Sdružení přátel Pardubického kraje

Evropské fondy v tomto období přejí památkám, do aglomerace Pardubice - Hradec Králové přijde téměř miliarda


26.01.2019 Jen tři kraje v České republice si do významných investic podpořených Evropskou unií vybraly památky a Pardubický kraj je jedním z nich. Po zámku Slatiňany, jehož obnova začala v loňském roce, to je letos také hrad Kunětická hora. Oba tyto státní hrady jsou v péči Národního památkového ústavu. S dalšími památkami uspěl Pardubický kraj a zajímavé projekty má připravené i město Pardubice. Pro rekonstrukce národních kulturních památek, muzeí a knihoven je v hradecko-pardubické aglomeraci v současné době připraveno téměř 917 milionů korun.

„Pro Pardubický kraj to je naprosto přelomové období, ještě nikdy nešlo tolik prostředků najednou do kultury a památek. Když se tyto možnosti otevřely, nenechali jsme nic náhodě a oslovili jsme přední odborníky, aby nám s celkovou koncepcí pomohli. Je lepší, když se na všechny souvislosti a dlouhodobé vize podívá nezávislý odborník, nebo skupina lidí, společně můžete objevit nové možnosti, které vás předtím ani nenapadly. Tak začala naše spolupráce s architekty Josefem Pleskotem, Ladislavem Lábusem a Petrem Všetečkou, která by do budoucna měla povznést Pardubice jako krajskou kulturní metropoli na nepoměrně vyšší úroveň,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Práce začaly na Kunětické hoře
V letních měsících byla zahájena rekonstrukce části areálu Kunětické hory. Dominanta Polabské nížiny získala na svoji opravu více než 61 milionů korun z evropského programu pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. Hlavním cílem projektu je zabránit degradaci památkových hodnot západní části areálu, zpřístupnit veřejnosti nové prostory a prezentovat nadčasovou tvorbu významného architekta Dušana Jurkoviče, který se na dnešní podobě hradu zásadně podílel. Na hradě by mělo vzniknout i komfortní návštěvnické zázemí.
Do roku 2021 proběhne zásadní stavební obnova západní části hradu – dnes nepřístupného Jurkovičova paláce – s novou vestavbou a zastřešením a obnova 6. brány. Projektový záměr počítá s restaurováním této části hradu do podoby po rekonstrukci provedené architektem Dušanem Jurkovičem. V areálu budou rehabilitovány historické interiéry a vznikne zde i nový přednáškový sál a expozice. Část v přízemí bude věnována osobnosti architekta Dušana Jurkoviče a jeho realizacím především ve východních Čechách, část v prvním patře se zaměří na zásadní rekonstrukci hradního areálu, kterou Jurkovič vedl ve 20. letech minulého století.
Nová dřevěná veranda pak bude sloužit jako návštěvnické centrum. Opraven bude rovněž přístup do hradu 5. bránou a část nádvoří, počítá se také se záchranou zbytků jedinečného opevňovacího systému hradu. Projekt pamatuje i na zlepšení ochrany a zabezpečení památky požárními a zabezpečovacími technologiemi a komfort návštěvnického provozu včetně bezbariérového řešení. Po dokončení obnovy bude otevřen nový prohlídkový okruh a objekt bude moci nabídnout širší spektrum kulturních a vzdělávacích akcí.
Na dalších pěti památkách se už také pracuje
„Čilý ruch můžete v těchto dnech vidět například na Příhrádku v Pardubicích nebo v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové. Roste také zbrusu nový Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích Ohrazenicích a dokončen bude za pár dnů projekt Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové,“ říká manažer ITI Miroslav Janovský. Rekonstrukce Pevnosti Josefov čeká na zahájení stavby. Mezi těchto šest projektů bylo z ITI Hradecko-pardubické aglomerace rozděleno více než 350 milionů korun.

Připravené projekty čekají na schválení
A další projekty na sebe nenechají dlouho čekat. Už v září jsou připravené výzvy na podporu památek a muzeí za téměř tři sta milionů korun. „Podle informací od žadatelů se do výzev chtějí přihlásit zatím dva největší projekty – rekonstrukce pardubického Zámku a rozsáhlá modernizace a přístavba objektu Gayerových kasáren – projekt Smartmuzeum v Hradci Králové. Uvidíme, kdo bude další,“ vysvětluje koordinátorka ITI pro památky Michaela Kudynová.
Hradecko-pardubická aglomerace totiž mapuje dalších sedm zajímavých projektů. Patří mezi ně především tři projekty na rekonstrukci Automatických mlýnů v Pardubicích, revitalizace Hrádku u Nechanic, proměna Památníku Zámeček v Pardubicích, druhá etapa Kunětické hory a výstavba dalšího depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích. „
Vzhledem k velkému zájmu a kvalitní přípravě žadatelů v území se již dvakrát zvedala finanční alokace na rekonstrukce památek. Před několika dny přišla po dlouhých jednáních pozitivní zpráva z Ministerstva pro místní rozvoj, které uvolnilo na tyto projekty dalších 62,5 milionů korun a aglomerace tak již má připraveno 916 660 000 Kč. „Pokud k této částce připočítáme i příspěvek ze státního rozpočtu a povinné podíly žadatelů, bude do roku 2023 v naší aglomeraci investováno do památek více ne 1,5 miliardy korun. A jsem přesvědčený, že tato přesně zacílená finanční injekce bude mít velký pozitivní efekt a přispěje především k rozvoji cestovního ruchu,“ dodává Miroslav Janovský.

Schválené projekty z Pardubického kraje
• Příhrádek Pardubice (Pardubický kraj) 44 369 892,88 Kč
• Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích (Pardubický kraj) 68 926 432,22 Kč
• Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva (Národní památkový ústav) 61 103 856,50 Kč

Připravené projekty z Pardubického kraje
• Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
• Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček
• Automatické mlýny - silo
• Automatické mlýny - galerie
• Automatické mlýny – Galerie města Pardubic
• Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí
• Archeologický depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Autor:
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2018
Předchozí článek:
Následující článek: Opukové rezervace v Pardubickém kraji


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Vavřince ve VYSOKÉM MÝTĚ založený na skolnku 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: ČESKOTŘEBOVSKÉ náměstí s morovým sloupem z roku 1706.

ORLICKOÚSTECKO: Klášter HEDEČ - poutní místo nedaleko Králík.

SVITAVSKO: Podzimní krajina na SVITAVSKU.

SVITAVSKO: Sgrafita zhotovená podle Váchalova Krvavého románu na domě čp. 127 v LITOMYŠLI.

PARDUBICKO: Symbolem PARDUBIC je Zelená brána z roku 1507 s věží vysokou 60 metrů-
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml