Sdružení přátel Pardubického kraje

S Východočeským muzeem do pohádky


03. 03. 2006 "Bylo nebylo…" - takto začíná většina pohádek. Do pohádky se můžete alespoň na chvíli podívat, pokud navštívíte Východočeské muzeum na pardubickém zámku.

Sbírka hraček již třicetiletá
Východočeské muzeum Pardubice, které slaví 125 let od svého založení, má ve svých fondech poměrně bohatou sbírku dětských hraček. Ta čítá na dva a půl tisíce exemplářů.
U zrodu tak bohaté sbírky stála již v polovině sedmdesátých let minulého století paní Ludmila Ladýřová. Sbírka vznikala původně nakupováním běžných hraček z průmyslové produkce té doby v obchodech, později také od soukromníků a především ne starožitnostech. "Tehdy hračky ještě nebyly v takovém kurzu, takže to nebylo za tak vysoké ceny, jako nyní," informuje PhDr. Ilona Klemšová z Východočeského muzea, která se o sbírku stará od roku 1989.

Velkým přírůstkem do sbírek muzea pak byla pozůstalost po Vítu Grusovi, bratru Jaroslava Gruse, který byl průmyslovým výtvarníkem a designérem. Hodně se věnoval návrhu a vývoji hraček. Kolekce zahrnuje hračky od třicátých do sedmdesátých let. "Na jeho hračkách je vidět vývoj hraček v průběhu celého dvacátého století, takže sbírka je rozhodně zajímavá," informuje Klemšová.
Expozice hraček Východočeského muzea obsahuje mnohé zajímavé exponáty. Jak však upozorňuje Klemšová, velká většina hraček ve sbírkách muzea je určena pro děvčata. "Je to dáno i tím, že kluci velkou část hraček rozbijí a v takovém množství se tak nedochovaly," přibližuje.
Nemalé zastoupení mají ve sbírce panenky. "Panenky patří mezi věci, ke kterým měly ženy často citový vztah a proto je nevyhazovaly," pokračuje Klemšová. Nejstarší panenka ve sbírce má porcelánovou hlavohruď a pochází z šedesátých let 19. století. Za pozornost stojí také panenka značky Minerva s plechovou smaltovanou hlavičku a tělíčkem z kůže vycpaným pilinami. Na pardubickém zámku se nacházejí také panenky s biskvitovou hlavičkou, které jsou sběratelsky velmi atraktivní.
Velmi zajímavé jsou také tři plyšové hračky od firmy Hamiro z třicátých let dvacátého století. Jejich repliky pak v devadesátých letech vyráběla firma Sigikit. "Firma Hamiro zrušila vývojovou dílnu a jelikož devadesátá léta podporovala výrobu replik panenek porcelánových, celuloidových, ale i plyšáků, koupila firma Sigikit střihy od Hamira," vysvětluje Klemšová.
Ve sbírkách muzea je celá řada také dalších hraček, mezi nimi nechybějí vláčky, stavebnice Merkur, nádobíčko, pokojíčky pro panenky a další. Zájem sbírka způsobila nejen v celých Východních Čechách, když mnohé exponáty byly zapůjčeny do muzeí ve Vrchlabí, Chrudimi, Litomyšle či Chotěboře.
Pardubická sbírka hraček je specifická zejména svým širokým záběrem. Jak vzpomíná Klemšová, velký ohlas měla výstava, která se na pardubickém zámku konala v roce 1991. Ta způsobila zájem u veřejnosti a lidé začali do muzea hojně nosit hračky.

Pardubickou sbírku hraček lze rozdělit do čtyřech oddílů:
1) Hračky z dobové průmyslové produkce od konce 19. století po současnost.
2) Hračky od lidových domácích výrobců - většinou z Vysočiny, například z obce Krouna.
3) Hračky autorské - zde jsou zastoupeny zejména dřevěné hračky Víta Grusse či textilní hračky Vlasty Jelínkové, což byla výtvarnice z třicátých let.
4) Hračky, které si děti vyráběly samy.

Bylo nebylo…
Na sklonku loňského roku se sbírka hraček Východočeského muzea dočkala své stále expozice v gotických sálech pardubického zámku. Expozice s názvem "Bylo nebylo…" představuje velkou část sbírky s výjimkou sbírky hraček Víta Grusse a soudobých hraček. Ale jak informuje Klemšová, expozice hraček bude za několik týdnů rozšířena právě o dřevěné hračky Víta Grusse, které by měly nalézt své místo v rondelu v sousedství gotického sálu v přízemí zámku. Exponáty jsou zasazeny do pohádkových kulis, jejichž autorkou je akademická malířka Šárka Trčková, která umožnila vytvořit iluzi hraní si na pohádky. Hračky dětí mnoha generací tak ožívají pohádkovými příběhy a vtahují nás do dějů bez hranic, času a místa, do světa pohádkové fantazie. Každá kulisa vytváří atmosféru k hračkám.
Expozice hraček "Bylo nebylo…" je v pořadí již šestou otevřenou expozicí Východočeského muzea Pardubice na zámku. Jak připomněl ředitel Východočeského muzea Pardubice PhDr. František Šebek, až na jednu výjimku se dařilo v uplynulých letech každý rok v prosinci otevírat jednu expozici. Jak sdělil dále, po dokončení rekonstrukce zámku by mohli návštěvníci shlédnout celkem devět expozic. Jak však vzápětí dodal, nyní otevíraná expozice hraček je na určitou dobu poslední: "Budeme si muset dva až tři roky počkat na otevření další expozice kvůli pomalejší rekonstrukci zámku."

Šestice stálých expozic Východočeského muzea Pardubice:
Expozice České sklářské tvorby - Poprvé se v takovém rozsahu prezentuje více než třicet let budovaná kolekce skla Východočeského muzea v Pardubicích. První část expozice je věnována průřezu historickou sklářskou produkcí od 15. do počátku 20. století. Větší část sálu je věnována historii fenoménu tzv. ateliérové sklářské tvorby. Od třicátých let 20. století bylo možné pozorovat postupné uplatnění skla také v originální umělecké tvorbě. Pardubická sbírka ateliérové sklářské tvorby patří mezi pouhých pět rozvíjených kolekcí v České republice a z hlediska rozsahu je největší prezentací moderní podoby českého skla. Expozice pohlednic Orbis Pictus - Stálá výstava pohlednic v prostorách severního křídla zámku. Expozice vychází z vyjímečně rozsáhlého fondu původně soukromé sbírky paní Květuše Veselé ze Svitav, který představuje jedinečný doklad vývoje pohlednic na území dnešní republiky, a to od nejstarší emise korespondenčních lístků v Rakousku-Uhersku 1869 až do současnosti.
Expozice zbraní - Palné i chladné zbraně přibližně ve vyrovnaném poměru od nejstarších až po moderní. Návštěvníci si mohou na funkčních replikách vyzkoušet fungování mechanizmů některých zbraní. V tomto směru je expozice evropským unikátem.
Numismatická expozice "Peníze v Čechách 1520 - 1620" - Expozice je umístěna v reprezentačních renesančních zámeckých sálech. Návštěvníkům nabízí systematický přehled českých mincí od konce středověku do třicetileté války. Vedle honosných stříbrných tolarů a zlatých dukátů, ražených k reprezentačním nebo obchodním účelům, jsou v expozici přiblíženy i ty druhy domácích a zahraničních mincí, kterými se tehdy skutečně v Čechách běžně platilo.
Příroda východního Polabí - Expozice představuje návštěvníkům všechny hlavní typy prostředí a krajiny širšího okolí Pardubic. Prostřednictvím velkoformátových fotografií, dioramat, textových tabulí a zvukových záznamů seznámuje s druhy živočichů i rostlin, s problematikou vývoje krajinných typů, ochrany přírody a vlivu člověka na ni v historii i v současnosti. Součástí expozice je rovněž výukový program pro školy. Expozice hraček "Bylo nebylo…" - Dětská hra, hračky a pohádky provázejí dětství v každé době a po celém světě. Nová stálá expozice inspirovaná pohádkami se nachází v gotickém sále pardubického zámku. Zavede děti i jejich rodiče do světa důvěrně známých pohádkových příběhů, v nichž hlavní roli hrají hračky z konce 19. až počátku 20. století.

GPS souřadnice: 50.04059N, 15.77596E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2006


Předchozí článek: Univerzita Pardubice - Alma mater Pardubického kraje
Následující článek: Války výrazně zasáhly do rozvoje pardubického gymnázia


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Kostelík v DLOUHÉ TŘEBOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Mikuláše a poustevna Fáterka ve VRACLAVI.

ORLICKOÚSTECKO: Radnice v ŽAMBERKU.

SVITAVSKO: Kostel sv. Ducha v JAROMĚŘICÍCH.

SVITAVSKO: LITOMYŠLSKÝ zámek je zapsán na seznamu památek UNESCO.

PARDUBICKO: Příhrádek v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml