Sdružení přátel Pardubického kraje

Řeky pramenící v Pardubickém kraji

Pramen Chrudimky. Foto autor

6.11.2017 Prameny všech 14 řek pramenících v našem kraji nejsou podle jakýchkoliv dostupných map úplně jednoznačné a jejich hledání je tak mnohdy velice obtížné. Stav, kdy je začátek toku označen a ještě leží u turisticky značené cesty je spíše výjimka. Některé řeky mají prameny dva, tři, někdy zase bývá označen turisticky lépe přístupný zdroj. Následující přehled řek pramenících v Pardubickém kraji uvádějí věci na pravou míru.

1. Desná.
Levostranný a také největší přítok řeky Loučné pramení v bažinatém rybníčku u samoty na katastrálním území Borové v nadmořské výšce 645 m. Okolo nevedou žádné turistické trasy.

2. Chrudimka
Za hlavní pramen této řeky se obecně považuje pramen u Filipova v nadmořské výšce 700 m. Najdeme ho v podobě malé, kamenem s nápisem označené studánky (i s hrníčkem) na zeleně značené turistické cestě. Za druhý pramen Chrudimky se uvádí její pramen u Dědové, který je ale kvůli provedeným melioracím poměrně nejasný – vytéká uprostřed louky poblíž silnice z Dědové na Kameničky v nadmořské výšce asi 666 m. Chrudimka je levostranný přítok Labe.

3. Krounka
Řeka Krounka má prameny minimálně 3. Hlavní pramen řeky se najdeme na louce pod vrchem U Oběšeného nad Přírodní památkou U Tučkovy hájenky u Svratouchu. Místo se nachází v nadmořské výšce 720 m, necelý 1 km od Filipovského pramene Chrudimky. Krounka je levostranný přítok řeky Novohradky a turistické cesty se jejímu prameni vyhýbají.

4. Křetínka
Tato řeka začíná svoji pouť z prameniště poblíž silnice ze Stašova do Pomezí, pod Poličským vrchem v nadmořské výšce 640 m. Křetínka je pravostranný přítok řeky Svitavy.

5. Ležák
Dva neoznačené prameny levostranného přítoku řeky Novohradky, vzdálené od sebe jen asi 40 m, která se v horním toku nazývá Holetínka se nachází na kraji vesnice Horní Holetín u Hlinska, poblíž silnice. Nadmořská výška hlavního zdroje je 600 m.

6. Loučná
Pramen této řeky je možné najít nad vesnicí Karle, po levé straně silnice do Ostrého Kamene. V suchých letech se voda objevuje až těsně nad požární nádrží v Karli. Nadmořská výška pramene je 525 m. Pramen této místy ponorné řeky, levostranného přítoku Labe je také neoznačen.

7. Morava
Známý pramen moravské řeky, významného levého přítoku Dunaje začíná svůj tok poblíž turisticky značené cesty pod Kralickým Sněžníkem v okrese Ústí nad Orlicí. Nadmořská výška pěkně upravené a označené studánky s pitnou vodou je 1390 m.

8. Moravská Sázava
Také u této řeky, pravého přítoku řeky Moravy jsou uváděny prameny dva. Za hlavní se považuje zdroj, který je označen informační tabulkou Povodí Moravy. Nadmořská výška hlavního pramene je 810 m. Druhý, od cesty turisticky označený vodní zdroj má poblíž vývěru umístěnu kamennou desku se jménem řeky. Turisticky značené cesty se oběma pramenům pod Bukovou horou u Čenkovic vyhýbají.

9. Novohradka
Nevýrazný pramen pravostranného přítoku Chrudimky se nachází v lese, poblíž obce Paseky u Proseče u Skutče. V nadmořské výšce 645 m, mimo značených turistických cest

10. Svitava
Řeka Svitava má také prameny dva. Jeden turistický, poblíž malého jezírka pod malou skalkou ( Pekelným kamenem) je poblíž naučné stezky „K pramenům Svitavy“. Hlavnímu prameni, resp. prameništi, podle katastrální mapy, se naučná stezka i turisticky značená cesta ale vyhýbá. Ten se nachází v lese poblíž obce Kukle, v nadmořské výšce 480 m. Svitava je levostranný přítok řeky Svratky.

11. Tichá Orlice
Pramen řeky v podobě označené studánky i s hrníčkem najdeme v západním lesnatém svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině v nadmořské výšce 860 m. Ke studánce nás zavede i turisticky značená cesta z Horní Orlice u Červené Vody. V soutoku s Divokou Orlicí u Albrechtic nad Orlicí dále tvoří řeku Orlici.

12. Třebovka
Tento levostranný přítok řeky Tiché Orlice pramení nad obcí Koclířov, nedaleko od Hřebečského tunelu u silnice E35 v nadmořské výšce 575 m. Označen je jen skromnou tabulkou na stromě nad pramenem. Ještě před silnicí se voda ztrácí v melioracích a objevuje se až v Koclířově. Turisticky značená cesta k němu nevede.

13. Třebůvka
Řeka Třebůvka, pravostranný přítok Moravy má prameny minimálně 3. Za hlavní se považuje pramen pod Křenovem, v nadmořské výšce 470 m. Voda ze zdroje napájí nedaleký malý rybníček, okolo něhož vede turisticky značená cesta. Samotný pramen označen není.

14. Žejbro
I tato řeka má prameny dva. Hlavní je skryt v řídkém listnatém lese nad obcí Oldříš v nadmořské výšce 604 m. Turistické cesty v blízkosti pramenů nevedou. Řeka Žejbro je levostranný přítok Novohradky.
Pardubickým krajem protékají a mají pramen nedaleko od jeho hranic ještě tři řeky:

Březná.
Levostranný a největší přítok Moravské Sázavy pramení v nadmořské výšce 880 m na severozápadním svahu vrchu Bouda (956 m.n.m.) v Hanušovické vrchovině, v Šumperském okrese. Pramen můžeme najít u cyklotrasy č. 4071 poblíž rozcestí Bouda a je neoznačený. Některé zdroje uvádějí za pramen Březné známý Grabnerův - Rudolfův pramen.

Divoká Orlice
Pramen této řeky se nachází na území Polska poblíž hranice s ČR, v horských rašeliništích Topielisko - Czarne bagno, jižně od města Duszniki Zdroj v nadmořské výšce asi 800 m. K prameni vede naučná stezka. V soutoku s Tichou Orlicí u Albrechtic nad Orlicí dále tvoří řeku Orlici.

Jevíčka
Také pramenů řeky Jevíčky je několik. Voda hlavního pramene vyvěrá pod poničeným oplocením vodárenského zdroje ve vysoké zeleni a přechází v malý potůček v silně zmokřelém terénu. Po několika metrech vytváří malý rybníček, a podtéká pod cestou do požární nádrže, kterou některé zdroje uvádějí jako začátek toku. Nadmořská výška pramene je asi 515 m, Najít se dá nad obcí Bezděčí u Velkých Opatovic, v okrese Blansko, mimo značených turistických tras. Řeka Jevíčka je pravostranný přítok Třebůvky.

I velké řeky začínají malým praménkem. Z pohledu turisty je každý označený pramen řeky zajímavý. Podle výše zmíněných údajů je ale takovýchto míst velmi málo. Stálo by za úvahu prameny řek turisticky označit a zavést k nim případně i turisticky značené cesty, aby to nebyly jen bezejmenné praménky, jakých můžeme v krajině nalézt bezpočet. Tímto krokem by se i mohla zvýšit atraktivita některých dosud turisticky neznámých míst.
Fotografie zobrazují jen hlavní prameny řek.

Autor: Vomáčka Petr
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2017


Pramen Desné. Foto autor
Pramen Třebovky. Foto autor
Předchozí článek:
Následující článek: Kratochvílné děje z minulosti Pardubického kraje


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel v DVAKAČOVICÍCH.

CHRUDIMSKO: Kašna uprostřed náměstí ve SKUTČI.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí Přemysla Otakara II. ve VYSOKÉM MÝTĚ a budovou staré radnice z první poloviny 15. století.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Jana Křtitele v TATENICÍCH.

ORLICKOÚSTECKO: Budova Muzea řemesel v LETOHRADĚ.

SVITAVSKO: Zadní vstup na zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

SVITAVSKO: Klášterní zahrady v LITOMYŠLI zdobí sochy Olbrama Zoubka.

PARDUBICKO: Hřebčín v KLADRUBECH NAD LABEM je jedním z nejstarších na světě.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml