Sdružení přátel Pardubického kraje

Poličský dům na seznamu památek


28. 11. 2006 V červnu 2006 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR za kulturní památku rondokubistický dům čp. 389 v ulici E. Beneše. Obecní, v zeleni umístěný činžovní dům byl vystavěn v roce l924 podle projektu pražského architekta Václava Flégla. Zcela ojedinělý, a zcela nepřehlédnutelný je domovní portál, který je hloubkově pročleněný a vysunuté pilíře jsou poskládány z větších a menších kvádrů. V minulém roce byla obnovena původní sytá barevnost fasády – cihlově červené plochy se střídají s okrovými.

Ve zdůvodnění zápisu na prestižní seznam je mimo jiné uvedeno, že dům je velmi hodnotným příkladem rondo-kubistického objektu dochovaného v autentické podobě. Dokazuje, že V. Flégl byl nesmírně schopný projektant, volící v daném případě rondokubistické tvarosloví. Inspi-race patrně volně vycházela z díla Josefa Gočára a Pavla Janáka. Realizace dokládá zobecnění stylu a je důležitým pramenem pro dokumentaci této fáze vývoje architektury ve východočeském regionu. Objekt je významným dokladem urbanistické a architektonické tvorby a svou expono-vanou polohou utváří atmosféru prostředí. Je typickým zástupcem zástavby 20. let 20. století v Poličce. Rondokubistický styl navázal po 1. světové válce na kubismus. Poměrně málo je známo, že českou specialitou (jinde v Evropě neznámou) je jeho reflexe v architektuře. Název rondokubismus je odvozen od užívání kruhů a půlkruhů na fasádách. Někdy je používán i název „národ-ní sloh“ – nová republika hledala oficiální sloh, který by reprezentoval „novou dobu“. Z nejslavnějších staveb připomeňme pražskou Legiobanku nebo krematorium v Pardubicích. Koncem 20. let však vliv rondokubismu doznívá a naplno se prosazuje funkcionalismus – tento směr reprezentuje v Poličce Šmídova vila stojící naproti rondokubistické kulturní památce.

GPS souřadnice: 49.71151N, 16.26881E

Autor: Městské muzeum a galerie Polička
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2006


Předchozí článek: Z historie vodárny - MUSEA Rosice n.L.
Následující článek: Zámek v Moravské Třebové již nebude ve tmě


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v CHRUDIMI.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Václava v ŘESTOKÁCH z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Novogotická kaple Panny Marie z konce 19. století v LANŠPERKU.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v ČESKÉ TŘEBOVÉ s kašnou a starou radnicí.

ORLICKOÚSTECKO: Budova radnice v CHOCNI.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu CIMBURK z konce 13. století.

SVITAVSKO: Kostel Panny Marie ve Svitavách.

PARDUBICKO: Novorenesnační radnice na Pernštýnském náměstí v PARDUBICÍCH pochází z roku 1895.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml