Sdružení přátel Pardubického kraje

Pestrobarevný a originální svět reklamních letáků - třetí část


16. 11. 2010 V roce 1923 byla vytištěna vícestránková brožura, zvoucí na Předvánoční trh do Pardubic (roz 23 x 15,5 cm), pouze barevné desky, uprostřed barevný vánoční los firmy Otto Resch ("Nekupujte bezcenných cizích losů!"). Na začátku brožury je úvod a průvodce po Pardubicích, který napsal F.K. Potěšil. Vzácně se můžeme z brožury dočíst i kdo brožuru financoval, Družstvo na pořádání tržních výstav živnostenských, spol. s r.o. v Pardubicích. Brožura je neobvykle bohatá na počet reklam. Ke graficky nejzdařilejším patří např. M. Kovařová, dámské klobouky (obrázek dívky v secesním klobouku), Jan Svoboda , I. pardubická továrna na kopyta (velmi ozdobný secesní rámeček), K. Šilhavý, slévárna, zvonárna (v reklamě kombinovaná fotografie výrobku a obrázku, v pardubické reklamě ve 20. let ještě tato kombinace nebyla příliš častá), Olga Ripková, pláště, kostýmy a toalety (dívka s vlasy, ozdobenými květinami v secesním duchu) a František Červenka, chemická čistírna a barvírna (dívka s bohatě upravenými vlasy, kolem květiny jak secesní motiv, tato reklama se nikdy neobjevila v novinách, kde firma F. Červenka jinak velmi hojně inzerovala). Brožuru vytiskla Otto a Růžička.

Vícestránkovou brožuru z roku 1923 inzerovala pardubická firma Václava Maška, foto přístroje (roz. 23 x 15 cm), pouze barevné desky, na přední straně dívka, sedící na zídce, držící před sebou fotoaparát, 1 exemplář. Součástí reklamní brožury je ceník fotografických přístrojů a jejich doplňků. Na celé stránce je představena novinka tehdejší doby - desky značky Viliers. Brožuru vytiskla firma Jindřich Kuta, Vinohrady.
V roce 1925 jste v Pardubicích mohli obdržet vícestránkový leták ve formě pozvánky na Koncert pěveckého sboru Typografia z Prahy (roz. 15 x 11,5 cm), hnědý tisk na bílém podkladu, 1 exemplář. V obsahu jsou prezentovány i mimo regionální reklamy. Z pardubických se setkáváme se známým bankovním závodem Oty Resche ("Šťastné losy", doprovázené nezbytným pavoučkem pro štěstí, případně rohem hojnosti). Jednotlivá reklamní pole jsou malá, odpovídající velikosti tiskoviny.
V roce 1925 je zachován leták, na kterém je zobrazen Plán městského divadla v Pardubicích (roz. 34 x 43 cm), černý text na okrově žluté barvě, bíle jsou označena jednotlivá místa k sezení. Z letáku se dočteme i ceny v jednotlivých částí hlediště. Na druhé straně letáku inzerovalo mnoho pardubických firem, reklamní pole jsou stejná (roz. 10 x 7,5 cm). Rámečky jsou zdobeny secesními motivy. Objevují se typické hlavy dívek, s bohatě zdobenými účesy, šperky a geometrickými motivy. "Secesní hlavy" můžeme doložit např. u firem Anna Tušková, cukrářství (zajímavý je rok založení firmy, 1848), dále J. Biederman, sklad dámské konfekce. Na letáku i inzerovala jedna z nejznámějších a největších perníkářských dílen v Pardubicích, Melartos ("Pravý pardubický perník"). Leták vytiskla Společná knihtiskárna, nákladem Jana Liebicha, pardubického knihkupce.
Za zcela originální můžeme považovat reklamní obálku Katalogu župní ovocnářsko- zahradnické výstavy v Pardubicích z roku 1925. Neobvykle graficky zdobená obálka je totiž vyřezána z linolea, navržena J. Salavcem (roz. 23 x 15 cm), černý tisk na světle hnědém podkladě, 1 exemplář. Reklamy, i mimo regionální, jsou ve druhé polovině katalogu. Rokem založení, 1852 , upoutá známé pardubické nožířství a brusírna Václava Piskory a firma F. Kostelecký, továrna na barvy (se známým grafickým doplňkem v podobě trojúhelníku). V zadní části katalogu upoutá dále reklama na papírové sáčky firmy V. Vokolek, která reklamní katalog vytiskla.
Ze stejného roku je reklamní katalog Župního sletu Orla do Pardubic (roz. 20,5 x 13,5 cm), modré desky, jinak černý tisk na bílém podkladě. Reklama je po celém obsahu katalogu. Bankovní dům V. Jirásek nabízí odnímatelný objednací kupon. Poměrně vzácná je zde reklama firmy Josefa Šimona, továrny na perník. Firma J. Francka uveřejnila v katalogu zajímavý reklamní text "Babička, matka, dcera - jsou v tom plně za jedno, že k dobré kávě je třeba i malé dávky prvotřídní kávové přísady jakou je pravá pardubická Franckovka s kávovým mlýnkem, známá po celém světě. Nejlepší jakost je v krabicích. Zajímavostí jsou rovněž velmi skromné reklamní věty ve spodní části stránek katalogu, mimo reklamní pole. Jedná se většinou o mimo regionální reklamu.
Obvyklý je obsahem i grafickým zpracováním leták A.F.K. Pardubice z roku 1925. Zachovalo se však velké množství exemplářů, které dokazují, že letáky se stejným textem mohly mít různé barevné řešení. Zmíněný leták se v sedmi exemplářích zachoval na zeleném podkladě, ve dvou na růžovém. Z druhé poloviny 20. let se zachoval nepoměrně větší počet letáků sledované problematiky. Pro naše účely postačí jen několik ukázek, které se ovšem textově a graficky nijak neodlišují od předešlých letáků.
V roce 1926 se v Pardubicích konala II. přírodnická výstava Klubu akvaristů, teraristů a přátel přírody, o které se dozvídáme z následně popsaného letáku (roz. 23 x 15,5 cm), černý tisk na bílém podkladě, 1 exemplář. Z pardubických firem zde inzerovaly např. firma V. Dittrich, drogerie (ochranná známka Roxana) a Frant. Loskot, stavební klempířství. Na obálce je nákres Vivária v Pardubicích podle arch.Vetešníkové. Rámečky jsou zdobené secesními motivy. Leták vytiskla firma Otto a Růžička. Často byly letáky "posly" zlevňovacích akcí, stejně jako leták z roku 1927, hlásající Oděvní zlevňovací akci firmy Frant. Voldána, majitele krejčovského závodu "Moderna" (roz. 23 x 13,5 cm), černý tisk na modrém podkladě, zadní strana letáku zůstala prázdná, 1 exemplář. Leták vytiskla firma B. Turek.
Pozoruhodné jubileum 75 trvání firmy Jan Svoboda, strojní truhlářství a sklad hotového nábytku v Pardubicích uveřejnil dvoustránkový leták z roku 1927 (26 x 19 cm), hnědý tisk, světlé hnědé pozadí, 2 exempláře. Na přední straně je silueta Kunětické hory.Leták vytiskla firmy B. Turek. Letáky byly zřejmě velmi častými reklamními prostředky, prostřednictvím kterých firmy informovaly zákazníky o svých jubileích. Délka trvání byla odrazem solidnosti firmy a k jejímu dobrému jménu patřilo i přečkání obtížných krizových válečných let. Z roku 1928 pochází Reklamní adresář obchodů, živností průmyslu města Pardubic. Jedná se o vícestránkovou brožuru (roz. 31 x 22,5 cm), světle hnědé desky, černý tisk na bílém podkladě, zelené rámečky. Reklamní plochy (roz. 2 x 6,5 cm) jsou stejně velké po celém obsahu katalogu. Reklama je rozdělena tématicky podle druhů podnikání. Reklamních ploch se v celém adresáři nalézá díky malé velikosti reklamního pole značné množství (1141 !). Reklamy jsou i na obálce adresáře. Jedná se jen o jméno podnikatele, druh podnikání a kontaktní adresa s tel. číslem. Adresář vytiskla Lidová knihtiskárna v Pardubicích.
Z roku 1929 je leták divadla sdružených měst východočeských a českého severu, zvoucí ke hře Čertova stěna (roz. 24 x 17 cm), modrý text na bílém podkladě. Z pardubických firem zde inzerovaly známá knihtiskárna Otto a Růžička a Josef Hyršl - dámské kadeřnictví, módní účesy.
Z počátku třicátých let se zachovalo velké množství letáků s kulturním obsahem, který doprovází reklamy pardubických firem. Z roku 1930 je leták Spolku divadelních ochotníků v Pardubicích, zvoucích ke shlédnutí tragedie Othello (roz. 23 x 15,5 cm), modrý text na bílém podkladě, jednoduchá výzdoba rámečků, 1 exemplář. Z reklamy upoutá firma J. Dvořáček, pánské a dámské klobouky (typická hlava muže s kloboukem a doutníkem v ruce). Ve spodní části stránek reklamní věta Frant. Kratochvíl - inzertní oddělení, Pasáž a rovněž Kratochvíl - inzerce - Pasáž. Nezřídka se tyto dvě reklamní a inzertní kanceláře sešly na stranách reklamních tisků.
Zajímavé řešení má leták z roku 1930, prezentující firmu Jan Filip, módní závod. Leták má charakter skládanky. Po rozložení (roz. 11 x 28 cm), po složení (roz. 11 x 14 cm). Černý text na kombinovaně bílém a oranžovém rozsahu, po složení obrázek průčelí Zelené brány, 1 exemplář. Po rozložení uprostřed fotografie výkladní skříně módního závodu s textem "Přijďte a přesvědčete se!! Využijte této výhody!! Jubilejní měsíc levných cen nebude prodloužen!!"
Zajímavou průmyslovou signistiku najdeme na letáku z roku 1931. Jedná se o dvoustránkovou tiskovinu firmy Olga Ripková, závod jemnými dámskými oděvy (roz. 16,5 x 11,ř cm), černý text na bílém podkladě se světle modrými rámečky. Firma zve na módní přehlídku. Jméno Olga Ripková je graficky originálně upraveno. První písmena (O a R ) jsou zvětšena do tvaru vertikálních obdélníků. Leták vytiskla firma Otto a Růžička. Z roku 1934 je vícestránková brožura Reklamní slavnosti ČOB (roz. 23 x 15,4 cm), pouze barevné desky, modrý text na světle modrém podkladě, 1 exemplář. Vedle obvyklého oznámení společenských akcí zde byla pestrá přehlídka reklamy, z nichž uveďme např. známý elektrotechnický závod Radio Koten, Karel Federer, hedvábné látky a Karel Kulík, káva a čaj. Zajímavou informací je na zadní straně reklamní průvod s hudbou. Průvodu se zúčastnilo 16 firem, mimo jiné např. Frat. Šťastný, elektrozávod, Karel Šedivka, výroba prošívaných dek, Turnovský a Brunner, továrna na pletené zboží. Reklamní vagóny vytvořily jen pardubické firmy jako např. F. Kostelecký, barvy a oleje, K. Jičínský, módní závod, A. Bažant, galanterní závod a V. Svoboda, pánské a dámské prádlo. Bohužel přesné popisy či fotografie nelze dohledat. Brožuru vytiskla firma B. Turek.
Ze závěrečných let našeho sledování uveďme dvoustránkový leták, zvoucí na Pardubický výstavní trh , černý a oranžový text na bílém podkladě, 1 exemplář. Zajímavý je text "Všichni tito návštěvníci se zajímají o vaše zboží. Chtějí poznat vaši firmu. Ještě dnes se přihlaste a zajistěte si dobré místo." Obvyklou součástí letáku byl výstavní řád. Leták vytiskla firma B. Turek. Jako poslední leták z našeho přehledu uveďme dvoustránkovou tiskovinu firmy B. a V. Jičínský (roz. 45 x 30 cm), zelený text na bílém podkladě, zelené desky. Leták inzeroval výpis hlavního ceníku nejdůležitějších druhů semen firmy. "Ceník semen zašlete začátkem ledna, kdo je neobdrží, nechť o něj v zájmu dobrého nákupu požádá!" Leták vytiskla firma Otto a Růžička.
V dalším výčtu a v podrobném popisu letáků bychom mohli pokračovat. Pokusme se ale z následujících informací o krátký závěr. Letáky (nejen v době meziválečné) představují velmi rozmanitý reklamní prostředek jak po stránce obsahové, tak po stránce grafické. Je velmi těžké vytvořit jakési obecné klišé, kam by se většina popsaných letáků a drobného propagačního materiálu jako reklamní brožury a kalendáře zařadila. Dokonce i rozměry letáku jsou velmi rozmanité. Nejvíce se opakuje rozměr 23 x 5 cm. Jednotlivé firmy se nedržely nějakých přesných konvenčních rozměrů a zdá se, že velikosti reklamních letáků, pokud nebyly součástí novin, se omezovaly zřejmě jen výší nákladů. Jednoznačně převládají letáky s barevným podkladem. Jejich atraktivnost byla v psychologickém momentu upoutání pozornosti. Některé texty se svými podklady mohly být z hlediska pozornosti sporné, např. černé písmo na tmavě červeném podkladě.
Letáky se počtem stran většinou omezovaly na jednu případně dvě stránky. Reklama dotvořovala obsah letáků jak s kulturním tak sportovním podtextem. Ryze průmyslových letáků se zachovalo v archivních fondech nepatrné množství.
Grafická výzdoba byla taktéž velmi rozmanitá. Od "holých textů" , bez jakéhokoliv grafického doplňku, až po "malá umělecká" díla, tvořená většinou secesními motivy. Průmyslová signistika byla pochopitelným doplňkem reklamních textů. Setkáváme se s firemními značkami, které mnohé firmy však jinde nepoužívaly, např. v novinové inzerci. Dokazuje to mimo jiné i fakt, že používání firemních značek a jejich obměny závisely čistě na jejím majiteli.
Ukazuje se, že zřejmě "nejpilnějším" výrobci pardubických letáků byly firmy V. Vokolek a Otto a Růžička. Jejich jména se objevují na největším počtu zachovalých drobných tiskovin vůbec.

Autor: PhDr. Petr Borovec
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2010
Předchozí článek: Stéblová 14. 11. 1950: 118 mrtvých
Následující článek: Téměř zapomenuté pardubické firmy – sedmá část


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Starobylý hřebčín v HEŘMANOVĚ MĚSTCI.

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: LANŠKROUNSKÝ zámek z druhé poloviny 15. století

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Dělostřelecká tvrz BOUDA u Králík.

SVITAVSKO: Vrch Kalvárie je známým poutním místem nad JAROMĚŘICEMI.

SVITAVSKO: Část městského opevnění a kostel sv. Jakuba v POLIČCE.

PARDUBICKO: Dominantou náměstí v LÁZNÍCH BOHDANEČ je původně renesanční radnice s podloubím a kostel sv. Máří Magdaleny.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml