Sdružení přátel Pardubického kraje

Zminka - utajená technická památka Chrudimska


05. 03. 2008 Vedle známých pernštejnských vodních staveb Opatovického kanálu a Haldy máme ještě zajímavý umělý tok zvaný Zminka nebo též Dvakačovický kanál. Psala o něm L. Kvapilová v článku "Ta-jemná Zminka" ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka v roce 2002.
Menších umělých toků napájejících i odvodňujících rybníky se na Pardubicku nachází ještě řada, i když rybníky již zanikly.

Doplňuji několik údajů. Zminka je sice užší než oba zmíněné kanály, ale její trasování bylo podstatně náročnější. Muselo se překonat zvýšené rozvodí mezi Chrudimskou a Loučnou, které se právě u Zminného zvedá do výrazného kopce. Nepřekonává je sice zdymadly, ale tak, že byla vedena od svého počátku u Dvakačovic po vrstevnici a udržela dostatečnou výšku k překonání předělu u Zminného. Pozoruhodné je, že Zminka převádí vodu z Novohradky, přítoku Chrudimky do Loučné, a Halda naopak vrací vodu do Chrudimky. Zminka napájela soustavu rybníků Staročernský, Strýček a Spojil, na jejichž místě vznikly vsi Staročernsko a Spojil. Odtok z rybníků byl Spojilskou strúhou, která dnes odvodňuje území obou vsí a okolí sídliště Dubina v Pardubicích.
Spojilská struha ústila společně s přepadem Haldy za Ležánkami do ohybu Labe, z něhož po regulaci vznikl rybníček Čičák. Na struze jsou dvě technické zajímavosti. Od dob Pernštejnů se za Židovem mimoúrovňově kříží s Haldou, která nad ní teče po aquaduktu. Po stavbě zdymadla na Labi nemůže do Labe vtékat nad ústím Chrudimky, byla tedy svedena shybkou pod Chrudimskou a Labskou ulicí do Labe až pod jezem. Shybka však vznikla před stavbou Dubiny, za předpokladu zachycení přívalových dešťů v polích a lukách. Po výstavbě sídliště Dubina i ve Spojile zastavěné a zabetonované plochy omezily možnost zachycení a vsaku vod. Shybka tak má dnes nedostatečný průtočný profil, nestačila by příval odvést a hrozila by zátopa přilehlých pozemků a staveb. Proto má být za Židovem na místě pernštejnského "Nového rybníka"zřízen suchý poldr, který příval zadrží. Tak historické vodní stavby jsou nejen pozoruhodné, ale i dnes užitečné.
Nedostatkem Zminky je, že je obtížně přístupná a chybí zde značená turistická stezka.

Technické údaje:
Zminka odbočuje z Novohradky vpravo v Dvakačovicích ve výšce 234 m.n.m., ústí zleva do Loučné pod Velkými Kolodějemi v 222 m.n.m.
Plocha povodí je 18,4 km2.
Délka toku: 11 km
Průměrný průtok: 0,4m3

Kilometráž pro vodáky:
11,5 km odboč. z Novohradky
11,2 Dvakačovice
9,4 Úhřetická Lhota
8,4 100 m Chrudimka vl.
Hostovice
5,2 železn. Trať (koryto pod tratí opraveno v roce 2001 při rekonstrukci tratě)
4,0 Zminný
2,7 Veska
Akvadukt (Zminka křižuje potok z Malých Kolodějí)
0,0 ústí do Loučné zleva na ř. km. 3,4 (asi 100 m nad jezem, kde odbočuje kanál do Sezemic)

GPS souřadnice: 50.05319N, 15.86194E

Autor: Šárka Vovsová
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2008


Předchozí článek: Zvony, zvonice a zvoníci v Bylanech u Chrudimi
Následující článek: Polom - osada i prales


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel ve SVRATOUCHU z roku 1783. Jeden z prvních evangelických kostelů u nás.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Výhled z rozhledny na vrcholu KOZLOVSKÉHO KOPCE nad Českou Třebovou.

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Zámek NOVÉ HRADY u Litomyšle.

SVITAVSKO: Zadní vstup na zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

SVITAVSKO: Městské opevnění v ulici Na Bídě v POLIČCE.

PARDUBICKO: Kašna na náměstí v DAŠICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml