Sdružení přátel Pardubického kraje

Chornici dominuje vysoká kostelní věž


11. 06. 2008 Pokud se vypravíte po silnici z Jevíčka směrem do Moravské Třebové, hned za Jevíčkem Vás upoutá vysoká kostelní věž, která ční nezvykle vysoko. Tato věž patří kostelu v obci zvané Chornice. Po roce 1323 náležela ves Chornice pánům z Lipé a po dělení majetku roku 1346 ji měli držet společně probošt Jindřich, Čeněk a Pertolt z Lipé. Markrabě Jošt dal roku 1402 Chornice v dědictví Heraltovi z Kunštátu a Boček z Kunštátu zapsal 1418 větší část Chornic a polovinu Vísky (Derflíku) Janu z Boskovic.

Beneš z Boskovic zapsal roku 1502 své zboží v Chornicích a Vísce (Derflíku) Ladislavu z Boskovic na Třebové. Roku 1546 byl v Chornicích farářem luterský kněz Jan Soupoch. Roku 1802 byla zřízena zákupní rychta. V roce 1854 měly Chornice 868 obyvatel, roku 1950 zde žilo 892 obyvatel. Obyvatelstvo bylo převážně německé národnosti, po vzniku Československé republiky početně vzrostla česká menšina.
V obci byla od roku 1899 velká tkalcovna, bělidlo, barevna a úpravna firmy Sponer, která měla v roce 1935 450 zaměstnanců. V roce 1946 přešel závod pod národní správu, stejně jako tkalcovna a výroba prádla firmy Stelzl.
V roce 1900 byl v Chornicích jeden mlýn, v roce 1911 dva, v roce 1935 mlýn s pilou. V letech 1910 a 1935 se uvádí dřevařská výroba. V roce 1911 byly v obci dvě výrobny lihovin, v roce 1930 jedna. V roce 1904 se uvádí mlékárna, v roce 1930 výrobna sýrů. V roce 1930 byla v obci také cihelna.
Obecná škola je uváděna roku 1848, roku 1900 dvoutřídní. Od roku 1919 byla v obci obecná i měšťanská škola české menšiny. V obci je katolická fara s kostelem sv. Vavřince. Dnes je kostel kulturní památkou chráněnou státem. Nejstarší částí kostela je gotická věž ze 14. století. Hřbitov, věž a dříve snad i tvrz byly útočištěm obyvatel při nepřátelských útocích. Dokládá to mohutnost stěn věže i zdí kolem hřbitova. Později byla k věži přistavěna hlavní loď kostela, která byla nově zaklenuta v roce 1701. Kostel prošel celkovou rekonstrukcí v roce 1731 a roku 1750 byla ke kostelu přistavěna kaple Panny Marie a sakristie. V roce 1908 kostel vyhořel. Věž do dnešní podoby uvedla firma Mackerle po rozsáhlé opravě, dokončené v roce 1911. Současná věž je o něco nižší než byla původní před požárem. Kromě věže má kostel sv. Vavřince také cenný mariánský oltář s barokními sochami sv. Zachariáše a sv. Alžběty z dílny sochaře Jiřího Františka Pacáka. V hlavní lodi se dále nacházejí plastiky "Ecce homo", sv. Vavřinec a rokoková socha Panny Marie. Morový sloup před kostelem z roku 1735 je taktéž dílem J. F. Pacáka.
Před druhou světovou válkou byly Chornice německou obcí a psaly se německy - Kornitz. Ještě v polovině roku 1945 bylo německých obyvatel 968 a českých jen 121. Po válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec nově osídlena. Roku 1976 pak byly k Chornicím přičleněny tři sousední obce, které se osamostatnily až počátkem devadesátých let. V současné době v obci trvale žije 831 obyvatel, kteří jsou zaměstnáni především v zemědělství a v místní továrně Kras Chornice, která vyrábí a opravuje padáky. Římskokatolická farnost Chornice patří do děkanátu Svitavy a do Olomoucké arcidiecéze. Skládá se ze vsí Chornice, Vrážné a Bezděčí. Pouť se v Chornicích slaví na svátek sv. Vavřince, tedy vždy v neděli kolem 10. srpna.

GPS souřadnice: 49.66629N, 16.74102E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2008


Předchozí článek: Biskupice - kraj slivovice
Následující článek: V Jevíčku před 110 lety


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje z roku 1397 v KOĆÍ s dřevěnou zvonicí z roku 1666 a krytou chodbou.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Jiljí opata v NASAVRKÁCH.

ORLICKOÚSTECKO: Typické domky ve vesničce LANŠPERK nacházející se pod stejnojmenným hradem.

ORLICKOÚSTECKO: Most přes PASTVINSKOU PŘEHRADU zbudovanou v letech 1932 - 1938.

ORLICKOÚSTECKO: Budova radnice v CHOCNI.

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Kříže na KŘÍŽOVÉM VRCHU u MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Část městského opevnění a kostel sv. Jakuba v POLIČCE.

PARDUBICKO: Hřebčín v KLADRUBECH NAD LABEM je jedním z nejstarších na světě.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml