektů mohou návštěvníci osady Křivolík obdivovat.
Osada Křivolík nabízí programy také pro školní kolektivy, pořádají se zde i pravidelné akce či festivaly pro veřejnost. Provozovatelem pravěké osady Křivolík je občanské sdružení Bacrie, což je sdružení příznivců historie, archeologie a pedagogiky, které vzniklo v roce 2007.
Nejbližší akcí pro veřejnost bude akce Brány otevřené aneb Vítání léta 21-22.6. 2014.
Více se můžete dočíst na internetových stránkách www.bacrie.cz nebo www.krivolik.cz

GPS souřadnice: 49.8882647N, 16.4180872E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2014
Předchozí článek: Zemská jabka dala jméno jabkancům
Následující článek: V červené krajině kozích hřbetů a bání


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Starobylý hřebčín v HEŘMANOVĚ MĚSTCI.

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Litomyšlská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je zbytkem městského opevnění.

ORLICKOÚSTECKO: ČESKOTŘEBOVSKÉ náměstí s morovým sloupem z roku 1706.

ORLICKOÚSTECKO: Podloubí na náměstí v KRÁLÍKÁCH.

SVITAVSKO: Vrch Kalvárie je známým poutním místem nad JAROMĚŘICEMI.

SVITAVSKO: Sgrafita zhotovená podle Váchalova Krvavého románu na domě čp. 127 v LITOMYŠLI.

PARDUBICKO: Novorenesnační radnice na Pernštýnském náměstí v PARDUBICÍCH pochází z roku 1895.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml