Sdružení přátel Pardubického kraje

Klokočovská tisíciletá lípa


14. 10. 2008 Turisté, kteří se rozhodnou poznat romantické údolí řeky Chrudimky včetně okolí sečské přehrady, by neměli vynechat návštěvu obce Klokočov. V obci roste chráněný strom – tisíciletá lípa.
Okolo lípy vede turistická cesta – červeně značená – z Hoješina do Horního Bradla. Vedle lípy je upravena informační deska s tímto textem: „Chráněná krajinná oblast Železné hory“

PAMÁTNÝ STROM – Lípa velkolistá (Klokočovská lípa)
Katastr: území Klokočov
Obvod kmene 870 cm, výška 19 m, stáří 1000 let.

Důvodem ochrany stromu je jeho věk, velikost, krajinářský a hlavně historický význam. Lípa byla vysazena za doby vlády knížete Václava. Je pozůstatkem bývalého pohraničního pralesa. Tehdejším pralesem vedla jediná cesta vedle této lípy, která byla hraničním stromem ukazujícím bezpečný přechod přes močály v klokočovském údolí. Na památku Karla IV. je od roku 1912 pojmenována Karlovou lípou nebo Královskou lípou. Karel IV. totiž v roce 1370 přebýval v Lichnici a na své cestě z Lichnice do lázní v Modletíně pod lípou odpočíval. Lípa byla v roce 1935 ošetřena ing. J. Fričem. Lípa velkolistá roste přirozeně v suťových a roklinných lesích, klenových a lípových bučinách od pahorkatin do podhůří. Pro zachování tak starého stromu bylo a je nutné dělat některé ochranné zásahy. Jak je na informační desce uvedeno, v roce 1935 lípu odborně ošetřil Ing. J. Frič z podnětu tehdejšího ministerstva školství a národní osvěty. Lípa je i nadále opakovaně konzervována a ošetřována. Kmen lípy je dutý a v roce 1989 byla dutina poškozena ohněm. Aby dutina netrpěla povětrnostními vlivy, byla opatřena dřevěnou stříškou. Horní část kmene je obepnuta širokými železnými pásy. Strom má od kmene do stran mohutné větvě, které bylo nutno podepřít vysokými kůly. V roce 1995 byl strom polámán silnou vichřicí. Okolí stromu chrání dřevěná ohrádka. Ještě v roce 2007 byla vedle lípy na mohutném balvanu bronzová deska. Bohužel ji někdo odcizil. Na stejném místě je dnes velká fotografi e původní bronzové desky. Text na desce sděluje:„Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu a jsouc nejstarší v království, mohu vyprávět o sv. Václavu, o slávě Žižkově a Jiříkově i o poníženích lidu českého po bitvě bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštích věků.“ Liška „Lípa restaurována nákladem Ministerstva školství a nár. osvěty v roce 1935 ing. J. Fričem.“ Tak starý strom, jako je Klokočovská lípa je již víc než strom – je to symbol času a života. Ten strom pamatuje události třicetileté války, první a druhou válku světovou. Kolik lidí se u stromu zastavilo, aby vyslovilo svoje naděje nebo poděkování. Před časem byl v televizi vysílán pořad o starých stromech a moderátor pan Munzar zajímavě hovořil o stromech – jako o našich přátelích. Pořad končíval slovy: „a stromy se na nás dívají“. Podívejte se i vy na Klokočovskou lípu, podívejte se i vy do větví této starobylé lípy a chovejme se tak, abychom obstáli pod pohledem starých stromů.

GPS souřadnice: 49.80205N, 15.67426E

Autor:
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2008


Předchozí článek: Letohrad . znak města
Následující článek: Jenišovice


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Evangelický kostel v obci KROUNA od architekta Fr. Schmoranze.

ORLICKOÚSTECKO: Rozhledna na ANDRLOVĚ CHLUMU u Ústí nad Orlicí.

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: náměstí v LETOHRADĚ.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu CIMBURK z konce 13. století.

SVITAVSKO: Klášterní zahrady v LITOMYŠLI zdobí sochy Olbrama Zoubka.

PARDUBICKO: Kostel sv. Jiří v RADHOŠTI. V jeho sousedství je dřevěná zvonice z roku 1773.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml