Sdružení přátel Pardubického kraje

Pocta velkému státníkovi


5.04.2012 V kosmopolitní atmosféře globalizovaného světa se rozpouštějí kořeny rodů i komunit. A tak se vynořuje nová potřeba nalézt pevnou půdu pod nohama v tradicích, v národní minulosti, v odkazu předků. Vlastenectví – samo slovo už dnes lze sotva nahlas vyslovit – lze oživit jen tehdy, pokud dostane zcela konkrétní podobu činu, programu, památníku. Z těchto úvah vychází vysokomýtské občanské sdružení „Pomník zakladateli města“. Před lety si vytklo za cíl vztyčit sochu Přemysla Otakara II. ve městě, které středověký panovník založil. Zdá se až neuvěřitelné, že vládce, který položil základy více než 50 měst a hradů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i v rakouských zemích a který oprávněně usiloval o prvenství ve Střední Evropě, nemá nikde důstojný pomník. Kromě kamenného náhrobku z Parléřovy dílny ve svatovítské katedrále v Praze neexistuje hmotná připomínka suveréna, jehož kariéra sice tragicky skončila v srpnu 1278 na Moravském poli, ale jehož odkaz i dnes rozkvétá v podobě prosperujících obcí.

V roce 2008 zveřejnilo občanské sdružení záměr instalovat ve Vysokém Mýtě sochu Přemysla Otakara II., v roce 2010 začala k tomuto účelu vypsaná veřejná sbírka. Po více než roce jejího trvání se s projektem veřejnost ztotožnila, a tak díky drobným i štědrým dárcům je možné předpokládat, že v roce 2012 splatí občané dluh svému zakladateli. Tehdy si totiž Vysoké Mýto poněkud nepřesně, avšak podle zavedené tradice připomene 750 let od svého založení (zakládací listina neexistuje, na některé z předchozích let odkazuje zakládací listina města Poličky z roku 1265 sepsaná podle vysokomýt ského vzoru). Sochu „krále železného a zlatého“ provede stylově ze železa se zlatými prvky Karel Bureš, jeden z předních a evropsky u z n á v a n ý c h uměleckých kovářů. Na světlém kamenném soklu se bude tyčit stojící postava rytíře - nikoli bojovníka, nýbrž státníka.
Projekt není zdaleka jen náhodným výkřikem lokálního patriotismu. V době otřesené národní identity hodlá překlenout oblouk historie staré tři čtvrti tisíciletí, prohloubit pocit odpovědnosti k domovu, hodlá zároveň upozornit na velký význam české politiky a českého státu v evropském prostoru. Připomíná tedy nejen minulost, ale vyzývá přítomnost a budoucnost k činu, sebevědomí a hrdosti. Na pomník už kromě jednotlivců, podniků, škol a skupin přispěla i některá česká města založená největším z posledních Přemyslovců i některé české krajské orgány. Finančním vkladem a hlavně morálním povzbuzením přispěl i sám prezident republiky Václav Klaus. Protože prostředků na dokončení projektu je stále ještě třeba, obrací se občanské sdružení i na další vlastence, aby jakoukoli částkou obohatili kontrolovatelný účet veřejné sbírky s číslem 43-6754640247/0100. Přehled o dárcích a další informace naleznou na webových stránkách www.premyslvmyte.cz. S přispěním dalších šlechetných dárců se upevní jistota, že Vysoké Mýto a s ním i Pardubický kraj a Česká republika budou mít první důstojný pomník věnovaný králi Přemyslu Otakarovi II.

Autor: PaedDr. Augustin Andrle; doc. PhDr. Jan Klíma
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2011


Předchozí článek: Hradiště Vraclav
Následující článek: prof. Ing. Robert Nejepsa, DrSc. (1906–1985)


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Máří Magdaleny ve VČELÁKOVĚ, postavený v letech 1844 až 1848 na místě starší stavby.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Václava v ŘESTOKÁCH z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Pražská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je pozůstatkem městského opevnění. Její věž poskytne návštěvníkům města výhled na město.

ORLICKOÚSTECKO: Rotunda sv. Kateřiny v ČESKÉ TŘEBOVÉ pochází z 12. století.

ORLICKOÚSTECKO: Budova Muzea řemesel v LETOHRADĚ.

SVITAVSKO: Zadní vstup na zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

SVITAVSKO: kostel Rozeslání sv. Apoštolů v LITOMYŠLI je nejstarším dochovaným sakrálním prostorem v Litomyšli

PARDUBICKO: Rozhledna Barborka na okraji obce CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml