Sdružení přátel Pardubického kraje

Akvadukt v Třebařově

Foto: autor

20.10.2019 Nejznámější a také nejstarší památka v Třebařově u Moravské Třebové je zřícenina augustiniánského kláštera Koruny Panny Marie. Zákládající listina kláštera, který založil Boreš z Rýzmburka pochází z roku 1267. I když došlo za husitských válek k jeho zpustošení, byl následně obnoven, postupně však ale ztrácel na svém významu. Luteránská reformace uspíšila jeho zánik okolo roku 1550. V nedalekém Třebařovském dvoře, který ke klášteru také patřil se ještě donedávna nacházely dvě unikátní památky. Původní starý mlýn, jeden z nejstarších mlýnů na území naší republiky je zmiňovaný už v roce 1273. Mülerův byl nazýván po mlynářském rodu Mülerů, kterým patřil od 16. století. Jejich německá národnost se jim stala osudnou po druhé světové válce. Spolu s ostatními sudetskými němci z Třebařova byli odsunuti, mlýn tak ztratil majitele a začal chátrat. Kvůli jeho dezolátnímu stavu vše vyvrcholilo jeho nedávnou demolicí. Po 745 letech tak zbylo ze mlýna jenom několik drobných kamenných stavebních artefaktů a vodní značka mlýna.

Druhým neméně význačným unikátem patřící k Mülerovu mlýnu je akvadukt, na kterém se mimoúrovňově kříží vody mlýnského náhonu a Třebařovského potoka. Turistické weby uvádějí, že je z šesti v České republice zachovaných a funkčních akvaduktů největší a také nejstarší.
Akvadukt býval původně dřevěný. V roce 1840 (viz letopočet na klenáku akvaduktu nad náhonem ze strany bývalého mlýna) byl vybudován kamenný, údajně z kvádrů kvalitního pískovce ze známých maletínských lomů. Jelikož přes náhon nebyl vybudován mostek, používali místní lidé kamenný okraj akvaduktu jako lávku přes potok. Byla to cesta frekventovaná, protože i dnes je patrné výrazné prohloubení kamene. I když je v suchých obdobích Třebařovský potok bez vody, akvadukt je dle vyjádření jednoho z majitelů pořád plně funkční. Dlouhodobým cílem majitelů je původní náhon ( dle webu: vodnimlýny.cz - 2,3 km dlouhý) ke mlýnu zprovoznit. Při jeho prohlubování došlo k odhalení zbytků původních dřevěných kůlů zpevňující břehy náhonu.
Na něm stojící malá vodní elektrárna, v těsné blízkosti původního mlýna má budovu zrekonstruovanou, chybí ale zatím turbína. Od této elektrárny bylo koryto náhonu začátkem dvacátého století zakryto betonovým stropem v délce necelých 90 m a postupně bylo zavezeno sutí a zaneseno sedimenty. Několik desítek tun bahna a nepotřebného materiálu se majitelům s přáteli podařilo odstranit a tuto část náhonu opatřit i elektrickým osvětlením. Na požádání tam na lodičce vozí školní děti a poutavým výkladem je seznamují s touto raritou. V objektu elektrárny se plánuje i malé muzeum. Celá tato aktivita je financována ze soukromých zdrojů a velký podíl práce je zajišťován vlastními silami, což je i příčinou stále se posouvajícího termínu dokončení.
Toto téměř zapomenuté úžasné vodní dílo si jistě tuto renovaci zaslouží, vždyť moc nechybělo a mohlo dopadnout jako výše zmíněný Mülerův mlýn.

Použité prameny a literatura:
http://vodnimlyny.cz
https://www.krasnecesko.cz

GPS souřadnice: 49.8458194N, 16.6951750E

Autor: Petr Vomáčka
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2019


Foto: autor
Foto: autor


Předchozí článek: MÍSTA PŘÍBĚHŮ – TVRZIŠTĚ STOUPEC
Následující článek: Historické orientační sloupy 2


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Unikátní skanzen lidových staveb Betlém v HLINSKU.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Václava v ŘESTOKÁCH z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Rozhledna na ANDRLOVĚ CHLUMU u Ústí nad Orlicí.

ORLICKOÚSTECKO: Socha slona je symbolem KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: náměstí v LETOHRADĚ.

SVITAVSKO: portál z roku 1492 v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ je považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

SVITAVSKO: Klášterní zahrady v LITOMYŠLI zdobí sochy Olbrama Zoubka.

PARDUBICKO: Uličky Starého města v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml