Sdružení přátel Pardubického kraje

Litomyšl vítězem krajského kola ceny Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Pohled na město Litomyšl

21.02.2016 Počátkem tohoto roku proběhlo v sídle Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích, krajské kolo soutěže o cenu Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2014. Komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Krajského úřadu Pardubického kraje a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích neměla zdaleka lehký úkol, neboť se do soutěže přihlásila hned dvě města pyšnící se krásnými památkami i bohatým kulturním a společenským životem. Vítězem se nakonec stala Litomyšl, jež získala 280 bodů a postoupila do celostátního klání o titul Historické město roku 2014; druhé místo obsadil s 256 body Letohrad.
Město Litomyšl se již v předešlých letech soutěže zúčastnilo, před šestnácti lety se dokonce stalo vítězem celorepublikového klání a vysloužilo si tak titul Historické město roku 1999. Od té doby byla ve městě realizována obnova řady nejvýznamnějších památkových objektů, které se nalézají v památkové rezervaci či v zámeckém areálu, město též připravilo řadu novinek a zajímavostí nejen pro návštěvníky, ale i pro své obyvatele. Také Letohrad vytváří cíleně a dlouhodobě podmínky pro zachovávání a obnovu historického jádra. V uplynulých letech byla realizována obnova mnoha významných památek, které jsou perlami zdejší památkové zóny, velký důraz byl kladen rovněž na infrastrukturu a kulturní vyžití obyvatel.

Vítězem celorepublikového klání se stalo nakonec město Cheb, jehož zástupci převzali v dubnu na Pražském hradě ocenění a finanční výhru. Nezbývá tedy doufat, že v následujících letech na pomyslný stupeň vítězů usedne některé z měst našeho kraje.
Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) či městských památkových zón (MPZ) lze chápat jako nástroj napomáhající obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň společně s vlastníkem finančně podílí na obnově kulturní památky. Každoročně je udílena Cena za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky, jejíž statut byl stanoven dne 2. listopadu 1994 ministrem kultury, ministrem hospodářství a předsedou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Cena je udělována každým rokem jedné obci, městu nebo městské části, na jejímž území je prohlášena městská památková rezervace či městská památková zóna. Krajská kola předcházejí celostátnímu klání, jehož výherce se stává nositelem titulu Historické město roku.
Bližší informace k soutěži i k programu regenerace na webu MK ČR.

Autor: Mgr. Zuzana Růžková
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2015


Zámek v Letohradu
Předchozí článek: Litomyšlská expozice a svojanovský obraz sv. Jana Nepomuckého byly nominovány na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro
Následující článek: VÝLET DO PŘÍRODY SPOJENÝ S HISTORIÍ


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel ve SVRATOUCHU z roku 1783. Jeden z prvních evangelických kostelů u nás.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Litomyšlská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je zbytkem městského opevnění.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Jiří v DOLNÍ ČERMNÉ

ORLICKOÚSTECKO: kostel v obci PÍSEČNÁ.

SVITAVSKO: portál z roku 1492 v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ je považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

SVITAVSKO: Sochy světců před kosetelem sv. Jiří v KUNČINĚ.

PARDUBICKO: Kostel sv. Jiří v RADHOŠTI. V jeho sousedství je dřevěná zvonice z roku 1773.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml