Sdružení přátel Pardubického kraje

Ruiny božích muk a křížů na východě Pardubického kraje 2. díl

Boršov

18.12.2021 Ve Vlastivědných listech Pardubického kraje 3/2018 byla popisována torza božích muk a křížů, která se vyskytovala na Svitavsku a Ústeckoorlicku v roce 2018. Některé tyto kamenné památky byly zrenovovány, z větší části ale zůstal jejich stav nadále velmi neutěšený.
V této práci se popisuje dalších více než třicet dohledaných božích muk, křížů, soch a výklenkových kapliček v různém stadiu jejich poškození. Až na výjimky byly tyto poničené památky objeveny na území někdejších Sudet. Bývalé německé obce byly po roce 1945 znovu dosídlovány a noví majitelé o památku většinou přestali jevit zájem a o její stav se tudíž už nestarali.
Začíná se ale blýskat na lepší časy. Vedení některých obcí si uvědomuje, že tyto památky jsou také vizitkou jejich obce a kromě renovací obecních božích muk a křížů se snaží pomáhat s jejich obnovou i soukromým osobám.

1. Borová u Městečka Trnávky – nakloněné torzo kříže se nachází uprostřed osady u silnice z Městečka Trnávky do Pacova.

2. Boršov – uprostřed obce, u hlavní silnice je na dochované spodní části soklu bývalého kříže německý nápis s vročením pravděpodobně 1779.

3. Dětřichov u Moravské Třebové 1 – v soukromé zahradě, nedaleko obecního úřadu, dle fotografie snad majitelům i překáží torzo kříže.

4. Dětřichov u Moravské Třebové 2 – u vedlejší cesty za humny nechala v roce 1813(?) vybudovat tento krucifix Klara Härtl. Horní část kříže se nedochovala.
5. Dolní Morava 1 – u vedlejší cesty, v místě zvaném U Mlýnice se dochovala jen spodní kamenná část kříže z roku 1862.
6. Dolní Morava 2 – ve spodní části obce, u vedlejší cesty stojí pouze spodní část kříže z roku 1839, který nechala vybudovat Barbara Klein.
7. Gruna – na kraji lesa, jihovýchodně od obce byl v roce 1848 vybudován kříž. V dnešní době je jeho horní část v dezolátním stavu.
8. Heřmanice u Králík – severovýchodně od obce, poblíž státní hranice se dochovalo torzo kříže snad z roku 1886, vybudované Franzem Tscherknerem (?) Vandalové, ale i povětrnostní podmínky i se podepsali na jeho neutěšeném stavu. Ulomený kamenný kříž a pozůstatky rozbité desky leží okolo torza.
9. Hnátnice – u nepoužívané lesní cesty, západně od obce, poblíž osady Na Hranicích stojí na první pohled málo poškozená zděná boží muka z roku 1894. Nika v horní části objektu je ze všech stran zaslepená plechem s vyobrazením kříže. Kamenný křížek v nejvyšší části hlavice je uražený.
10. Hradec nad Svitavou – uprostřed obce, při hlavní silnici se v soukromé zahrádce dochoval kamenný kříž z roku 1807 bez jeho vrcholové části.
11. Choceň – pouze podstavec zbyl z bývalé sochy sv. Prokopa v lese jihozápadně od města, za železniční tratí na Týniště nad Orlicí. V roce 1875 ji zde na své náklady nechali vybudovat stavitelé trati Hügel a Sager.
12. Kukle – litinový kříž s kamenným podstavcem uprostřed obce u hlavní silnice působí celkově značně zchátrale.
13. Kunčina – v horní části obce, u hlavní silnice se na soukromém pozemku nalézá torzo kamenného kříže bez jeho horní části.

Celý článek naleznete ve Vlastivědných listech Pardubického kraje 2/2021

Autor: Petr Vomáčka
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2021


Detřichov
Předchozí článek: Kněz Antoch z Přelouče
Následující článek: Stopy sopek v Pardubickém kraji


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel v DVAKAČOVICÍCH.

CHRUDIMSKO: Rane gotický kostel sv. Mikuláše v PROSEČI z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Nádherný výhled do krajiny ze zříceniny hradu LANŠPERK

ORLICKOÚSTECKO: Křížová cesta spojující město KRÁLÍKY a KLÁŠTER HEDEČ.

ORLICKOÚSTECKO: Klášter HEDEČ - poutní místo nedaleko Králík.

SVITAVSKO: Fresky z 18. století na Loretánské kapli v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Městské opevnění v ulici Na Bídě v POLIČCE.

PARDUBICKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v LÁZNÍCH BOHDANEČ.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml