Sdružení přátel Pardubického kraje

Proč zmizel pomník ve Vysokém Lese

Místo nového umístění pomníku. Foto autor

11.07.2019 U obce Vysoký Les u Sebranic u Litomyšle je veřejností hlavně v předjaří hojně navštěvovaná chráněná Přírodní památka - Sněženkové údolí. Zde se také nacházejí tři lesní kaple a studánka, nedávno opravené spolkem Archaických nadšenců ze Sebranic. Najdeme je v tzv. Horním lese, jižně od obce.
Dnes méně známější Dolní les, v severní části polesí býval ve třicátých letech 20. století daleko navštěvovanější.
Před 85 lety, po dlouhém vyjednávání uskutečnil bývalý Litomyšlský okres koupi polesí Vysoký Les od původního majitele, německého knížete Alberta I. Thurn – Taxise. Na oslavu, že lesní pozemky přešly do českých rukou byla 17. června 1934 uspořádána velkolepá slavnost. V Dolním lese na louce u hájenky Na Brně se sešlo podle dobových záznamů neuvěřitelných 17 tisíc lidí. Slavnost byla spojena i s Dětským dnem, který přijely oslavit děti ze všech škol okresu. Samozřejmě nechyběli ani představitelé okresu a široká veřejnost z blízkého i vzdálenějšího okolí. Autobusy celodenně jezdily z Litomyšle na okraj lesa, odkud byla nově upravena cesta přímo k hájence. Po proslovech přišla na řadu volná zábava. O tu se staraly tři hudební kapely, hrající k tanci i poslechu. Na podiu se předváděly drobné divadelní kousky, své dovednosti předvedl i kouzelník. Kolem prostranství bylo mnoho stánků s občerstvením a jarmarečním zbožím. Děti tu měly k zábavě kolotoče, houpačky i střelnici. A tak se nejen díky krásnému počasí slavnost velice vydařila.

Téměř přesně za rok, 11. června 1935 se uskutečnila na témže místě obdobná slavnost, která ale byla věnována odhalení pomníku se jmény lidí,obcí a spořitelen, kteří se na koupi lesa půjčkou podíleli. Za téměř 800 ha vykoupeného polesí bylo zaplaceno 2 521 932,20 Kč. Na tuto nemalou částku kromě jiných přispěly samozřejmě české, ale i tehdy německé obce Čistá, Karle a Janov! V hlavním proslovu, který pronesl okresní hejtman Dr. J. Kuchař mimo jiné popřál tomuto památníku z kamene dovezeného z budislavských lomů, aby zde vydržel „na věčné časy“.
Bohužel toto přání se nenaplnilo a již za čtyři roky památník zmizel. Vznikem Protektorátu Čechy a Morava, v roce 1939 se polesí ocitlo mimo české území a němečtí úředníci nařídili pomník zničit. Do vykopané jámy před ním byl rozvalený a poničený pomník svržen a zasypán. Postupem času se na něj téměř zapomnělo.
Pomohla ale náhoda. Při těžbě dřeva, poblíž původního umístění pomníku došlo k obnažení jeho pozůstatků. Historické materiály oživily pozapomenuté události a dovedly k myšlence na jeho obnovu.
Ještě donedávna uvažoval nynější vlastník Lesy ČR, Lesní správa Choceň o opravě, popř. replice původního pomníku. Ten měl být umístěn poblíž nově zřízeného turistického posezení asi 300 m jižněji oproti původnímu místu. Z důvodu špatné ekonomické situace, kvůli kůrovcové kalamitě se ale bohužel tato investice odložila na neurčito.
Nezbývá tedy jen doufat, že se na pomník zase nezapomene, dojde k jeho brzké obnově a alespoň zčásti se naplní slova z proslovu Dr. J. Kuchaře.

GPS souřadnice: 49.7645353N, 16.2941900E

Autor: Petr Vomáčka
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2019


Předchozí článek: Aquacentrum Pardubice, nejmodernější plavecký areál na východě Čech, se rozrostlo o další bazén
Následující článek: 670 let první nezpochybnitelné písemné zmínky o Bystrém


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Máří Magdaleny ve VČELÁKOVĚ, postavený v letech 1844 až 1848 na místě starší stavby.

CHRUDIMSKO: Toulovcova rozhledna v oblasti TOULOVCOVÝCH MAŠTALÍ

ORLICKOÚSTECKO: Nádherný výhled do krajiny ze zříceniny hradu LANŠPERK

ORLICKOÚSTECKO: renesanční radnice uprostřed náměstí v LANŠKROUNĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Zámek NOVÉ HRADY u Litomyšle.

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Kříže na KŘÍŽOVÉM VRCHU u MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Klášterní zahrady v LITOMYŠLI zdobí sochy Olbrama Zoubka.

PARDUBICKO: Příhrádek v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml