Sdružení přátel Pardubického kraje

Kostel Nanebevzetí Marie v Hemžích


1.12.2013 Kostel je prvně připomínán roku 1354 jako kostel farní. Fara zanikla po roce 1620. Původní dřevěný kostel na tomto místě byl zasvěcený Zvěstování Panny Marie. Byl zbořen v roce 1682, o rok později byl postaven kostel nový, později poutní, nákladem Jana Bedřicha z Trauttmansdorfů. Na sklonku 19. století prošel kostel rekonstrukci. Z té doby pocházejí také obrazy v klenbách ze života Panny Marie. Jedná se o barokní jednolodní stavbu, která je obklopena elipsovitou zdí hřbitova prostoupenou v rozích třemi valeně klenutými kaplemi a věží. Západní průčelí a strany projektovaných, ale nedostavěných věží jsou děleny pilastry na vysokých stylobatech. Nad římsou mezi segmentovými úseky je dvojznak Trauttmansdorfský a Šternberský. Presbytář je půlkruhový, na bocích se nachází sakristie a oratoř.

Z vnitřního vybavení je zajímavý oltář ze 17. století, na kterém je uložena ve skříni milostná soška Madony a obraz Nanebevzetí Panny Marie v nástavci. Sochy sv. Jana Křtitele a sv. Františka jsou umístěny po stranách oltáře. Boční oltáře zdobí obrazy od J. Umlaufa (z roku 1880). Nemělo by se též zapomenout na sochu „Ecce homo“ a trojdílné varhany (oboje z 18. století). Za pozornost stojí také nástěnná kazatelna. Čtyřboké řečniště je bohatě zdobeno, šestiboká stříška je zdobena soškami světců a otců církevních, nejvýše trůní Bůh Otec. Ke kostelu vede lipová alej z Chocně. Stromy jsou cca 400 let staré a jsou číslované. Mezi lípami je umístěno 7 kapliček, již od dob baroka je tento kostel kostelem poutním.

GPS souřadnice: 50.0105533N, 16.2461200E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2013
Předchozí článek: Téměř zapomenuté pardubické firmy - XVII. část
Následující článek: Hřbitovní hrobky na okraji Zámkrsku


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Zámek v NASAVRKÁCH dnes slouží pro výstavy a společenské akce.

ORLICKOÚSTECKO: Typické domky ve vesničce LANŠPERK nacházející se pod stejnojmenným hradem.

ORLICKOÚSTECKO: ČESKOTŘEBOVSKÉ náměstí s morovým sloupem z roku 1706.

ORLICKOÚSTECKO: Klášter HEDEČ - poutní místo nedaleko Králík.

SVITAVSKO: Fresky z 18. století na Loretánské kapli v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Klášterní zahrady v LITOMYŠLI zdobí sochy Olbrama Zoubka.

PARDUBICKO: Uličky Starého města v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml