Sdružení přátel Pardubického kraje

Česká Třebová má nový dopravní terminál


08. 05. 2011 Pokud se řekne Česká Třebová, mnohý z nás si dodnes vybaví toto měst jako jeden z nejdůležitějších železničních uzlů u nás. Počet vlaků, které projíždějí městem sice o něco poklesl, zrovna tak zde již nedochází k přepřahání lokomotiv vlaků jedoucích směrem na Brno a naopak, ale dopravním centrem toto město zůstává i nadále. A tak je chvályhodné, že právě do České Třebové byla směřována investice, jejímž cílem byla rekonstrukce prostranství před nádražím, které nese jméno po významném staviteli železnice - náměstí Jana Pernera.

A tak zastupitelstvo města v září roku 2004 schválilo přípravu investičního záměru stavby, který by řešil rekonstrukci prostranství před nádražím. Cílem bylo vzájemně propojení železniční a autobusové dopravy, ale i řešení parkovacích míst a pěších klidových zón. V roce 2005 byla zpracována urbanistická studie, která navrhovala podzemní parkoviště s návazností na přímý vstup k vlakovým nástupištím, nové autobusové nádraží s návazností na železniční uzel, ale i komunikace na povrchu.
Celý projekt byl významně finančně podpořen Pardubickým krajem, finanční prostředky pocházejí z Operačního programu NUTS II. Severovýchod. Stavební povolení bylo vydáno na počátku roku 2008 a na počátku roku 2009 byly zahájeny stavební práce. Stavba celého díla byla dokončena 13.8.2010, slavnostní otevření se pak uskutečnilo 15.9.2010. Česká Třebová tak dostala kromě nově zrekonstruované nádražní budovy včetně čekárny, nástupišť, pokladen či sociálního zázemí, také vkusnou nádražní restauraci. Na nádražní budovu napojený nový autobusový terminál umožní cestujícím přestup mezi vlaky a autobusy bez toho, aniž by byli při přestupu vystaveni povětrnostním vlivům a to i přesto, že historický charakter nádražní budovy zůstal zachován.
Součástí autobusového terminálu je také informační systém, který zahrnuje elektronické informační panely sloužící k vyhledání autobusového či vlakového spojení do nebo z České Třebové. Další velký elektrnický informační panel nabízí návštěvníkům připojení na internetové stránky města Česká Třebová či na webový server nabízející vyhledání jakéhokoliv dopravního spojení. Nechybí ani podrobná mapa města s vyznačením nejvýznamnějších památek. Celé přednádraží, které nese jméno náměstí Jana Pernera vhodně doplňuje velký mramorový globus, který se otáčí v jakési vodní fontáně, vodní plochy a vodotrysk vhodně doplňují i další část náměstí. Nové autobusové nádraží má zastřešení prosklenou ocelovou konstrukcí, která nebrání výhledu na historickou budovu vlakového nádraží. Celý nově zbudovaný terminál působí efektně i po setmění, kdy jsou barevně nasvíceny vodní prvky i samotná nádražní budova. Snad jen socha ing. Jana Pernera mohla být nasvícena trochu lépe. Současné nasvícení totiž vytváří večer z postavy Pernera spíše strašidelnou bytost. Součástí nového dopravního terminálu je i podzemní parkoviště. Podzemní garáže o čtyřech sekcích disponují celkem 259 parkovacími místy, z toho 13 míst je pro tělesně postižené a garáže umožňují přímý přístup osob do podchodu k nástupištím.
Asi nejvíce diskutovanou záležitostí v souvislosti s tímto dopravním terminálem je socha ing. Jana Pernera od brněnského výtvarníka Jaromíra Garguláka nacházející se na západním okraji náměstí hned vedle vjezdu do podzemního parkoviště. Štíhlá stylizovaná postava s okřídleným kolem, které je symbolem železnice, se řadě lidí nelíbí. Kontroverzní vzhled sochy, který jen málokoho nechá chladným, dělá této soše slušnou reklamu a to je snad dobře.
Dopravní terminál Česká Třebová - GPS Loc: 49°53'52.98"N, 16°26'50.227"E

GPS souřadnice: 49.89805N, 16.44729E

Autor: Jan Řeháček, ing. arch. Vladimír Rozehnal
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2010


Předchozí článek: Moravská Třebová a její nový územní plán
Následující článek: Dolní Újezd u Litomyšle si připomněl 330. výročí selského povstání


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel ve SVRATOUCHU z roku 1783. Jeden z prvních evangelických kostelů u nás.

CHRUDIMSKO: Poutní raně barokní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v LUŽI.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Vavřince ve VYSOKÉM MÝTĚ založený na skolnku 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Rotunda sv. Kateřiny v ČESKÉ TŘEBOVÉ pochází z 12. století.

ORLICKOÚSTECKO: Rozhledna na SUCHÉM VRCHU u Králík.

SVITAVSKO: Sousoší Kalvárie na KŘÍŽOVÉM VRCHU u MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Uličky Starého města v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml