Sdružení přátel Pardubického kraje

Ptačí oblast Komárov


27. 04. 2007 Ptačí oblast Komárov byla zřízena nařízením vlády k 31.12.2004. Nachází se v zemědělské krajině v úrodném Polabí. Stromy a keře jsou soustředěny pouze do několika remízků a sporadicky doprovázejí kanály, vodní toky a komunikace. Vysoká hladina spodní vody a voda z letních monzunových dešťů v některých letech znemožní provést podzimní zemědělské práce. Taková místa jsou spolu s porosty ostřic ve vlhčích částech pro ptáky velmi přitažlivá.

Ptačí oblast je největším známým zimovištěm motáka pilicha a kalouse pustovky v České republice. Oba druhy hromadně nocují v podmáčených plochách s ostřicovými enklávami, neposečených travních porostech a nesklizeném obilí či vojtěšce. Kořist loví na nízkých trávnících, podmáčených neobdělávaných plochách i na sklizených obilných a vojtěškových polích.
Kalous pustovka patří do řádu sov. Je velmi podobný známému kalousovi ušatému, má však na hlavě jen velmi krátká péřová ouška a oči se žlutě zbarvenou duhovkou. Zaletuje k nám zimovat ze severnějších hnízdišť, jen v některých letech zahnízdí. V zimě se nejčastěji zdržuje na loukách a polích, loví za šera i ve dne. Kořistí jsou drobní hlodavci, zejména hraboši polní, které loví při nízkém letu. V oblasti zpravidla zimuje 20 až 50 kalousů pustovek.
V roce 2002 tu pustovky prokazatelně hnízdily, ale zřejmě hnízdily i v některých dalších letech. Moták pilich je dravec velikosti káně lesní, ale značně štíhlejší. Dospělý samec je celý šedý, jen konce křídel má černé. Samice a mladí ptáci obou pohlaví jsou hnědí, na prsou a břichu hnědě žíhaní. Nápadná je svítivě bílá skvr-na nad ocasem. Drobné savce a ptáky loví nízkým kolé-bavým letem s častými změnami směru a prudkými útoky na kořist. V oblasti zimuje až 50 pilichů. Ohrožení zimujících motáků pilichů a kalousů pustovek spočívá především v rušení ptáků na shromaždištích. Vyloučen není ani občasný nezákonný odstřel. Negativní dopad může mít také pěstování nevhodných plodin, které znemožňují lovit potravu, a používání chemických prostředků při ochraně zemědělských plodin, zejména prostředků k hubení hlodavců. Podpora travních porostů v kombinaci s úhory na podmáčených plochách, šetrné používání chemických prostředků a omezení rušení na shromaždištích jsou hlavními opatřeními, která přispějí k udržení významu oblasti pro oba uvedené druhy.
Velkým nebezpečím pro navrženou ptačí oblast je plánovaná výstavba rychlostní komunikace R35 středem území. V případě její realizace by byly zničeny nejvýznamnější biotopy.

GPS souřadnice: 50.05104N, 15.93018E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2007


Předchozí článek: Opravě pardubického zámku pomůže zahraniční dotace
Následující článek: Pardubický špitál ve světle účtu z roku 1744 a jeho kontinuita


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 4/2023 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Planetární stezka
Kozlovský kopec
První pardubické letiště
Patnáct horopisných celkůPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje v HEŘMANOVĚ MĚSTCI postavený v letech 1756 až 1761.

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Nádherný výhled do krajiny ze zříceniny hradu LANŠPERK

ORLICKOÚSTECKO: Rotunda sv. Kateřiny v ČESKÉ TŘEBOVÉ pochází z 12. století.

ORLICKOÚSTECKO: Dělostřelecká tvrz BOUDA u Králík.

SVITAVSKO: Vrch Kalvárie je známým poutním místem nad JAROMĚŘICEMI.

SVITAVSKO: Část městského opevnění a kostel sv. Jakuba v POLIČCE.

PARDUBICKO: Kostel sv. Jakuba v PŘELOUČI.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml