Sdružení přátel Pardubického kraje

Medlov - kolébka rodu Pernštejnů

kostel v Pravlově (foto autor)

6.01.2013 Nejstarším písemně doloženým předkem pánů z Pernštejna byl Štěpán z Medlova. Tento pán byl knížecím úředníkem, který mohl v mladších letech působit v r. 1213 jako správce na hradě Veveří. V této době probíhal rozpad údělných knížectví a stál-li úředník, nebo voják na straně vítězného pána byl za své služby náležitě odměněn. Jeho synové pak si vzali z obce příklad a snažili se dále posilovat moc rodu.
Jako počátek písemně doložené historie rodu se uvádí rok 1208. V listině, která se dochovala, postupuje olomoucký biskup Robert Štěpánovi, synu Gothardovu m.j. ves Doubravník výměnou za vsi Tuřany a Petrovice.
Na závěr své kariéry působil Štepán z Medlova jako purkrabí na blízkém hradu Děvičky na Pálavě. Hrad kontroloval hned 2 důležité stezky najednou: stezku do Uher a stezku do Rakouska. Bylo to velmi strategické místo.
Samotný Medlov je ves v bezlesé krajině Dyjsko-svrateckého úvalu. V současné době má cca 600 obyvatel. Po tvrzi již nejsou v současné době památky. Historickou cenu má dochovalý půdorys a kostel zasvěcený sv. Bartoloměji (původně románský). Tady je třeba říci pár slov o tomto světci- -apoštolovi a mučedníku, který má svátek 24. srpna, tedy na konci léta po žních. Je to patron m.j. sedláků. Jméno se někdy též odvozuje z hebrejského „BAR TOLMAI“ – syn oráče brázdy.

V době založení fary 1235 šlo jistě o velmi známou osobu a oblíbeného světce Pernštejnů. Ostatky světce jsou uloženy v Římě na tiberském hřbitově (zbudoval Ota III.) Lebka je uložena od r. 1238 ve Frankfurtu n. Mohanem.
Podívejme se nyní na mapku, která nám pomůže objasnit, proč byl Medlov velmi výnosným zbožím?
Tvrz ležela uprostřed nejúrodnější a nejteplejší oblasti Moravy, kolem protéká řeka Jihlava. Toto území bylo osídleno od pradávna. Kousek odtud jsou Dolní Věstonice. Ves leží shodou okolností v centru hlavního komunikačního uzlu na Moravě. Spolu s pražským komunikačním uzlem, kterému může ve středověku konkurovat, jde o 2 nejdůležitější dopravní uzly na území naší republiky. Medlovem probíhaly 4 hlavní trasy dálkových stezek:
1. Jantarová stezka (znojemská trasa);
2. Libická stezka;
3. Cesta z Uher do Čech (hnal se po ní dobytek);
4. Cesta od Vídně do Čech. To znamená, že mýto v Medlově bylo jedním z nejvýnosnějších. Navíc nebylo třeba věnovat fi nanční prostředky na údržbu mostu jako v blízkém královském městečku Pravlově. Tam podle falza z 12. století kníže Vratislav daroval 1 073 mostné v Pravlově opatovickému klášteru. Pernštejnové byli dobří hospodáři a měli „nos“ na lukrativní obchody.
Pojedete-li se tam podívat, stojí za to navštívit v okolí např.:
Dolní Kounice: ROSA COELI gotické ruiny kláštera premonstrátek, hrad, poutní kaple, část židov. ghetta. Pozoruhodné historické město v mimořádně dramatické krajině. Židlochovice: Za Jana z Pernštejna tu byla vodní tvrz přestavěná na renes. zámek podle vzoru Pardubic a Tovačova. V židlochovickém zámku se usadila v 18. stol. emancipovaná kněžna Marie Kristýna Dietrichsteinová, jejíž zásluhou se vznesl do vzduchu první balon na Moravě. Zámek dnes není přístupný, ale prohlédnout si můžeme v sezóně překrásný zám. park a oboru.
CHKO Pálava: Jedinečná krajina s architektonickými dominantami – nejatraktivnější prostor jižní Moravy.
Je to jeden z nejkrásnějších koutů naší republiky. A navíc tam mají dobré víno.

GPS souřadnice: 49.0348978N, 16.5226661E

Autor: Ing. arch. Vladimír Rozehnal
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2012


Městys Medlov (foto autor)
- Schema jihomoravského komunikačního a vodopisného uzlu ve středověku.


Předchozí článek: Josef Koukal hrdina bitvy o Británii
Následující článek: Přírodní parky Pardubického kraje - 2. část


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Starobylý hřebčín v HEŘMANOVĚ MĚSTCI.

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Pražská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je pozůstatkem městského opevnění. Její věž poskytne návštěvníkům města výhled na město.

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Budova Muzea řemesel v LETOHRADĚ.

SVITAVSKO: Vstupní brána MORAVSKOTŘEBOVSKÉHO zámku

SVITAVSKO: Kostel Panny Marie ve Svitavách.

PARDUBICKO: Kostel sv. Jiří v RADHOŠTI. V jeho sousedství je dřevěná zvonice z roku 1773.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml