Sdružení přátel Pardubického kraje

Zubří


21.02.2023 Při cestě z Trhové Kamenice směremna obec Hluboká v Železnýchhorách zaujme u silnice konstrukcestožáru, která slouží nejen jako převaděčtelefonního operátora, ale takéjako turistická rozhledna.Provoz rozhledny byl zahájen od5. června 2004. Po zdolání 182 schodůse návštěvníkům naskytnou výhledyvrcholy Žďárských vrchů, Železnýchhor, za jasného počasí i našenejvyšší hory Krkonoše a Orlickéhory. Objekt rozhledny se nacházív nadmořské výšce 615 m n. m., výškaobjektu je 55 m.

Od rozhledny to je již po turistickéznačce pouze 1 kilometr do malebnéa mezi kopci zapadlé vísky Zubří.Jedná se o součást Trhové Kamenice,kde trvale žije jen asi 11 obyvatel.První písemná zmínka o obcipochází z roku 1547. V obci je celářada zachovaných roubených chaluptypických pro oblast Železných hor.Mezi Zubřím a Hlubokou u TrhovéKamenice se nachází přírodní rezervace,a to na rozloze 29,2 hektaru.Vyhlášena byla v roce 1990. Zahrnujesmilkové a bezkolencové loukya přechodová rašeliniště na jižních svazích. Rezervace byla vyhlášenapro výskyt ohrožených druhů rostlin(rosnatka okrouhlolistá, kruštík bahenní,vachta trojlistá, prstnatec májový,všivec lesní, vzácně i hořečekčeský, vřes obecný a jalovec obecný)a živočichů (ještěrka živorodá, užovkaobojková, zmije obecná, cvrčilkazelená, linduška lesní a luční, bramborníčekhnědý a ťuhýk obecný).Chráněným územím vede naučnástezka Krajem Chrudimky.Obec dostala svůj název od zubrů,kteří zde spásali planinu. Osadavznikla po rozboření zámečku a jehohospodářství. Původně zde však stálavladycká tvrz se dvorem, při kterémbyl pivovar a vinopalna. V roce1709 byla tvrz přestavěna na zámeček,který vyhořel, pustl a zanikl.Nad Zubřím stojí poutní kapličkasv. Jana Nepomuckého, odkudje krásný pohled do kraje. Rádsem chodíval i mladičký učitelK. V. Rais. Kaplička pochází z počátku18. stol. Vystavěna byla VáclavemKapounem ze Svojfkova.Dochována je v jednoduché exteriérovéúpravě z roku 1781. Její interiérje barokní. Podle papežských bulz první poloviny 18. století získávalinávštěvníci na tomto místě odpustky.Vpravo od vchodu do kaplese dosud nacházejí zbytky vzácněumístěné venkovní kazatelny, kterábohužel nebyla zachráněna.

GPS souřadnice: 49.7767344N, 15.8006664E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2022


Předchozí článek: RUINY BOŽÍCH MUK A􀣢KŘÍŽŮ NA VÝCHODĚ PARDUBICKÉHO KRAJE 3. DÍL
Následující článek: Pernštejni dorazili na zámek Pardubice s mírnýchm zpožděním, ale v plné parádě


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Vavřince ve VYSOKÉM MÝTĚ založený na skolnku 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Most přes PASTVINSKOU PŘEHRADU zbudovanou v letech 1932 - 1938.

ORLICKOÚSTECKO: KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK při pohledu od kláštera Hedeč u Králík.

SVITAVSKO: Zadní vstup na zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

SVITAVSKO: Fontána na náměstí ve SVITAVÁCH.

PARDUBICKO: Uličky Starého města v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml