Sdružení přátel Pardubického kraje

Pozvánka do Českomoravského pomezí

Renesanční zámek v Jaroměřicích. Foto: Autor.

01. 12. 2009 Říká se, že Pardubický kraj nemá turisticky atraktivní oblasti srovnatelné např. s Krkonošemi nebo Šumavou, má méně zámků a hradů, jinými slovy je chudší. O tom, že se jedná o nesprávné hodnocení se můžeme přesvědčit např. při cestě do Českomoravského pomezí, které bývá tradičně opomíjeno a je jen málo lidí, kteří je dobře znají. Proto jsme se rozhodli pro tuto cestu a následující stručné informace berte prosím jako pozvánku do neobyčejně krásných míst. Náš výlet směřoval do míst kudy procházely důležité cesty z Čech na Moravu, do míst v okolí historické hranice Čech a Moravy.

Prvně jsme zastavili ve SKLENÉM u Svitav (vzdušnou čarou cca 5 km od Svitav JV směrem), kde jméno připomíná dřívější výrobu skla. Ve Skleném je u hlavní silnice cca 300 m pod kostelem nejstarší strom regionu, mohutný tis červený starý asi 300–400 let.
Naše další cesta vedla přes Hřebečovský hřbet směrem na východ do KŘENOVA, což je obec slovanského původu, později povýšená na městečko. Křenovu dominuje krásný barokní kostel (pravděpodobně dle plánů J. Santiniho). Je tu též barokní fara – vše nově opravené – a jako kuriozita je na náměstí pranýř s šiškou nahoře z r. 1732. Křenov má strategickou polohu, než vjedete do obce je krásný výhled na Kralický Sněžník a Jeseníky a 7. 7. 1758 tu rakouský maršál Daun svedl bitvu s ustupujícím pruským vojskem Fridricha II, kterému se nepodařilo dobýt Olomouc.
Dále jsme pokračovali směrem na JV do Boskovické brázdy známější pod jménem Malá Haná. Hlavním městem Malé Hané je JEVÍČKO, které leží na samých hranicích Pardubického kraje – je sem vzdušnou čarou z Pardubic skoro tak daleko jako do Prahy! Jevíčko je velmi staré královské město, kde se vybíralo mýto na křižovatce důležitých cest. Město je symetricky založeno, mělo hradby a 4 brány. Ve středu města je velké náměstí, které je živým centrem, kde se odehrávaly trhy (kupodivu i dnes jsme tu viděli trhovce), je tu nezbytná kašna, sv. Jan Nepomucký, morový sloup a socha T.G.M. Je tu i malé autobusové náměstí, parkoviště i zeleň.
V Jevíčku je též nově opravený krásný barokní zámek, kde je m.j. INFOCENTRUM a ZUŠ. Naproti zámku je krásná nová ZŠ (obr. 5) a historicky významná budova gymnazia. Poblíž je i zcela nový a pěkný Dům s pečovatelskou službou.
Jevíčko nás uchvátilo, jen nás mrzí, že muzeum v bývalém klášterním konventu je otevřeno jen 1 den v týdnu a to ještě ve středu odpoledne!
V těsném sousedství na východ od Jevíčka leží JAROMĚŘICE (neplést s Jaroměřicemi n. Rokytnou). Byly založeny olomouckým biskupem Jaromírem kolem r. 1080. Je tu m.j. renesanční zámek kde je dnes sídlo OÚ a MŠ.
Jaroměřice mají starou poutní tradici. Nad osadou je barokní poutní areál spojený s obcí Křížovou cestou. Barokní areál pomalu „vstává z mrtvých“ – nákladně se opravuje to co bylo léta ponecháno devastaci…
Poutní areál s branou tvoří 2 hranolovité věže tzv. Pilátův dům. Areálu dominuje originální Santiniho kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1712, který má protažený šestilistý půdorys s kulovitě prohnutým průčelím s dřevěnými krucifi xy. Obnova poutního místa bude stát ještě mnoho práce, ale krásný barokní komplex v krásném přírodním prostředí stojí rozhodně zato. A tady na samých hranicích Pardubického kraje naše putování prozatím končí.

GPS souřadnice: 49.67984N, 16.62949E

Autor: ing. arch. Vladimír Rozehnal
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2009


Předchozí článek: (Téměř) zapomenuté pardubické firmy – třetí část
Následující článek: Muzeum vesnice v Dolním Újezdu


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje z roku 1397 v KOĆÍ s dřevěnou zvonicí z roku 1666 a krytou chodbou.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Kostelík v DLOUHÉ TŘEBOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: renesanční radnice uprostřed náměstí v LANŠKROUNĚ.

ORLICKOÚSTECKO: náměstí v LETOHRADĚ.

SVITAVSKO: Kostel sv. Ducha v JAROMĚŘICÍCH.

SVITAVSKO: Městská věž v JEVÍČKU.

PARDUBICKO: Hřebčín v KLADRUBECH NAD LABEM je jedním z nejstarších na světě.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml