Sdružení přátel Pardubického kraje

Blahopřání p. Fra Karlu Eduardu Paarovi, emeritnímu velkopřevorovi Suverénního řádu Maltézských rytířů


20.10.2019 V minulém ročníku Vlastivědných listů Pardubického kraje jsme Vás informovali o návštěvě p. hr. K. E. Paara ve Zdechovicích v okrese Pardubice na jeho někdejším rodovém panství, které roku 1899 přešlo prodejem do rukou nového vlastníka.
Fra´ Karel Eduard Paar se narodil 4. ledna roku 1934 v Praze jako druhý potomek knížete Alfonse a hraběnky Sophie. Maminka pocházela z německého šlechtického rodu Schlitzových. Ve 12-ti letech ze zdravotních důvodů odjel do Švýcarska a v roce 1947 za ním přijeli bratr se sestrou a matkou jeho otce. Po roce 1948 za nimi přišli i rodiče. Po emigraci žili ve Švýcarsku, kde ale otec nemohl sehnat práci a povolení k pobytu dostávali vždy jen na jeden rok. Proto rodina přesídlila roku 1954 do Rakouska. Karel Eduard Paar pracoval v ocelářském průmyslu. Pak odešel do firmy, která vyráběla nářadí pro zemědělství.

Mezi profesní rytíře maltézského řádu vstoupil ve věku 44 let, po složení řeholních slibů. V letech 1962–1978 působil v maltézské špitální službě. V březnu 2004 byl zvolen velkopřevorem Českého velkopřevorství. Poprvé po desítkách let se do rodné vlasti dostal tajně jako turista z Vídně v roce 1985. Od roku 2004, kdy byl zvolen velkopřevorem Českého velkopřevorství, žije v Praze. Jeho bratr Alfons je 7. knížetem z Paaru a stále žije ve Švýcarsku.
Svůj život Karel Paar zasvětil řeholnictví: pomáhá starým, nemocným, trpícím lidem. Maltézští rytíři se zapojují do charitativních projektů a také si například dopisují s vězni. Členem řádu už byl jeho otec, který k němu přivedl oba dva své syny.
Pan Fra´ Karel Paar se v letošním roce dožil požehnaných 85 let. Dne 16. února 2019 se v Praze v chrámu Panny Marie pod řetězem uskutečnila děkovná mše, celebrovaná Jeho Eminencí kardinálem Dukou za účasti významných osobností řádového, církevního i občanského života. V druhé části setkání již v prostorách Velkopřevorského paláce v Praze uskutečnila recepce, které se zúčastnilo několik set pozvaných hostů. Přejeme váženému panu Justičnímu rytíři p. hr. Karlu Paarovi pevné zdraví do dalších let a děkujeme mu za jeho celoživotní příspěvek k vzájemnému porozumění mezi lidmi.

Autor: ing. Robert Chutic
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2019
Předchozí článek: Když na Presích klapával mlýn
Následující článek: Pískovcové skály v Pardubickém kraji


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Toulovcova rozhledna v oblasti TOULOVCOVÝCH MAŠTALÍ

ORLICKOÚSTECKO: LANŠKROUNSKÝ zámek z druhé poloviny 15. století

ORLICKOÚSTECKO: Vrchol KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Rozhledna na SUCHÉM VRCHU u Králík.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu CIMBURK z konce 13. století.

SVITAVSKO: kostel Rozeslání sv. Apoštolů v LITOMYŠLI je nejstarším dochovaným sakrálním prostorem v Litomyšli

PARDUBICKO: Dominantou náměstí v LÁZNÍCH BOHDANEČ je původně renesanční radnice s podloubím a kostel sv. Máří Magdaleny.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml