Sdružení přátel Pardubického kraje

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi v Železnohorském

Archiv MAS Železnohorský region

02. 02. 2010 Okolní příroda, ráz krajiny a životní podmínky formovaly i vývoj kulturní společnosti. Některé akce, jako jsou tradičnímnmasopusty, stavění májů, posvícení a poutě, přetrvávají v nezměněné podobě do dnešní doby. Některé tradice však byly pozapomenuty. V současné době ve spolupráci se subjekty regionu dochází k jejich obnově v modernějším pojetí. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Turistická sezóna byla zahájena „Dny Železnohorského regionu“, akce měla vést k prezentaci novinek a k poznání méně známých atraktivit cestovního ruchu v regionu. Ve čtvrtek 16. dubna se sešli v Mladotickém mlýně zástupci informačních center a Destinační společnosti Východní Čechy s novináři, kde jim byly prezentovány připravované novinky a kulturní akce na nadcházející sezónu. V pátek probíhal „Den otevřených dveří ve všech infocentrech regionu“ s prezentacemi novinek v cestovním ruchu pro širokou veřejnost. V sobotu proběhl již třetí turnus autobusového putování po regionu pro návštěvníky a místní obyvatele po zajímavých objektech a lokalitách, kammse jinak návštěvník sám těžko dostává. Poslední den mohli zájemci navštívit podnikatelské areály členů Železnohorského regionu a seznámit se s jejich každodenní prací.

V rámci „Dnů Železnohorského regionu“ byla představena a odstartována „Velká razítková soutěž Železnohorského regionu“.mTato soutěž se stala rychle vyhledávanou a oblíbenou mezi návštěvníky regionu. První výherci spatřili světlo světa na Babím létě na Konopáči, které se uskutečnilo 18. a 19. zářímv Autokempinku Konopáč. Tento rok proběhl již 14. ročníkmtéto tradiční prodejní výstavy výrobků a výpěstků podnikatelůmregionu. Výstava byla zaměřena na život a bydlení kolem nás, k výměně zkušeností z pěstitelství a podnikání. Součástímbyla také prezentace zemědělců regionu a tradiční trhy. Promnávštěvníky byl program zpestřen sportovním, kulturnímmi vzdělávacím programem. Letos tuto tradiční akci navštívilomněco kolem 2 500 návštěvníků, pořadatelé doufají, že akcemzůstane minimálně stejně oblíbená i v příštím roce.
Ale nyní zpět na začátek turistické sezóny, a to k měsícimčervnu, kdy proběhla stěžejní akce regionu pod názvem „TradicemŽeleznohorského regionu“, které se uskutečnily v Areálumrozhledny Barborka v Horních Raškovicích, a to 13. června.mZde si mohli návštěvníci užívat taneční vystoupení folklorníchmsouborů, dozvěděli se více o regionu a vývoji řemesel.mJako již tradičně ani letos nechyběly ukázky řezbářských, sochařských,mkeramických, kovářských ani košíkářských prací.mV příštím roce proběhne již IV. ročník této akce a bude zaměřenmna tvůrčí dílny tradičních řemesel regionu pro účastníky,mkteré přímo povedou umělci a řemeslníci. Areál rozhledny byl velice častým návštěvním místem cyklistů a turistů i po celou sezónu. Mohli si zde oddechnout při svých výletech po regionu, obdivovat krásy regionu z vyhlídkového místa na rozhledněmnebo se zde seznámit s historií Raškovických lomů,mprojitím cca 2 km naučné stezky.
Dále následoval sled mnoha tradičních akcí, které prováděly návštěvníky regionu celé léto. Mezi nejvýznamnější jistě patří cykly Hudebního léta v Nasavrkách a v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci, Triatlon Iron Man a Relax meating v Autokempinku Konopáč, Bartolomějská pouť v HeřmanověmMěstci, udílení cen Františka Filipovského v Přeloučima mnoho dalšího.
Na závěr sezóny proběhlo v pátek 25. září Putování za poznáním Železnohorského regionu. Tentokrát bylo putování zaměřeno pro zástupce škol a místní obyvatele. Účastníci se zde seznámí za pomoci pracovníků infocenter s atraktivitami regionu a turistickými balíčky, které mohou jejich školy využít pro celodenní tématické výlety. Program byl především zaměřen na ekologickou výchovu, poznání tradičních řemesel a historický vývoj regionu. Během putování byly navštíveny nejen historické skvosty, jako jsou vzácné interiéry Synagogy a Galerie Cyrany v Heřmanově Městci a zřícenina hradu Lichnice, ale také Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích a Rozhlednu Boiika v Českých Lhoticích. K nejzajímavějším stávajícím aktivitám patřila prohlídka Přehrady Pařížov, doplněná zajímavou přednáškou o tomto vodním díle a prohlídka výstavní expozice „Po stopách Keltů“ v Nasavrkách. V rámci poznávání přírody si účastníci prohlédli zastávková místa s informačními panely několika nových naučných a vlastivědných stezek. Souběžně s putováním začínal v Mladotickém mlýně hudebně divadelní festival „Svatováclavské kejklování o pohár posledního trubadura Otty Lišky“, které trvalo až do neděle. Pořádala Nadace Bílý jeřáb a letos se uskuteční již 2. ročník této významné akce. Akce nachází každý rok mnoho nových příznivců.
Pokud jste některou z těchto zajímavých akcí navštívili s námi, tak mi jistě dáte zapravdu, že šlo o jedinečný zážitek a překrásně strávený den doplněný bohatým kulturním programem. Pokud Vám nevyšel čas a nyní litujete, o co jste přišli, tak nezoufejte, tyto akce a i mnoho jiných se opět uskuteční i v příštím roce. Informace o těchto kulturních – společenských akcích i jiné zajímavé materiály o regionu dostanete v našich infocentrech (TIC Heřmanův Městec, TIC Nasavrky, TIC Seč, TIC Třemošnice a TIC Přelouč) nebo na stránkách www.zeleznehory-hm.cz (zde naleznete i fotogalerii z většiny akcí).
Jedná se především o Svatojánskou noc, Tradice Železnohorského regionu, Babí léto na Konopáči a další. Tyto akce představují tradiční řemesla a tradiční výrobní postupy, ke kterým se vrací dnešní mladí lidé, ale dávají i možnost představení novodobých řemeslných výrobků, vznikajících v současné době, např. moderní keramika, barvení látek aj. Na území regionu se pořádá množství významných tradičních akcí. Od koncertní přehlídky chrámových sborů a klanění Tří králů v Cholticích, přes Nasavrckou paletu – letní výstavu výtvarných děl, Nasavrcké hudební léto a udílení cen Františka Filipovského za dabing Přelouči až po významné sportovní akce všeho druhu.

GPS souřadnice: 49.94658N, 15.66707E

Autor: Bc. Martin Písař, DiS.
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2009


Předchozí článek: Prohlédněte si krásy Heřmanova Městce
Následující článek: Muzeum obuvi a kamene ve Skutči


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel v DVAKAČOVICÍCH.

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Pomník obětem z první světové války v DOBŘÍKOVĚ.

ORLICKOÚSTECKO: ČESKOTŘEBOVSKÉ náměstí s morovým sloupem z roku 1706.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v JABLONNÉM NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: Kostel sv. Jiří v KUNČINĚ.

SVITAVSKO: Stará radnice ve SVITAVÁCH.

PARDUBICKO: Uličky Starého města v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml