Sdružení přátel Pardubického kraje

Zpráva o stavu obnovy kulturní památky


24. 06. 2010 Rád bych vás seznámil s postupem prací na kulturní památce objektu bývalé fary v obci Sudslava, okr. Ústí nad Orlicí a níže vám posílám zprávu o stavu obnovy této kulturní památky za poslední léta. Další informace lze nalézt také na http://sudslava.webnode.cz/. Již čtvrtým rokem se věnujeme rekonstrukci historického objektu, farního areálu v obci Sudslava, okr. Ústí nad Orlicí, v lokalitě Podorlicka na rozhraní dvou krajů - pardubického a královéhradeckého.
Zde se nacházela již delší dobu nevyužívaná barokní fara vystavěná mezi léty 1760-70, od roku 1964 památkově chráněná. Farní správa byla přenesena do nedalekého Brandýsa nad Orlicí a fara tak byla katolickou církví v roce 2006 uvolněna k prodeji. Tímto krokem nastaly skutečné starosti s vlastní obnovou barokní památky. Bývalý farní areál, do kterého patří farní a hospodářská budova, zahrada a kamenná branka vedoucí ke kostelu, byl několik delších let prázdný a to bylo příčinnou jeho neuspokojivého stavu. Některé stavební konstrukce, zejména eternitová krytina střechy, část trámových stropů a nosných zdí budovy fary byly značně poškozeny. Muselo se začít s odbornými zásahy a provést nutné opravy.

Tomu však předcházely žádosti a příslušná povolení stavebních úřadů, oddělení památkové péče ve Vysokém Mýtě a v Brandýse nad Orlicí s odbornými vyjádřeními Národního památkového ústavu v Pardubicích. Toto úsilí bylo spojeno s výběrem stavebních firem, které by následně provedly zmíněné opravy budovy, která si tuto péči rozhodně zaslouží. Možnost jak získat alespoň nějakou finanční podporu na dílčí opravy střechy bývalé fary se naskytla v dotaci v památkové péči pro rok 2007 a 2008 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Provedena tak byla částečná výměna starých eternitových šablon za nové, dále byly vyměněny zkorodované hliníkové okapové žlaby a svody dešťové vody za vhodnější z materiálu titan-zinek a došlo k opravě několika dílů prohnilých prkenných podlah v půdních prostorách budovy.
V roce 2008 došlo ke schválení dotace Pardubického kraje na obnovu kulturní památky bývalé fary v Sudslavě na provedení statického zajištění nosných konstrukcí budovy. Byl zajištěn stavební projekt od Ing. Jiřího Hejzlara z Chocně, který navrhl řešení statického zabezpečení základů objektu fary. Ve statickém posudku bylo zhodnoceno, že obvodová zeď ve II. NP je vyboulena směrem ven o cca 0,2 m v úrovni stropu nad II. NP. Zhlaví stropních trámů se nacházela mimo nosnou zeď. U krovu byly zjištěny pouze lokální poruchy, další v místě říms u žlabů.
Provedením stavebních prací byla pověřena firma Stating, s.r.o. z Kostelce nad Orlicí, která na podzim 2008 realizovala akci obnovy (dle závazného stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto, stavebního odboru, oddělení památkové péče a souhlasu Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru výstavby). Bylo provedeno podbetonování základů včetně položení drenáží. Dále bylo zajištěno zhlaví stropních trámů, osazeny ocelové kleštiny, které stabilizovaly deformovanou část obvodové zdi. Došlo k obnovení funkce stávajících kleštin. Záměr rekonstrukce areálu bývalé barokní fary v Sudslavě, okres Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji úspěšně pokračuje již čtvrtým rokem. V letošním roce 2009 byl vypracován stavební projekt Ing. arch. Andreou Benešovou, který se zaměřuje na obnovu farní budovy s ohledem na využitelnost objektu pro kulturně-vzdělávací účely. Žádost o závazné stanovisko byla zaslána na Městský úřad Vysoké Mýto, stavební odbor - oddělení památkové péče, kde byla podstoupena k vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Pardubicích. Souhlas s provedením prací vydal stavební úřad Městského úřadu v Brandýse nad Orlicí. Následně po administrativním vyřízení a schválení stavebního projektu, bylo započato s vybudováním odpovídajícího sociální zařízení, dvou sprchových koutů a dvou záchodů. Jeden ze záchodů lze využít pro imobilní občany, kteří se tak mohou aktivně z účastňovat připravovaných společenských akcí v roce 2010. Přáním do nového roku 2010 je pokračující rozvoj v oblasti opravy hodnotné kulturní památky s následným znovuobnovením kulturně-společenských aktivit v obci Sudslava.

GPS souřadnice: 50.04036N, 16.28715E

Autor: Mgr. Tomáš Zaplatílek
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2010


Předchozí článek: Na naši malou českou Maria Zell
Následující článek: Alois Jirásek o Bohdanu Jelínkovi


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Jiljí opata v NASAVRKÁCH.

ORLICKOÚSTECKO: Pomník obětem z první světové války v DOBŘÍKOVĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Vrchol KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Podloubí na náměstí v KRÁLÍKÁCH.

SVITAVSKO: Kostel sv. Jiří v KUNČINĚ.

SVITAVSKO: Stará radnice ve SVITAVÁCH.

PARDUBICKO: Dominantou náměstí v LÁZNÍCH BOHDANEČ je původně renesanční radnice s podloubím a kostel sv. Máří Magdaleny.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml