Sdružení přátel Pardubického kraje

Barokní sochy u kapucínů v Chrudimi

Bašta Prachárna s hradební zdí a sochami andělů tvoří součást nové klášterní zahrady

18.12.2012 Areál kapucínského kláštera v Chrudimi se dočkal po dlouhé době rehabilitace klášterního kostela a klášterní zahrady. Kapucínský klášter v Chrudimi byl založen za podpory císařovny Eleonory, manželky Ferdinanda III. a matky Leopolda I. a dalších dárců, mezi nimiž byla i chrudimská obec, která nakonec zůstala vlastníkem kláštera. Příchod kapucínů do Chrudimi nebyl jednoduchý a není bez zajímavosti, že jejich pobyt ve Vídni souvisí se zřízením známého pohřebiště vládnoucího rodu Habsburků.
Kapucíni patří k žebravým řádům, jejichž řehole úmyslně navozovala strohou atmosféru původních klášterů sv. Františka z Assisi. Klášterní kostel sv. Josefa v Chrudimi má tradičně vysunutou polohu, byl vysvěcen v r. 1665 a nově je využit pro zdařilou expozici barokních soch z východních Čech. Můžete se tu setkat s díly Jana Pavla Čechpauera usazeného v Chrudimi, jednoho z autorů sloupu Proměnění Páně na Resselově náměstí v Chrudimi, Jana Alberta Devotyho,od něhož jsou sochy např. v Dašicích, Heřmanově Městci, Hrochově Týnci a v Pardubicích.

Je tu zastoupen Jiří František Pacák, Braunův následovník usazený v Litomyšli. Na tvorbu Jana Pavla Čechpauera v Chrudimi navázal velmi talentovaný Ignác Rohrbach, který přišel ze Slezska a převzal po úmrtí J. P. Čechpauera jeho dílnu. Jeho dílo je v kostele důstojně zastoupeno. Celá expozice je doplněna o video a audioprodukci. Součástí expozice jsou i 2 nově restaurované velké oltářní obrazy z původního vybavení kostela: Návrat svaté rodiny z Egypta a Nejsvětější Trojice s P. Marií a světci. Klášterní zahrada kapucínů zaujímá větší část pozemku kláštera. Zahrada kláštera obehnaná vysokou zdí byla z větší části užitková a její součástí byl sad. Voda do zahrady byla čerpána důmyslným systémem společně s vodou pro město. Sad je v podstatě zachován – doplněn lavičkami. Místo záhonů zeleniny je tu zřízeno sportoviště s hřištěm pro děti. Areál zahrady doplňuje komorní prostor s růžemi (oddělený městskou hradební zdí) se sochami andělů-strážců. Že se jedná o součást opevnění města, dokládá kruhová bašta Prachárna v r. 1779 upravená na skladiště střelného prachu. Je tu expozice týkající se opevnění města.
Na závěr zbývá poděkování všem, kteří se na tomto náročném projektu podíleli a umožnili tak záchranu historického dědictví spojit se zkvalitněním životního prostředí starobylé Chrudimi.
Zveme srdečně na návštěvu, zaparkovat můžete v bezprostředním východním sousedství klášterní zahrady.

GPS souřadnice: 49.9510000N, 15.7981656E

Autor:
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2012


Kapucínský kostel sv. Josefa je využit jako Muzeum barokních soch
Novoměstská kašna s barokními sochami. Projekt arch. Frant. Schmoranz


Předchozí článek: Natura 2000 v Pardubickém kraji
Následující článek: Sedmá velmoc a reklama inzerce jako reklamní síla v regionálním tisku (IV. část)


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Máří Magdaleny ve VČELÁKOVĚ, postavený v letech 1844 až 1848 na místě starší stavby.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Václava v ŘESTOKÁCH z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Nově zrekonstruované náměstí Přemysla Otakara II. ve VYSOKÉM MÝTĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Socha slona je symbolem KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Rozhledna na SUCHÉM VRCHU u Králík.

SVITAVSKO: Náměstí v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ s radniční věží, která nemá žádné základy.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Zámek je domimantou městečka CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml