Sdružení přátel Pardubického kraje

Příběh sudslavských divadelních kulis

Foto: autor

16.02.2016 Na začátku byla koupě nového vlastníka neobydlené fary od katolické církve v obci Sudslava v Podorlicku v roce 2006. Současně byl při této okolnosti učiněn novým vlastníkem objev dochovaného souboru ručně malovaných, avšak zubem času poznamenaných, divadelních kulis na půdě bývalé fary. Historické divadelní kulisy zde ležely bezmála od konce 2. světové války, přesto se zdálo, že jejich celkový stav není beznadějný. Půda fary byla suchá a odvětrávaná, sice zanesená nánosy prachu, ale z části bez většího očividného poškození. Divadelní kulisy tak ležely na půdě, již bývalé fary, bez mála dalších pět let z důvodu probíhající stavební rekonstrukce budovy. Zájem o ně byl zahalen rouchem tajemství. Až z kraje roku 2011 se podařilo kontaktovat Fakultu restaurování v Litomyšli a to Mgr. art. Veroniku Kopeckou, vedoucí Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíře, která se přijela na dochovaný soubor divadelních kulis podívat. Po jejich prohlídce usoudila, že jejich umělecko-historický význam není zanedbatelný a proto bylo přikročeno k dohodě o spolupráci při jejich dokumentaci a následném restaurování. Nejprve bylo nutné celý soubor zdokumentovat, provést jejich popis, průzkum poškození a rozdělení na jednotlivé scény. Tohoto nelehkého úkolu se ujaly studentky litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Během týdenní letní praxe provedlo sedm studentek za dohledu asistentky BcA. Petry Janské nezbytné úkony související se zdokumentováním divadelních kulis a na konci roku 2011 už spatřila jimi vyhotovená šesti sešitová zpráva o stavu sudslavských divadelních kulis světlo světa. Ta posloužila jako podklad pro žádosti o dotace na restaurování souboru čítajícího 90 kusů kulis, které představují šest kompletních divadelních scén z počátku 20. století.

Během roku 2012 byly zjišťovány možnosti krajských grantů a státních dotací na konzervaci a restaurování tohoto ojedinělého celku v rámci celé České republiky. Následně byla oslovena odborná pracovnice Národního památkového ústavu, ú.o. p. v Pardubicích, Mgr. Veronika Cinková, která napsala vyjádření k dotčenému souboru divadelních kulis a doporučila se obrátit na pomoc u Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Tato nadace uděluje menší granty na podporu kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů a na ochranu kulturních památek. Významným krokem k prezentování sudslavských divadelních kulis bylo také zaregistrování unikátního souboru do Databáze českého amatérského divadla, kde je možné se s nimi seznámit prostřednictvím webu na http://www.amaterskedivadlo.cz/. Postupně došlo k doplnění informací týkajících se historie sudslavských ochotnických spolků ze zdrojů obecní kroniky, pamětníků a několika starých fotografií divadelních scén s herci-ochotníky v kostýmech. V současné době je realizován projekt na zhotovení konstrukce pro uložení divadelních kulis z finančního příspěvku Pardubického kraje. Část ze souboru historických divadelních kulis je trvale zpřístupněna veřejnosti v prostorách kulturní památky bývalé fary v obci Sudslava. Občanské sdružení Genius loci Sudslava o.s. zajišťuje pravidelný kulturní program. Přijměte prosím pozvání a přijeďte se na divadelní kulisy do Sudslavy podívat, budete jistě mile překvapeni!

GPS souřadnice: 50.0405792N, 16.2864442E

Autor: Mgr. Tomáš Zaplatílek
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2013


Foto: autor
Foto: autor


Předchozí článek: Hliniště v Ústí nad Orlicí
Následující článek: TURISTÉ KLUBU PŘÁTEL PARDUBICKA PUTOVALI ORLICKÝMI HORAMI


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje z roku 1397 v KOĆÍ s dřevěnou zvonicí z roku 1666 a krytou chodbou.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Domek Maxe Švabinského v malebné obci KOZLOV, která je dnes součástí České Třebové.

ORLICKOÚSTECKO: Socha slona je symbolem KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v JABLONNÉM NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: Vrch Kalvárie je známým poutním místem nad JAROMĚŘICEMI.

SVITAVSKO: LITOMYŠLSKÝ zámek je zapsán na seznamu památek UNESCO.

PARDUBICKO: Uličky Starého města v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml