Sdružení přátel Pardubického kraje

Mlýn v Tržku - nová technická památka?

Foto: archiv Pardubického kraje

3.07.2012 Historický mlýn v Lukách by se mohl v budoucnu stát vyhledávaným turistickým cílem milovníků technických památek stejně jako desítka dalších míst okolo řeky Loučná. Uvedl to hejtman Radko Martínek poté, co si prošel unikátní stavbu za doprovodu zástupce ředitele Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Radima Urbánka¸ spolumajitele mlýna pana Václava Sirového a starosty obce Tržek Miroslava Krýdy. Průvodce Radim Urbánek, etnolog a odborník na vodní mlýny v Čechách i zahraničí, zasvětil hejtmana do technologie a technických detailů mlýnských strojů, které pocházejí ze 40. let minulého století. Etnolog hovořil také o možnostech, jak by se dala ojedinělá památka ve Východních Čechách, situovaná u plánované cyklostezky, zpřístupnit široké veřejnosti. Podél říčního toku totiž stojí další čtyři desítky vodních mlýnů, tkalcovny, elektrárny, škrobárna a pily na vodní pohon. Hejtman vyzval muzejníka, aby stručně popsal záměr, jak by se jednotlivé objekty daly propojit: „Zpracujte jednoduchý projekt naučné cyklostezky, zaznamenejte v něm cestu po technických památkách. Za jejich velkou přednost považuji, že názorně ukazují, jak lidé dříve žili, jaká řemesla zvládali a čeho díky svému umu dosáhli, což názorně vidíme ve mlýně, kde sídlí mlynářský rod Sirových nepřetržitě od roku 1690.“

Stručná charakteristika mlýna, Tržek, místní část v Lukách: Vesnický mlýn s uměleckým složením (tedy vyráběným již továrně a ne řemeslnickým způsobem), které pochází až ze samého konce mlynářství v českých zemích, tj. z doby nedlouho před „zavřením“ téměř všech českých mlýnů. Dochovalo se zde prakticky celé mlecí složení s několika unikáty, z nichž k nejzajímavějším patří válcová mlecí stolice s porcelánovými válci, které se po 2. světové válce vyráběly již jen ojediněle. Používala se k luštění krupic na jemné mouky.

GPS souřadnice: 49.8868608N, 16.2611064E

Autor: Tiskové oddělení krajského úřadu Pardubického kraje
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2012


Předchozí článek:
Následující článek: Sudslava - obnova chráněné kulturní památky


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Václava v ŘESTOKÁCH z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: LANŠKROUNSKÝ zámek z druhé poloviny 15. století

ORLICKOÚSTECKO: Křížová cesta spojující město KRÁLÍKY a KLÁŠTER HEDEČ.

ORLICKOÚSTECKO: KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK při pohledu od kláštera Hedeč u Králík.

SVITAVSKO: Náměstí v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ s radniční věží, která nemá žádné základy.

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Lřížev LITOMYŠLI, nejvýznamnější památka z předhusitského období.

PARDUBICKO: Symbolem PARDUBIC je Zelená brána z roku 1507 s věží vysokou 60 metrů-
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml