Sdružení přátel Pardubického kraje

Naučná stezka Vinice informuje o zajímavostech okolí Loučné

Lipová alej vedoucí pod vrch Vinice. Foto: autor

30.12.2012 Zajímavá naučná stezka, která seznámí návštěvníky Vysokého Mýta s předměstím města, je naučná stezka Vinice, jejíž trasa vede právě do čtvrti, jak již název napovídá, založené na vrchu, kde se v minulosti pěstovala vinná réva.
Naučná stezka Vinice začíná nedaleko Choceňské brány u Odlehčovacího potoka v místech bývalého mlýna. Jak se návštěvníci z panelu umístěného u mlýna dozvědí, Odlehčovací potok je napájen Loučnou, která pramení za obcí Karle. Je napájena mnoha spodními prameny, a protože má veliký spád, bylo na ní vybudováno mnoho mlýnů. Jezy zajišťují dobré okysličení vody, proto se zde výborně daří pstruhům. Do roku 1918 se o řeku starali mlynáři. V roce 1918 byl ustanoven rybářský spolek. Naproti mlýnu byla v roce 1952 zahájena stavba desíti chovných rybníčků „Na rybníčkách“. Dnes chovu ryb slouží 8 rybníčků a 2 rýhy. V současné době se zde pstruzi loví elektrickým agregátem. Není bez zajímavosti, že od mlýna Jangelec po Visnarov a pod Panským mlýnem až k vodárně bylo diplomatické pásmo, kam jezdili lovit vyslanci, velvyslanci a zástupce ambasád. K váženým návštěvníkům patřili například Rudolf Cortéz anebo Jan Werich, jak dokazuje fotografi e na informačním panelu.
Stezka pokračuje podél toku řeky Loučné, kde se nachází pstruhové pásmo dlouhé 27 km od Hrušové po Zámrsk. Žijí zde zejména pstruzi, ale také úhoř říční, kapr obecný nebo štika obecná. Z plevelných ryb se zde pak vyskytují hrouzek, pískoř páskovaný nebo mřenka mramorovaná. Jak se dozvídáme z informační tabule, v povodí Loučné můžeme pozorovat z ptactva například ledňáčka říčního, skorce vodního, volavku popelavou, kukačku obecnou, žlunu zelenou, konipase horského, cvrčilku zelenou nebo moudivláčka lužního. Z motýlů se zde nacházejí například bělásek řeřichový, lišaj lipový, paví oko habrové a z brouků například krasec lipový.

Zhruba po půl kilometru stezka pokračuje chodníčkem, který návštěvníky dovede nádhernou lipovou alejí vedoucí přímým směrem stovky metrů na Vinici – místní část Vysokého Mýta. Jak se dozvídáme z informační tabule, chodníček byl původně dlážděný. Dnes je tvořen z betonových desek, lípy zde byly vysázeny v roce 1906.
Další zastavení naučné stezky se nachází před bývalou vilou „Samokov“ rodiny Hermenegilda Jirečka (1827–1909), který v letech 1874–77 působil jako učitel českého jazyka a literatury u korunního prince Rudolfa, jenž jej vyznamenal řádem Železné koruny III. třídy. Díky tomu byl H. Jireček roku 1881 povýšen do stavu rytířského. Rod Jirečků proslavily i dcery Julie Jirečková – první dáma české secesní fotografie a Noemi Jirečková – významná klavíristka. Poslechem Beethovenovy sonáty v podání Noemi Jirečkové byl inspirován Jaroslav Seifert, který ji k 80. narozeninám věnoval báseň „Na vinicích“. Historická fotografie vily „Samokov“ je zobrazena na informační tabuli jednoho ze zastavení naučné stezky.
Naučná stezka vede také ve vzdálenosti přibližně 650 metrů od rybníka Chobot, který je chovným rybníkem, kde se vyskytuje fauna vázaná na vodu a přirozené hnízdiště vodního ptactva, jako je volavka popelavá, rákosník velký, rákosník proužkovaný, chřástal vodní, slípka zelenonohá, moudivláček lužní nebo vzácně i ostříž lesní. Nedaleko se nachází také přírodní památka „U vinic“, což je slatinná louka s bohatým výskytem chráněných druhů rostlin, jako je prstnatec májový, všivec lesní, ostřice Davallova nebo suchopýr úzkolistý.
Nedaleko za vilou „Samokov“ trasa stezky stoupá lesem k památnému stromu dubu lesnímu, který byl vyhlášen za památný strom roku 1997. Vrch Vinice byl oblíbeným výletním místem již v první polovině 15. století, kdy se v těchto místech pěstovalo víno. Dnes se zde nachází řada chat a zahrad, z vrcholu pak návštěvníci naučné stezky mohou obdivovat nádherný výhled na samotné dominanty Vysokého Mýta.

GPS souřadnice: 49.9586342N, 16.1757803E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2012


Odlehčovací potok a Loučná na okraji Vysokého Mýta. Foto: autor
Pohled na Vysoké Mýto z vrchu Vinice. Foto: autor


Předchozí článek: Téměř zapomenuté pardubické firmy - XIV. část
Následující článek: Naučná stezka vysokomýtskými sady a parky


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje v HEŘMANOVĚ MĚSTCI postavený v letech 1756 až 1761.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Pražská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je pozůstatkem městského opevnění. Její věž poskytne návštěvníkům města výhled na město.

ORLICKOÚSTECKO: Křížová cesta spojující město KRÁLÍKY a KLÁŠTER HEDEČ.

ORLICKOÚSTECKO: KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK při pohledu od kláštera Hedeč u Králík.

SVITAVSKO: Kostel sv. Ducha v JAROMĚŘICÍCH.

SVITAVSKO: Sgrafita zhotovená podle Váchalova Krvavého románu na domě čp. 127 v LITOMYŠLI.

PARDUBICKO: Dominantou náměstí v LÁZNÍCH BOHDANEČ je původně renesanční radnice s podloubím a kostel sv. Máří Magdaleny.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml