Sdružení přátel Pardubického kraje

Králíky


07. 08. 2005 V malebné krajině rozkládající se pod masivem Králického Sněžníku leží město Králíky, které je jako hornická osada Hory Králické prvně připomínána roku 1367. Tehdy Karel IV. daroval hrad Žampach a přilehlá panství Čeňkovi z Potštejna. Roku 1568 jsou Králíky doloženy jako poddanské město, jehož majitelem se o devět let později stal Zdeněk z Valdštejna, prastrýc známého Albrechta z Valdštejna. Za jeho panování zde vzniknul zámek, fara a ustálil se vývoj historického centra. Na přelomu 17. a 18. století nad městem vzniknul monumentální poutní komplex, s nímž byly Králíky spojeny stromovou alejí. Obyvatelé se živili hlavně výrobou upomínkových předmětů, řezbářstvím, varhanářstvím a především tkalcovstvím, z něhož se později vyvinul zdejší textilní průmysl, jehož výrobky se prodávaly i na vídeňském trhu. V 18. století město trpělo průtahy různých vojsk a při požárech v letech 1708 a 1767 shořela velká část původní dřevěné zástavby, kterou nahradily kamenné budovy. Po odstoupení Kladska Prusku se mnoho obyvatel z Kladska přestěhovalo do Králík, čímž se město značně rozrostlo. Hospodářský rozvoj města je spojen s 2. polovinou 19. století a s výstavbou železniční tratě Dolní Lipka - Štíty roku 1899.

Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou.
Na náměstí stojí několik renesančních domů z přelomu 16. a 17. století a bývalá klasicistní radnice postavená v letech 1795 až 1796. V ní je dnes umístěno městské muzeum s expozicemi věnovanými místnímu varhanářství, řezbářství, betlemářství, pohraničnímu opevnění a přírodovědným sbírkám. Zajímavostí jsou hudební nahrávky na polyfonu z konce 19. století.
Dominantou města je původně renesanční kostel sv. Michaela Archanděla, postavený kolem roku 1577 zásluhou královéhradeckého biskupa Tobiáše Jana Beckera. Na Malém náměstí, kde stojí barokní morový sloup, začíná Svatá cesta ke klášteru servitů stojícím nad městem na Mariánském kopci. V letech 1696 až 1710 jej spolu s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie nechal postavit biskup Tobiáš Jan Becker. Až na ke klášteru vede Svatá cesta, která začíná již na Malém náměstí v Králíkách. Cesta je lemována alejí. Původní výzdoba křížové cesty od některého ze žáků Matyáše Brauna je umístěna v barokní budově Svatých schodů. Na počátku křížové cesty stojí barokní brána s plastikami z doby kolem roku 1900. Dvouvěžový kostel je vybaven převážně novorenesanční. Barokní ambity pocházejí z let 1701 až 1704. Roku 1883 servity vystřídal řád redemptoristů, v letech 1950 až 1960 klášter sloužil jako vězení pro kněze a nyní zde sídlí charitní domov řádových sester. Z Mariánského kopce je krásný výhled na Králíky, Suchý vrch a Králický Sněžník.
V okolí města Králíky se dochovala linie opevnění ze 30. let minulého století, některé z pevnostních srubů byly upraveny a zpřístupněny veřejnosti. Dělostřelecká tvrz Bouda u Těchonína nabízí vojensko-historickou expozicí s podzemní prohlídkovou trasou.

GPS souřadnice: 50.08444N, 16.76079E

Autor:
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2004


Předchozí článek: Osobnosti pardubického kraje obsažené v dokumentu "Tvář kraje"
Následující článek: Jevíčko


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Starobylý hřebčín v HEŘMANOVĚ MĚSTCI.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Domek Maxe Švabinského v malebné obci KOZLOV, která je dnes součástí České Třebové.

ORLICKOÚSTECKO: Vrchol KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Zámek NOVÉ HRADY u Litomyšle.

SVITAVSKO: portál z roku 1492 v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ je považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

SVITAVSKO: Sgrafita zhotovená podle Váchalova Krvavého románu na domě čp. 127 v LITOMYŠLI.

PARDUBICKO: Novorenesnační radnice na Pernštýnském náměstí v PARDUBICÍCH pochází z roku 1895.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml