Sdružení přátel Pardubického kraje

Ekocentrum Pasíčka a brána do pravěku


14.10.2022 Zejména pro rodiny s dětmi je vhodným tipem k rodinnému výletu návštěva záchranné stanice a􀣢ekocentra Pasíčka nacházející se na okraji Proseče. Tato záchranná stanice se stará o živočichy, kteří utrpěli nějaké zranění a potřebují naši pomoc, aby se posléze mohli vrátit do volné přírody, pokud jim to jejich zdravotní stav umožní. V opačném případě tato zvířata pak tráví další část svého života právě v záchranné stanici. Tato záchranná stanice Pasíčka je přístupná veřejnosti, kde mohou návštěvníci navštívit malou zoologickou zahradu, kde se nacházejí například čáp bílý nebo čáp černý, liška obecná, ale také vydry říční, velké pozornosti zejména menších dětí se pak těší voliéra s veverkami. Vlastní expozice je složená z dravců, sov, větších druhů pěvců a některých savců. Návštěvník zde tak může spatřit například naši největší sovu – výra velkého, a stejně tak i jednu z nejmenších a nejvzácnějších sov – sýčka obecného. Ze savců upoutá majestátný pohled rysa ostrovida. Součástí areálu je kromě voliér se zvířaty také ukázka různých druhů ptačích budek.

Kromě výše uvedené expozice, která se nachází uvnitř areálu záchranné stanice, pak oblast mezi Skutčí, Borem u Skutče a stanicí Pasíčka doplňuje naučná stezka, která na svých zastaveních informuje návštěvníky o zajímavostech fl óry i fauny. Na tabulích tak jsou např. zmíněny zajímavosti týkající se vysázených stromů podél přístupové cesty k areálu, ale také např. o tom, jak poskytnout první pomoc při uštknutí hadem nebo jaká nebezpečí číhají na ptáky žijící ve volné přírodě, například co se týče zranění způsobených zásahem elektrického proudu při jejich usednutí na vedení vysokého napětí. Na informačních tabulích zde návštěvníci naleznou také návod, jak vytvořit ptačí budku nebo krmítko pro ptactvo. V další části volně přístupného areálu je pak expozice nazvaná Brána do pravěku. Dominantou expozice je speciálně vytvořená prolézačka ve tvaru dinosauří hlavy. Jedná se o druh nejobávanějšího predátora Tyrannosaura rexe. Ve venkovním areálu má možnost návštěvník nahlédnout do toho, jak krajina v oblasti Železných hor vypadala před miliony let. Unikátní expozice nabízí možnost seznámit se se zkamenělým světem zcela netradiční formou. Nalézají se zde napodobeniny nejrůznějších zkamenělin - ježovka, trilobit či krytolebec.
Opodál se nachází přístřešek s pískovištěm. Nicméně pod pískem je ukryta kostra dinosaura, kterou si mohou návštěvníci z písku sami vyhrabat. Za pozornost také stojí plastická geologická mapa východní části Železných hor umístěná na stěně infocentra. Jedná se o unikátní mapu, která je tvořena úlomky jednotlivých dominantních horninových typů vyskytujících se v této oblasti. Mapa vyznačuje i hranice geoparku, činné lomy a větší sídla. Uvnitř infocentra se pak nachází také velký ptakoještěr zavěšený pod stropem budovy. Kostra jeho křídla byla totiž v minulosti nalezena nedaleko Chocně. V expozici dále návštěvník nalezne profi l druhohorním mořským příbojem i mořským dnem včetně jeho tehdejších obyvatel. Celý areál je pak doplněn celou řadou herních prvků a prolézaček pro děti, jedna z nich je ve tvaru sopky.
Kromě záchranné stanice a expozice Brána do pravěku ještě celou oblast doplňuje projekt „Suchou nohou mezi vodou“. Jedná se o interaktivní stezku, která vede soustavou drobných vodních ploch – tůní, které byly vytvořeny na podmáčené louce a navazují na návštěvnický areál záchranné stanice pro volně žijící živočichy a ekocentra Pasíčka. Vlastní tůně jsou děleny drobnými hrázkami, na kterých jsou vybudovány interaktivní a informační prvky s vazbou zejména na tůně a jejich obyvatele.
Návštěvník, který sem zavítá, narazí v první řadě na areál záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Pokud půjde kolem stanice dále z kopce, potká první tůň s infopanelem, u kterého má možnost vzít si ze schránky kartičku, do které bude vypisovat odpovědi na úkoly, které ho budou po celé stezce provázet. S jakými zvířaty je možné se na lokalitě potkat? Jak jdou za sebou vývojová stádia obojživelníků? Komu patří oči a stopy na obrázcích? Když se člověk pořádně rozhlédne kolem sebe, možná mu příroda ledacos napoví! Stačí být tiše a pozorovat, například z dřevěných odpočívadel u tůní. Možná uvidíte poletovat ledňáčka, ve vodě lovit volavku popelavou, plavat užovku obojkovou nebo uslyšíte kvákat skokany. Na posledním panelu je možné zkontrolovat si, jak dobří jste biologové a pozorovatelé. Součástí stezky je také kryté odpočívadlo a ohniště. Návštěvníci tak mohou pozorovat zvířata, zkusit si plnit úkoly a na závěr i opéct buřty. Jak je vidno, návštěva ekocentra Pasíčka je skvělým tipem na rodinný výlet.

GPS souřadnice: 49.8166331N, 16.1112792E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2022
Předchozí článek: Historie železniční stanice Medlešice od roku 1884 do roku 1946
Následující článek: Krounská čítanka - Nová publikace o obci na Chrudimsku a jejím blízkém okolí


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Máří Magdaleny ve VČELÁKOVĚ, postavený v letech 1844 až 1848 na místě starší stavby.

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí Přemysla Otakara II. ve VYSOKÉM MÝTĚ a budovou staré radnice z první poloviny 15. století.

ORLICKOÚSTECKO: Křížová cesta spojující město KRÁLÍKY a KLÁŠTER HEDEČ.

ORLICKOÚSTECKO: Radnice s cibulovou věží na náměstí v ÚSTÍ NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: Kostel sv. Jiří v KUNČINĚ.

SVITAVSKO: Sgrafita zhotovená podle Váchalova Krvavého románu na domě čp. 127 v LITOMYŠLI.

PARDUBICKO: Kostel sv. Jakuba v PŘELOUČI.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml