Sdružení přátel Pardubického kraje

Opět se uvažuje o propojení Pardubic a Chrudimi trolejbusy


22.07.2020 V minulém čísle Vlastivědných listů Pardubického kraje vyšel článek o historii pardubické městské hromadné dopravy, jelikož si v letošním roce připomínáme 70. výročí Dopravního podniku města Pardubic. V těchto měsících se však v Chrudimi diskutuje o budoucnosti městské hromadné dopravy v tomto městě.
Chrudimské radnici se totiž nelíbí, že současná městská hromadná doprava je ve městě organizována neekologickými naftovými autobusy firmy Arriva. A tak se nyní začíná hovořit o tom, že by do Chrudimi mohly zajíždět pardubické parciální trolejbusy, které jsou vybaveny bateriemi a v Pardubicích již nyní zajišťují tyto trolejbusy dopravu např. do Mnětic či Černé za Bory.

O tom, že by pardubické trolejbusy zajížděly do Chrudimi se uvažovalo již v záměru Východočeských elektráren z roku 1945, kdy byly nastíněny záměry na výstavbu trolejbusových tratí v Pardubicích. Tento záměr se opět vynořil v roce 1952, kdy byl vypracován projekt výstavby trolejové sítě do Jesničánek a dále na točnu do Mikulovic, kde bylo naznačeno možné prodloužení až do Chrudimi. Jednání mezi Pardubicemi a Chrudimí probíhala do roku 1956. O výstavbu trolejbusové trati do Chrudimi tehdy usilovala zejména chrudimská Transporta, která nabízela, že by budovanou trať osadila stožáry až na hranici chrudimského okresu k Mikulovicím. Aktivní byl v této záležitosti také chrudimský podnik Eva, jehož memorandum se dostalo k projednání až na Krajský národní výbor v Pardubicích. Nicméně tato myšlenka nakonec zapadla, své realizace se nedočkala.
Na konci 80. let, kdy se v Chrudimi uvažovalo o výstavbě bytů pro zaměstnance pardubické VCHZ, myšlenka na výstavbu trolejbusové tratě do Chrudimi opět ožila. Když byl však zpracován její rozpočet, zájem o trolejbusy do Chrudimi opadl…
Nyní se tato myšlenka opět vrací, nicméně nyní se již neuvažuje o tom, že by se z Pardubic směrem na Chrudim budovaly trolejbusové stožáry, ale pokud by do Chrudimi vyjely z Pardubic trolejbusy, jednalo by se již dnes o ty zmíněné parciální vybavené bateriemi. Ve hře je varianta, že by dopravu po městě zajišťovaly nové ekologické autobusy např. firmy Arriva, nicméně prý je v Chrudimi poptávka po vzájemném propojení chrudimské a pardubické nemocnice a někteří politici vidí v dopravní obsluze právě této trati možnost právě pro pardubické parciální trolejbusy.
Situace je totiž taková, že linka by musela jezdit z Pardubic přes Nemošice a Ostřešany, jelikož na trasou přes Dražkovice, Mikulovice a Medlešice pardubický dopravní podnik jezdit nemůže, Pardubický kraj v nedávné době vysoutěžil nové dopravce a vozy dopravního podniku tam tak nepustí a to např. zejména kvůli tomu, že dopravní podnik nesmí na trať přes Dražkovice a Mikulovice do Chrudimi jezdit dříve, než 30 minut po dotovaném spoji. Proto je jedinou variantou, kudy by mohly jezdit pardubické trolejbusy do Chrudimi, je trasa přes Nemošice.
Je však třeba samozřejmě zmínit, že realizace této myšlenky je možná pouze za předpokladu, že bude v Chrudimi zbudována dobíjecí stanice na parciální trolejbusy, kapacita baterií totiž není taková, aby trolejbus byl schopen na baterie bez jejich dobití dojet z Pardubic do Chrudimi a zpět.
Až potud se zdá, že se jedná o velmi zajímavou myšlenkou, nicméně je tu celá řada argumentů proti tomuto záměru. V současné tobě mají totiž Pardubice mají jen čtyři parciální trolejbusy a ty nestačí ani na ty stávající linky, na které jsou nasazovány. Znamenalo by to tak poměrně významnou investici do nákupu dalších parciálních trolejbusů. Dalším nedostatkem celého záměru je omezená životnost neekologických baterií, kdy po desíti letech bude muset dopravce uvažovat o tom, jak dál. No a v neposlední řadě je nevýhodou tohoto řešení vzdálenost pardubické a chrudimské nemocnice, která činí 13 km, což je skutečně hraniční vzdálenost pro dojetí současného parciálního trolejbusu.
Dalším mínusem celého záměru je skutečnosti, že existence této parciální trolejbusové linky je životně závislá na funkčním trolejovém vedení z centra Pardubic k nemocnici. Pokud by z nějakého důvodu došlo k přerušení trolejového vedení k nemocnici, např. z důvodu rekonstrukce nadjezdu Kyjevská nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, tak parciální trolejbus do Chrudimi nedojede. Fungování této trati je tedy životně závislá na funkční infrastruktuře v Pardubicích.
No a v neposlední řadě jak již bylo uvedeno, je celý záměr také závislý na funkční dobíjecí stanici, kterou by bylo nezbytné v Chrudimi zbudovat a to by celý projekt prodražilo. Je tedy opravu otázkou, zda se podaří celou myšlenku nakonec zrealizovat nebo zda se bude nakonec jednat jen o jeden z dalších historických záměrů na propojení Pardubic a Chrudimi trolejbusovou dopravou, podobně jako již více jak sto let uvažovaná ostřešanská železniční spojka, která by měla odstranit couvání vlaků z Pardubic do Chrudimi, je také stále pouze na papíře…

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2020


Předchozí článek: 55 let Klubu přátel Pardubicka
Následující článek: Za kvalitní hudbou do Vilémova


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje z roku 1397 v KOĆÍ s dřevěnou zvonicí z roku 1666 a krytou chodbou.

CHRUDIMSKO: Toulovcova rozhledna v oblasti TOULOVCOVÝCH MAŠTALÍ

ORLICKOÚSTECKO: Typické domky ve vesničce LANŠPERK nacházející se pod stejnojmenným hradem.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Mikuláše a poustevna Fáterka ve VRACLAVI.

ORLICKOÚSTECKO: Rozhledna na SUCHÉM VRCHU u Králík.

SVITAVSKO: Barokní kostel sv. Jakuba s hranolovou věží v MĚSTEČKU TRNÁVKA

SVITAVSKO: Městská věž v JEVÍČKU.

PARDUBICKO: Kašna na náměstí v DAŠICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml