Sdružení přátel Pardubického kraje

Znaky měst a městeček Pardubického kraje - Vysokomýtsko a Litomyšlsko

Znak Vysokého Mýta

04. 01. 2008 Vysoké Mýto
Město založil král Přemysl Otakar II. v roce 1265. Původně užívalo město na pečetích a ve znaku figuru draka, v roce 1471 polepšil král Vladislav II. městský znak tím, že k drakovi přidal postavu svatého Jiřího.
Popis znaku: V červeném poli svatý Jiří na bílém koni zabíjí kopím zeleného draka.

Choceň
Choceň byla městečkem už ve 14. století a jako město se označuje od roku 1848. Na svých pečetích užívala Choceň od 15. století kalich s hostií, doprovázený po stranách dvěma metlami, popřípadě metlou a důtkami. Taková pečeť byla užívána až do konce 17. století, kdy městečko dostalo nový znak - červe-ný štít s postavou svatého Václava, provázenou dvěma anděly. Znak v této podobě používala Choceň až do roku 1976, kdy se vrátilo k původním figurám - na červeném štítu zlatý kalich provázený po pravé straně zlatými důtkami a po levé straně zlatou metlou. V roce 1994 se zastupi-telstvo města rozhodlo znovu používat znak udělený na konci 17. století.
Popis znaku: V červeném poli postava sv. Václava v přiro-zených barvách držící v pravici stříbrný štít s černou orlicí a v levici stříbrný praporec se stejným znamením. Sv. Vác-lava provázejí po stranách dva zlatě odění andělé.

Litomyšl
Litomyšl je doložena už před rokem 1200, městem se stala v roce 1259. Na pečetích a ve znaku používala od počátku figuru lilie (nejstarší pečeť je na listině z roku 1347). Původně však lilie vyrůstala z paty štítu a měla dva okruhy okvětních listů. Od patnáctého století se používá heraldická lilie, ale se třemi okvětními okruhy a s prstencem nad spodními listy.
Popis znaku: Červený štít se stříbrnou dvojitou lilií.

Použitá literatura
Čarek Jiří: Městské znaky v českých zemích, Praha 1985

Autor: ing. Gustav Kadlec
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 5/2007


Znak Chocně
Znak Litomyšle
Předchozí článek: Vánoční stromeček - historie a současnost
Následující článek: Třemošnice za doby mého mládí


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Unikátní skanzen lidových staveb Betlém v HLINSKU.

CHRUDIMSKO: Kašna uprostřed náměstí ve SKUTČI.

ORLICKOÚSTECKO: Litomyšlská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je zbytkem městského opevnění.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v ČESKÉ TŘEBOVÉ s kašnou a starou radnicí.

ORLICKOÚSTECKO: Budova radnice v CHOCNI.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu CIMBURK z konce 13. století.

SVITAVSKO: Městská věž v JEVÍČKU.

PARDUBICKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v LÁZNÍCH BOHDANEČ.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml