Sdružení přátel Pardubického kraje

Poličské muzeum v novém kabátu


16. 05. 2007 Mezi našimi spoluobčany bychom ještě našli pamětníky, kteří strávili alespoň část své školní docházky v budově někdejší chlapecké školy, která je dnes součástí Městského muzea v Poličce. Budova byla postavena v roce 1841 v Šaffově ulici, kde dříve bývaly prodejní kotce a její součástí bylo i městské divadlo. Na dobovém vyobrazení se dochovala podoba původní klasi-cistní fasády i rozmístění dveří, kdy se do školy vstupovalo hlavním vchodem z Šaffovy ulice, do divadla se vcházelo z Tylovy ulice, a nárožní dveře, které sloužily jako nouzový východ z divadla. V roce 1890 dostala budova novorenesanční fasádu a nová okna.

Ke školní budově byl v té době přikoupen sousední dům čp. 113. Žákem školy a návštěvníkem divadla byl na přelomu století budoucí geniální hudební skladatel a po-ličský rodák Bohuslav Martinů. V roce 1928 byl ve městě otevřen moderní školní komplex - dnes Základní škola T. G. Masaryka - a o rok později nové divadlo - Tylův dům. Město se rozhodlo věnovat uvolněné objekty muzejnímu spolku, který zde v roce 1934 otevřel své expozice.
V roce 1984 byla dokončena rekonstrukce domu čp. 113 a nově přikoupeného sousedního objektu čp. 114. Zub času se podepsal na celém muzejním komplexu, stopy nezadržitelného chátrání byly nejvíce patrné na budově bývalé školy, a proto byla v roce 2002 byla zahájena generální rekonstrukce objektu zahrnující i opravu fasády. Práce provádí místní stavební firma PÁSEK s. r. o. Polička, speciální fasádnické práce pražská firma REKOM s. r. o. Budova byla podříznuta - opatření proti vlhkosti zvyšuje vyšší trvanlivost fasády. Použitý nátěr je vápenný - drobné šmouhy a postup vyzrávání odpovídají historickým technologiím. Barevnost fasády určil restau-rátorský průzkum. Je (stejně jako nově osazená okna) replikou původní podoby objektu. Béžové plochy se střídají se zelinkavým nátěrem říms a okenních šambrán a ladí s truhlářskými prvky okrové barvy imitující dub. Vrcholem kompozice jsou zrestaurované dveře s motivem sluncí, které byly od padesátých let minulého století byly uloženy na půdě. Teď se vrací na původní místo, ovšem "pouze" jako ozdobný prvek. Vchod do muzea bude umístěn v Šaffově ulici ve středu budovy, kde kdysi bývala troje půlkulatá vrata, za nimiž byla hasičská zbrojnice. Generální rekonstrukce je prováděna z finančních pro-středků města za přispění Pardubického kraje, Ministerstva kultury ČR a Nadace B. Martinů. Stavební práce byly ukončeny kolaudací v prosinci 2006. Následovat bude instalace expozic. Zpřístupnění muzea je plánováno na rok 2009.

Autor: Bohumír Andrle
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2007
Předchozí článek: Litomyšlské gymnázium je jedním z najstarších u nás
Následující článek: Zrušení nevolnictví - 225 let


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Jiljí opata v NASAVRKÁCH.

ORLICKOÚSTECKO: Zřícenina hradu LANŠPERK založeného ve 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Rotunda sv. Kateřiny v ČESKÉ TŘEBOVÉ pochází z 12. století.

ORLICKOÚSTECKO: Radnice s cibulovou věží na náměstí v ÚSTÍ NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: Barokní kostel sv. Jakuba s hranolovou věží v MĚSTEČKU TRNÁVKA

SVITAVSKO: Barokní radnice uprostřed náměsdtí v POLIČCE.

PARDUBICKO: Rozhledna Barborka na okraji obce CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml