Sdružení přátel Pardubického kraje

Boršovský les

Boršov u Moravské Třebové, původně raně gotický kostel

22. 02. 2010 Pozvánka na českomoravské pomezí,¨ aneb co má společného Boršovský les a Slavkovský les… Pardubický kraj má tu zvláštnost, že zasahuje částečně na Moravu. Českomoravské pomezí leží stále stranou rušných turistických oblastí, ale vnímavému turistovi toho může nabídnout opravdu hodně. V září tohoto roku díky výborné spolupráci města Moravská Třebová, Lesů ČR a Pardubického kraje byla otevřena naučná stezka Boršovský les, která je první etapou Hřebečských naučných stezek. Výchozí bod stezky, která je dlouhá 3,7 km a má převýšení 150m je hájenka na západním okraji BORŠOVA u Moravské Třebové, která má sloužit jako ubytovací zařízení a občerstvení a kde můžete zaparkovat. Vodní nádrž u hájovny byla fi nancována ze zdrojů Evropské unie.

Stezka prochází údolím Stříbrného potoka, kde se turisté seznámí s fl orou, faunou a vodohospodářskou problematikou lesa. Dále stezka stoupá vzhůru k přírodní rezervaci ROHOVÁ, která má výměru téměř 300 ha a nachází se na východních svazích Hřebečského hřbetu, který vytváří na okraji české křídové pánve zlom s převýšením cca 200 m oproti Moravskotřebovské kotlině. Rezervace i Boršovský les jsou vlastně zbytkem rozsáhlých a dříve neprostupných pohraničních hvozdů. Jsou to rozsáhlé smíšené bukojedlové lesy. Rezervace se táhne od severu k jihu v délce téměř 10 km. Díky specifi ckým přírodním podmínkám se tu vyskytuje pozoruhodná kombinace horských a podhorských druhů rostlin s teplomilnými. Stezka nás seznámí i s geologií a vystoupá až na vyhlídku nad Hřebečovským tunelem, kde frekventovaná silnice I/35 překonává evropské rozvodí LABE–DUNAJ. Jsme též na historické hranici Čech a Moravy s krásným výhledem směrem na Moravu, poblíž vyhlídky je velké parkoviště s hojně navštěvovanou restaurací. Nazpět k hájovně můžeme sestoupit kratší cestou cca 2,3 km, takže ujdeme celkem 6 km. Příští rok v létě by od vyhlídkového altánu na Hřebči měly pokračovat Hřebečské důlní stezky směrem k úzkorozchodné průmyslové Mladějovské železnici.
Co mohou mít společného Boršovský les na západní Moravě a Slavkovský les v západních Čechách? Jde o majetky pánů z Rýzmburka (Oseka). Podporovali hornictví, vlastnili velký majetek a založili osecký klášter. Dva bratři se jmenovali Slávek (stal se oseckým opatem) a Boreš (sloužil jako voják na dvoře krále Václava I.). Boreš dostal od krále Václava I. Moravskotřebovsko odměnou za věrné služby. Třinácté a čtrnácté století bylo zlatým věkem tohoto starobylého rodu, který má ve znaku hrábě a červené lvy.

GPS souřadnice: 49.74123N, 16.59413E

Autor: Ing. arch. Vladimír Rozehnal
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2009


Předchozí článek: (Téměř) zapomenuté pardubické firmy – čtvrtá část
Následující článek: Centrum Bohuslava Martinů


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 2/2019 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
670 let první nezpochybnitelné písemné zmínky o Bystrém
Proč zmizel pomník ve Vysokém Lese
Pardubice na prahu středověku
Místa příběhů - LepějovicePardubický kraj
CHRUDIMSKO: Starobylý hřebčín v HEŘMANOVĚ MĚSTCI.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Výhled z rozhledny na vrcholu KOZLOVSKÉHO KOPCE nad Českou Třebovou.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Mikuláše a poustevna Fáterka ve VRACLAVI.

ORLICKOÚSTECKO: Radnice v ŽAMBERKU.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu CIMBURK z konce 13. století.

SVITAVSKO: Stará radnice ve SVITAVÁCH.

PARDUBICKO: Kostel sv. Jiří v RADHOŠTI. V jeho sousedství je dřevěná zvonice z roku 1773.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml