Sdružení přátel Pardubického kraje

Jenišovice


14. 10. 2008 Malebná a starodávná obec Jenišovice s výrazným panoramatem leží 18 km východně od Chrudimi a 10 km západně od Vysokého Mýta. Obcí, která si v letošním roce připomíná 920. výročí od první písemné zmínky, protéká řeka Novohradka, do níž se v obci vlévá Řepnický potok. První spolehlivá písemná zmínka o Jenišovicích pochází z roku 1130, kdy měla ves patřit vyšehradským kanovníkům. Ještě starší zpráva se vztahuje k roku 1088, ta je ovšem součástí mladšího listinného falza. Nejstarší písemně zachycené podoby názvu vesnice z období 12. a 13. století znějí „Janiseuicih“, „Janisouici“ a „Janisowici“. Odtud také vzniklo přirozené vysvětlení názvu od vlastního jména prvního zakladatele Jeniše (Janiše). V 19. století se vedle dnes platného názvu vyskytovala rovněž varianta „Jenšovice“, pro rakouské, resp. německé úřady byl používán poněmčený tvar „Jenischowitz“.

Historicky měly Jenišovice ve středověku několik majitelů. Od 14. do 16. století ves patřila panství košumberskému, poté byly Jenišovice součástí panství Chroustovice, od roku 1850 patřily k politickému a soudnímu okresu Vysoké Mýto, od roku 1960 jsou součástí okresu Chrudim.
U příležitosti již výše uvedeného výročí 920 let od první písemné zmínky o obci, proběhlo na sklonku května roku 2008 setkání rodáků a lidí, kteří jsou jakkoli spjati s obcí a u této příležitosti vydala obec Jenišovice také publikaci s názvem „Jenišovice – 1088 – 2008“. Zde se čtenář dozví mnohé nejen o historii obce, dočte se také mnohé zajímavosti z obecních kronik, informace o památkách nebo vzpomínku na významné rodáky Jenišovic. Jak brožura vytištěná na křídovém papíře s barevnými fotografi emi uvádí, dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice, který před nedávnem prošel nákladnou rekonstrukcí, dokončenou v roce 2002. První zmínka o něm pochází již z roku 1349 v souvislosti se založením litomyšlského biskupství. Jeho původní dispozice je gotická. Již ve 14. století byl jenišovický kostel kostelem farním, roku 1585 dokonce vyhořel. Zvláštností kostela je zvonice, jež byla přistavěna ke starší věži, aby nesla její zvony.
Vedle kostela je nejvýznamnější památkou obce pískovcový kříž s plastikou Ukřižovaného z roku 1808 provedený ve zlidovělém rokoku. Kříž byl roku 2003 prohlášen za kulturní památku. Při jeho rekonstrukci v něm byla roku 2005 nalezena schránka s pamětním zápisem a předměty náboženského významu.
Brožura se věnuje také jenišovickému školství. Nejstarší zprávy o škole v Jenišovicích pocházejí z konce 18. století. V roce 1879 zde byla zřízena budova pro jednotřídní školu a od té doby prošel objekt školy několika rekonstrukcemi, až roku 1999 zde byla škola pro nedostatek žáků zrušena.
Ze střípků z obecních kronik se pak čtenář dozvídá například, že 10. března roku 1889 byla za Mentourem směrem k Ostrovu zavražděna svobodná, 24-letá Josefi na Vašková. Vražda se stala mezi šestou a osmou hodinou večerní, žádný vrah nebyl vypátrán. Až z pozdějšího zápisu v kronice je uvedeno, na smrtelném loži se k vraždě přiznal její otec – hajný z Ostrova.
7. srpna okolo páté hodiny odpolední roku 1907 se nad Jenišovicemi přehnal prudký vítr, který trval sice asi pouze 7 minut, ale napáchal ohromné škody. Mimo jiné byla poničena řada střech, stržena byla také báň z kostelní věže. Polom pak postihl mnoho stromů v obci i jejím okolí.
Z brožury o obci Jenišovice se pak mimo jiné dozvídáme, že 3. července 1928 započala výstavba mostu přes Novohradku, která byla dokončena 19. října téhož roku, náklady na stavbu činily 131 tisíc korun.
V současné době žije v Jenišovicích okolo 230 obyvatel.

GPS souřadnice: 49.92831N, 16.02991E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2008


Předchozí článek: Klokočovská tisíciletá lípa
Následující článek: V Luži nalezente unikátní arboretum


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel ve SVRATOUCHU z roku 1783. Jeden z prvních evangelických kostelů u nás.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Jiljí opata v NASAVRKÁCH.

ORLICKOÚSTECKO: Pražská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je pozůstatkem městského opevnění. Její věž poskytne návštěvníkům města výhled na město.

Dřevěný podkarpatský kostelík v DOBŘÍKOVĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Radnice v ŽAMBERKU.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu CIMBURK z konce 13. století.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v LÁZNÍCH BOHDANEČ.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml