Sdružení přátel Pardubického kraje

Od čeho mají jméno Turkovice


11. 02. 2009 Při cestě z Přelouče jižním směrem terén mírně, ale vytrvale stoupá. Asi po 10 km se u silnice objeví tabule, kterávám sdělí, že se nacházíte před obcí Turkovice. Jestliže jstez Přelouče vyjížděli z nadmořské výšky okolo 220 m., jstev Turkovicích u tabule označující obec již ve výšce 360 m. Není co se divit, vždyť jste vyjížděli na Železné hory k místům,odkud se terén náhle lomí dolů, do Čáslavské kotlinya silnice od Heřmanova Městce překonává srázný, zlomovýsvah několika odvážnými serpentinami. Možná vás napadlo, proč se obec jmenuje právě Turkovice,když si nevzpomínáte, že by se sem někdy Turci dostalia zde se usadili.

Věřte nebo ne, ale jméno obce je odvozenood slova tur, tedy skot. Musela to být ves, kde se skot úspěšněchoval. Bylo to asi skutečně dávno, jak dokládají údajeo tom, že se Turkovice objevily v prvním písemném zápisejiž v roce 1257. A to musely stát a prosperovat ještě předtímto datem. Ani ne sto let potom tu již stál ve vyvýšené polozenad vsí románsko-gotický kostel sv. Martina. Stavěl sebuď na konci 13. století nebo začátkem 14. století a rozšiřovalse v roce 1729. Současně s tím se na výrazné vyvýšeniněv sousedství, západně nad kostelem staví v první čtvrtině18. století barokní fara. Tehdy kostel ještě neměl věž. Tabyla do západního průčelí postavena v letech 1816 – 17.Na boku kostela si v roce 1839 dali postavit potomci staréhočeského roku Pachtů z Rájova pohřební kapli. Tento hraběcírod pocházel z Kolína a jeho členové ve druhé polovině16. století zastávali vysoké státní úřady. Z pohřební kaple začíná vysoká, obloukovitá podezdívka svahu se schodištěm k faře. V ní jsou zasazeny kamenné náhrobníky. Některé z nich jsou fi gurální, tak krásně provedené, že opravdu stojí za shlédnutí. Pocházejí z let 1502 až 1753. Ke kostelu přiléhá rozlehlý hřbitov, odkud je krásný výhled do kraje.
Před kostelem stojí docela moderní, původně školní budova. Už se v ní však nevyučuje, přestože školní výuka v Turkovicích má starou tradici. Jistě zde byli již v první polovině 18. století rozumně uvažující představení obce, když se rozhodli k tomu, že zde zahájí školní výuku. Bylo to dlouho před tím, než Marie Terezie vyhlásila v roce 1774 povinnou školní docházku pro děti od 5 do 12 let. V Turkovicích se začalo vyučovat již v roce 1720. Vyučovalo se především trivium – čtení, psaní a počty. Velký význam se přikládal i náboženství. V dobách senoseče a sklizní hlavních plodin mohli mít žáci ve věku od 9 do 12 let úlevu od docházky, aby pomohli rodičům při polní práci. Školní kronika zaznamenala pro nás i překvapivá čísla. V roce 1888 – 89 navštěvovalo školu 412 žáků.

GPS souřadnice: 49.95284N, 15.54995E

Autor: Jaroslav Duchoň
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 5/2008


Předchozí článek: Znovuobjevené malby v chrámu sv. Jiljí v Pardubičkách
Následující článek: Lyžařský areál Čenkovice


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v CHRUDIMI.

CHRUDIMSKO: Zámek v NASAVRKÁCH dnes slouží pro výstavy a společenské akce.

ORLICKOÚSTECKO: Typické domky ve vesničce LANŠPERK nacházející se pod stejnojmenným hradem.

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v JABLONNÉM NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: Fresky z 18. století na Loretánské kapli v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Lřížev LITOMYŠLI, nejvýznamnější památka z předhusitského období.

PARDUBICKO: Dřevěná zvonice nedaleko CHOLTICKÉHO zámku.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml