Sdružení přátel Pardubického kraje

Kostel Nanebevzetí Marie v Hemžích


1.12.2013 Kostel je prvně připomínán roku 1354 jako kostel farní. Fara zanikla po roce 1620. Původní dřevěný kostel na tomto místě byl zasvěcený Zvěstování Panny Marie. Byl zbořen v roce 1682, o rok později byl postaven kostel nový, později poutní, nákladem Jana Bedřicha z Trauttmansdorfů. Na sklonku 19. století prošel kostel rekonstrukci. Z té doby pocházejí také obrazy v klenbách ze života Panny Marie. Jedná se o barokní jednolodní stavbu, která je obklopena elipsovitou zdí hřbitova prostoupenou v rozích třemi valeně klenutými kaplemi a věží. Západní průčelí a strany projektovaných, ale nedostavěných věží jsou děleny pilastry na vysokých stylobatech. Nad římsou mezi segmentovými úseky je dvojznak Trauttmansdorfský a Šternberský. Presbytář je půlkruhový, na bocích se nachází sakristie a oratoř.

Z vnitřního vybavení je zajímavý oltář ze 17. století, na kterém je uložena ve skříni milostná soška Madony a obraz Nanebevzetí Panny Marie v nástavci. Sochy sv. Jana Křtitele a sv. Františka jsou umístěny po stranách oltáře. Boční oltáře zdobí obrazy od J. Umlaufa (z roku 1880). Nemělo by se též zapomenout na sochu „Ecce homo“ a trojdílné varhany (oboje z 18. století). Za pozornost stojí také nástěnná kazatelna. Čtyřboké řečniště je bohatě zdobeno, šestiboká stříška je zdobena soškami světců a otců církevních, nejvýše trůní Bůh Otec. Ke kostelu vede lipová alej z Chocně. Stromy jsou cca 400 let staré a jsou číslované. Mezi lípami je umístěno 7 kapliček, již od dob baroka je tento kostel kostelem poutním.

GPS souřadnice: 50.0105533N, 16.2461200E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2013
Předchozí článek: Téměř zapomenuté pardubické firmy - XVII. část
Následující článek: Hřbitovní hrobky na okraji Zámkrsku


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 2/2018 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Panské historické hranicní kameny na Svitavsku a Ústeckoorlicku
Židovský hrbitov a synagoga v Luži
Svitavskou pahorkatinou kolem památníku Vcelích matek
Chvaletická pahorkatina
Pardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel v DVAKAČOVICÍCH.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Václava v ŘESTOKÁCH z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Nově zrekonstruované náměstí Přemysla Otakara II. ve VYSOKÉM MÝTĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v JABLONNÉM NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: Sousoší Kalvárie na KŘÍŽOVÉM VRCHU u MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Fontána na náměstí ve SVITAVÁCH.

PARDUBICKO: Zámek je domimantou městečka CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml