Sdružení přátel Pardubického kraje

Vybrané akce restaurování v Pardubickém kraji v roce 2016

Letohrad – mariánský (morový) sloup na Václavském náměstí

11.04.2017 Polička – mariánský (morový sloup) na Palackého náměstí
V roce 2016 pokračovalo další etapou restaurování mariánského sloupu v Poličce, který v letech 1727 — 1731 vytvořil Jiří František Pacák se svojí dílnou. Tato již čtvrtá etapa zahrnovala kompletní restaurování (zpevnění pískovce, čištění, tmelení, barevnou retuš a hydrofobizaci) všech tří mariánských figurálních reliéfů a tří protimorových patronů (sv. Šebestián, sv. Roch, sv. Karel Boromejský) ve II. etáži sloupu. Ve spodní části (I. etáž sloupu) je provedeno částečné čištění, zpevnění a tmelení kamene. V ateliéru v Nedaříži bylo dokončeno sekání kopie sochy sv Karla Boromejského, originál i kopie byly převezeny na hrad Svojanov. V ateliéru v Gruně byly zahájeny práce na vytvoření kopie sochy sv. Šebestiána, v Nedaříži kamenosochaři započali sekání kopie podle originálu sochy sv. Víta a byl sem přivezen pískovcový blok (z lomu v polských Wartowicích) na kopii sochy sv. Václava.

Letohrad – mariánský (morový) sloup na Václavském náměstí
V letech 1717 — 1721 nechali měšťané tehdejšího Kyšperku postavit na nynějším Václavském náměstí mariánský sloup jako dík za to, že se městu vyhnula morová epidemie a současně poděkovali novému majiteli panství Ferdinandu Markvartu Harrachovi za finanční pomoc při stavbě této statue (harrachovský znak na vrchní čelní straně soklu). Na mohutném soklu jsou čtyři reliéfy ze života Panny Marie (Narození, Uvedení do chrámu, Zasnoubení a Smrt Panny Marie), na volutových konzolách jsou osazeni čtyři protimoroví patroni – sv. Roch, sv. Karel Boromejský, sv. Florián a sv. Šebestián. Na vrcholu soklu jsou čtyři andělé a na kompozitní hlavici dříku sloupu je osazena socha Panny Marie (Immaculata). Nedávno bylo archivně doloženo, že autorem sloupu je litomyšlský řezbář a sochař Antonín Appeller.
Třetí etapou bylo v roce 2016 dokončeno náročné restaurování tohoto mariánského sloupu v Letohradu. Daná etapa obsahovala restaurování vlastního soklu se čtyřmi reliéfy, balustrády, nárožních sloupků (zpevnění, čištění, tmelení, barevná retuš) pískovce a také restaurování a osazení kovových řetězů, branky a osazení lucerny, která byla provedena podle dobových fotografií.

Ústí nad Orlicí – socha Bubnujícího legionáře
Z iniciativy orlickoústeckých občanů byl v roce 1925 v Ústí nad Orlicí postaven pomník Bubnujícího legionáře. Iniciátorům se podařilo k realizaci získat předního českého sochaře Josefa Mařatku a neméně významného architekta Jaromíra Krejcara. Na mohutném hranolovém soklu je v nadživotní velikosti stojící socha v uniformě francouzského legionáře bubnujícího na buben. Za okupace byla socha sejmuta a ukryta, a čímž byla zachráněna před pravděpodobným zničením. Po válce byla umístěna na své původní místo, osazení provedla místní stavební firma Jaroslava Radechovského společně s doc. akad. sochařem a restaurátorem Ladislavem Píchou, jehož žena z Ústí nad Orlicí pocházela.
Restaurování v roce 2016 spočívalo v očištění pískovce, jeho doplnění a spárování uvolněných spár mezi jednotlivými bloky kamene, vyrovnání uvolněných kamenných desek, lazurní pojednání doplňků, závěrečnou konzervaci kamene a ošetření všech nápisových desek.

Městečko Trnávka – Obelisk Panny Marie se světci
V roce 1731 vytvořil moravskotřebovský sochař Severin Tischler před budovou fary v Městečku Trnávce obelisk Panny Marie se světci. Na vyšším konkávně prohnutém soklu s reliéfem sv. Rozálie (patronka proti moru) jsou osazeni na volutových soklech další ochránci proti moru – sv. Roch, sv. Šebestián a sv. Karel Boromejský. Na vrchní část soklu nasedá trojboký pylon se sochou Panny Marie v oblacích, pylon je ukončen kovovým monogramem MARIA se svatozáří.
V roce 1995 byly sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána odcizeny a zbývající sochařská výzdoba byla snesena a umístěna v interiéru. V roce 2013 byl vyhotoven restaurátorský průzkum obelisku s dochovanou výzdobou a v témže roce bylo zahájeno postupné restaurování památky s dokončením v roce 2016. Architektura obelisku i zbývající výzdoba byly rozebrány a odvezeny do ateliéru restaurátora. Zde proběhlo čištění kamene, jeho zpevnění, tmelení umělým kamenem, injektáž trhlin, vyjmutí zkorodovaných čepů a jejich nahrazení nerezovými. Podle starších fotografií byly vytvořeny sádrové kopie dvou odcizených soch a po zaformování byly zhotoveny výdusky soch sv. Rocha a sv. Šebestiána. Stejným způsobem byly vytvořeny výdusky dochovaných soch sv. Karla Boromejského, Panny Marie a reliéfu sv. Rozálie. Na místě před farou, kde obelisk stál, byl zhotoven nový betonový základ, na který restaurátor osadil obelisk se všemi kopiemi sochařské výzdoby.

Autor: Václav Paukrt
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2017


Letohrad – mariánský morový sloup na Václavském náměstí
Polička – mariánský (morový) sloup na Palackého náměstí
Předchozí článek: Něco málo z historie vánočních tradic
Následující článek: V budislavských pískovcích a žulách


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje z roku 1397 v KOĆÍ s dřevěnou zvonicí z roku 1666 a krytou chodbou.

CHRUDIMSKO: Evangelický kostel v obci KROUNA od architekta Fr. Schmoranze.

ORLICKOÚSTECKO: Kostelík v DLOUHÉ TŘEBOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Socha slona je symbolem KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: náměstí v LETOHRADĚ.

SVITAVSKO: Vrch Kalvárie je známým poutním místem nad JAROMĚŘICEMI.

SVITAVSKO: Část městského opevnění a kostel sv. Jakuba v POLIČCE.

PARDUBICKO: Zámek je domimantou městečka CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml