Sdružení přátel Pardubického kraje

Mikroregion Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Jevíčko při pohledu ze zříceniny hradu Cimburk

28. 08. 2007 Region leží v jihovýchodní části okresu Svitavy, náleží k povodí řeky Moravy a zaujímá plochu téměř 420 km2, na které ve dvou dominantních městech a jedenatřiceti obcích žije téměř 28 tisíc obyvatel. Je regionem venkovského charakteru, který vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý celek nejen geograficky, ale i infrastrukturou a ekonomickými a sociodemografickými vazbami. Vzhledem ke svému přírodnímu bohatství, velkému množství cenných historických památek a vhodným terénům pro pěší turistiku a cykloturistiku se stal turisty vyhledávaným a navštěvovaným místem. V Městečku Trnávka můžete navštívit zříceninu hradu Cimburk nebo se ve starobylé Kunčině pokochat pozoruhodnými barokními plastikami umístěnými kolem kostela sv. Jiří.

Nad Moravskou Třebovou můžete vidět zalesněný Hřebečský hřbet, kde se po dlouhou dobu těžil lupek a křídové uhlí nebo se můžete nechat svést poslední jezdící parní lokomotivou po úzkorozchodné železnici ve vsi Mladějov.
Na území regionu jsou četné památky dokládající prehistorické osídlení. V době osídlení Slovany bylo území pokryto většinou lesem. Lesy byly přerušeny úrodným pruhem Malé Hané, který byl osídlen nejdříve. Slovanské osady vznikaly také podél obchodních stezek. Kolonizace probíhala především kolem poloviny 13. století, končila asi roku 1270.
Za husitských válek bylo mnoho vsí vypáleno, pobořeno a zcela zaniklo. Podobně tomu bylo i za válek uherských na konci 15. století. Několik vypálených vsí bylo znovu osazeno, ale většina jich zanikla a jejich pozemky byly připojeny k sousedním obcím.
Roku 1849 připadl region k brněnskému kraji. Moravská Třebová se stala sídlem okresního hejtmanství, tvořeného soudními okresy Moravská Třebová, Jevíčko a Svitavy.
K obvodu okresního hejtmanství příslušelo roku 1850 99 obcí, roku 1869 vlivem slučování jen 79 obcí. Značné územní změny prodělal politický okres v souvislosti s okupací československého pohraničí Německem v říjnu 1938. V Moravské Třebové byl zřízen tzv. landrát (venkovský okres), podřízený vládnímu prezidentovi v Opavě. K landrátu v Moravské Třebové byla připojena naprostá většina obcí bývalého soudního okresu. Soudní okres Jevíčko byl připojen k pol. okresu Boskovice a jeho území bylo v letech 1938 - 1945 postupně redukováno na 17 obcí.
Roku 1945 byl obnoven správní okres Moravská Třebová s obvodem z roku 1938. Zdejší ONV podléhal ZNV v Brně. Při reorganizaci roku 1949 byl zřízen ONV také ve Svitavách a oba okresy - moravskotřebovský a svitavský - byly začleněny do kraje Brněnského.
Roku 1960 byl zrušen moravskotřebovský okres. Většina jeho obcí byla připojena k ONV Svitavy, 12 obcí k ONV Blansko a Šubířov k ONV Prostějov. Moravskotřebovsko i Jevíčsko se tak staly součástí nově vytvořeného okresu Svitavy, ke kterému byla připojena i většina obcí zruše-ných okresů Litomyšl a Polička ve Východočeském kraji.
Region, který byl až do roku 1960 součástí Moravy, patří nyní do Pardubického kraje. Tradiční textilní výroba přestala plnit rozhodující roli v hospodářském životě regionu, zejména Moravskotřebovska. V roce 1998 bylo založeno Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska, které se skládá ze dvou sekcí: Sdružení obcí Jevíčska a Sdružení obcí Moravskotřebovska. Před-mětem činnosti sdružení je hájení ekonomických, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu a řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí. Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska má v současné době 32 členů - 30 obcí a dvě města (v oblasti existuje celkem 33 samostatných obcí, z nichž pouze Koruna není členem sdružení).

Zdroj: www.regionmtj.cz - Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2007
Předchozí článek: Železniční trať Prostějov - Moravská Třebová - Třebovice
Následující článek: Městečko Trnávka


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v CHRUDIMI.

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Typické domky ve vesničce LANŠPERK nacházející se pod stejnojmenným hradem.

ORLICKOÚSTECKO: Socha slona je symbolem KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Klášter HEDEČ - poutní místo nedaleko Králík.

SVITAVSKO: Sousoší Kalvárie na KŘÍŽOVÉM VRCHU u MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Kostel Panny Marie ve Svitavách.

PARDUBICKO: Rozhledna Barborka na okraji obce CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml