Sdružení přátel Pardubického kraje

Hliniště v Ústí nad Orlicí

Foto: autor

16.02.2016 Orchidejové louky jsou známým fenoménem naší přírody. Většinou se nacházejí na územích s různým stupně ochrany (tedy vyhlášená maloplošná a velkoplošná chráněná území), ale existují i lokality, které takto chráněné nejsou a přesto zde rostoucí množství orchidejí může i předčit taková chráněná území. Samo území by mělo být chráněno již tím, že se na něm takový ohrožený druh vyskytuje, ale tento fakt se často vykládá různě. Hezkým příkladem „druhotného stanoviště“, tedy místa, které vzniklo činností člověka, je starý hliník u bývalé cihelny v Ústí nad Orlicí (dnes již zbořené). Přesto, že se o této lokalitě vlastně ani neví, je na východně Čech jednou z nejbohatších lokalit silně ohroženého kruštíku bahenního (Epipactis palustrus) vůbec - mimo chráněné krajinné oblasti. Kruštík bahenní, který byl na hliništi poprvé spatřen již v roce 2007, je rostlinou rostoucí na silně podmáčených lukách, prameništích a slatinách. Dorůstá až půl metrové výšky a v našich podmínkách kvete na přelomu června a července. Kruštík bahenní je takzvaný heliofilní druh, tedy ke svému životu potřebuje otevřené travnaté plochy bez porostu dřevin. Na zdejším hliništi se nacházejí stovky rostlin kruštíku bahenního, který zde roste ve společnosti další ohrožené orchideje prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Srovnatelné množství kruštíku bahenního na východě Čech můžeme naleznout pouze v přírodní památce U Kaštánku, která se nachází severozápadně od obce Rudoltice.

Jedinečnost si hliniště získává navíc svým umístěním, které je hned na okraji zástavby města Ústí nad Orlicí, což je bohužel i smutným důvodem k jeho odsouzení, jelikož okraj města je zde, stejně jako v jiných městech, působištěm developerů. Od roku 2010, kdy je lokalita nahlášena i Krajskému úřadu Pardubického vyvíjí tendence na jeho ochranu pouze místní občanské sdružení Krajina a tradice o.s., které za tímto účelem vzniklo. Bohužel po celý čas bez jakékoliv podpory ze strany města Ústí nad Orlicí. Pokud současný stav přetrvá, kruštík bahenní za několik desítek let podlehne tlaku přerůstajících dřevin a zcela vymizí. Dříve však patrně podlehne místním developerům. Náš region tak přijde o vzácnou a zároveň krásnou část krajiny. Otázka tedy je, zda by si přeci jen takto hodnotná lokalita nezasloužila vyhlášení celoplošné ochrany, aby mohl být nastaven management a podpora růstu orchidejí, kterým se zde velmi daří, takže by se další generace mohly těšit této přírodní zajímavosti namísto investory plánované skládky inertních (netečných) materiálů.

Autor:
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2013


Foto: autor
Předchozí článek: Klepý a jiné „střechy Evropy“
Následující článek: Příběh sudslavských divadelních kulis


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Unikátní skanzen lidových staveb Betlém v HLINSKU.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Typické domky ve vesničce LANŠPERK nacházející se pod stejnojmenným hradem.

ORLICKOÚSTECKO: Socha slona je symbolem KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Budova radnice v CHOCNI.

SVITAVSKO: Kostel sv. Ducha v JAROMĚŘICÍCH.

SVITAVSKO: Sgrafita zhotovená podle Váchalova Krvavého románu na domě čp. 127 v LITOMYŠLI.

PARDUBICKO: Symbolem PARDUBIC je Zelená brána z roku 1507 s věží vysokou 60 metrů-
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml