Sdružení přátel Pardubického kraje

Svědectví pana F. Valenty z Mikulovic

Adolf Švadlenka

12. 06. 2007 Dne 28.12.1941, před půlnocí ke mně do mého domu v Mikulovicích čp. 75 přivedl Adolf Švadlenka, též bytem v Mikulovicích, parašutistu Josefa Valčíka a žádal okamžité přivezení vysílačky, padáků a dalších věcí od Městce Králové. Vše jsem okamžitě zařídil. 31.12.1941 byla vysílačka u pana učitele Janáčka v Pardubicích a přijímačka u mne. 1.1.1942 přišel Fréda Bartoš, který třetímu - Procházkovi - dal na tři dny dovolenou za účelem návštěvy otce v Plzni. Do tří dnů byly vysílačky odvezeny do lomu bratří Vaškových u Ležáků, čímž začíná pětiměsíční práce proti nacistické bestii. Dne 17.6.1942 začíná zatýkání starosty a tří dalších v Opatovicích nad Labem. Dne 20.6.1942 bratři Vaškové1, paní učitelka Malá2 a týž den pan Pištora3, Šorm4, bratři Tycové5, Hladěna6 s paní, MUDr. Bartoň7 s paní, JUDr. Žváček8 s paní, hoteliér Košťál9, učitelka Junková10 s matkou, učitel Janáček11 s paní a celá řada dalších.

Dne 26.6. můj kamarád Ad. Švadlenka a jeho šéf z prachárny pan Dvořák, o den později došla řada i na mě, jelikož jsem v době zatýkání naších kamarádů se Švadlenkou12 ujednal, že v případě zatýkání zbraní nepoužijeme, aby zato nevypálili naši obec jako Lidice.
Proto jsme je zahrabali a vzkázali do Ostřešan pro člena komunistického ilegálního hnutí - Josefa Hofmana, kterému jsme přesně ukázali místo uschovaných zbraní. V případě našeho zatčení a mučení měl možnost u nás vyhrabat tři pistole a až nadejde čas, nás pomstít. V době mého pobytu v nemocnici moje žena na mou žádost pistole vyhrabala a odevzdala mu je.
Dále jsem A. Švadlenkovi řekl, že mne živého nedostanou a toto jsem řekl i panu Balcarovi z Pardubic, který mi odpověděl, že v tomto případě se o mou rodinu postará.
Při zatýkání jsem slib splnil. Šestkrát opakovaným řezem jsem si podřízl krk v garáži Obchodního družstva v Pardubicích, kde jsem byl zaměstnán jako šofér. Rychlým převozem do nemocnice s okamžitou operací proti mé vůli panem primářem MUDr. V. Horáčkem13 mi zachránili život. On sám pak musel třetího dne nemocnici opustit, jelikož jeho manželka byla židovka.
O dva měsíce později 25.8.1942 mě přivádí četník z nemocnice na Oberlandrát, kde po 2 hod. výslechu - pro ně marném …. (nedokončeno)14
Ze státního oblastního archivu Zámrsk - krabice 14 desky č. 64, poslední list - pozn. M. Horákové.
bratři Vaškové - František (nar. 1904), majitel lomu Hluboká u Ležáků a Jindřich (nar. 1910), správce tohoto lomu. Umožnili vysílání "Libuše" J. Potůčka. Byli popraveni na Zámečku v Pardubicích 2.7.1942.
2 Lidmila Malá (nar. 1908), učitelka v Mikulovicích a Pardubicích, spojka J. Valčíka. Zapojena do odboje byla svým kolegou J. Janáčkem. Po zatčení a výslechu se otrávila sama jedem 20.6.1942.
3 Antonín Pištora (nar. 1905), otec básníka J. Pištory, úředník nemocenské pojišťovny v Pardubicích, obsta-ral s J. Šormem pro Silver A pracovní knížky. Popraven byl na Zámečku 2.7.1942. 4 Jaroslav Šorm (nar. 1901), úředník nemocenské pojišťovny v Pardubicích, spolu s A. Pištorou obstaral pro Silver A pracovní knížky. Popraven na Zámečku 2.7.1942.
5 bratři Tycové - Stanislav (nar. 1909), automechanik v Dražkovicích, přivezl s F. Hladěnou padáky Silver A od Senice u Poděbrad (místa přistání), popraven 2.7.1942 na Zámečku, jeho bratr Václav, zatčený 20.6.1942, zahynul v Osvětimi 3.4.1943.
6 František Hladěna (nar. 1903), motocyklový závodník a obchodní zástupce Škody. Po seskoku Silver A v roce 1941 přivezl se S. Tycem ze Senice radiostanici a padáky A. Bartoše a J. Potůčka. Ukrýval ve svém bytě (čp. 108 Třída míru) v Pardubicích se svou ženou Táňou (nar. 1920), roz. Vranešičovou A. Bartoše. Zatčen 20.6.1942, kdy též zemřel po výslechu na gestapu v Pardubicích. Jeho žena byla spojkou Silver A do Prahy. Byla zatčena 20.6. jako její muž, byla popravena na Zámečku 2.7.1942.
7 MUDr. Josef Bartoň (nar. 1899), pardubický pediatr, léčil J. Potůčka a A. Bartoše. Zatčen se svou ženou Emílií (nar. 1904) 20.6.1942. Popraven na Zámečku 2.7.1942, jeho paní zahynula v Osvětimi 23.12.1942.
8 JUDr. Vladimír Žváček (nar. 1903) a jeho žena Anna (nar. 1905), zvaná Ája, roz. Horká, spolupracovníci Silver A. Popraveni na Zámečku 2.7.1942.
9 Arnošt Košťál (nar. 1904), zvaný Erna, majitel hotelu Veselka v Pardubicích, kde r. 1941 zaměstnal J. Valčíka jako barmana. Po atentátu na Heydricha podporoval potravinami atentátníky v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Zatčen 20.6.1942, popraven na Zámečku 2.7.1942.
10 Věra Junková (nar. 1917), učitelka v Mněticích a Pardubicích, spojka Silver A. Snoubenka A. Bartoše, později J. Potůčka. Zatčena se svým strýcem A. Pištorou, popravena na Zámečku 2.7.1942.
11 Josef Janáček (nar.1898), učitel, sociální demokrat, osobní přítel B. Laušmana. Roku 1941 k němu přivedl A. Švadlenka z Mikulovic J. Valčíka. Obstarával pro Silver A falešné průkazky, zapojil do odboje L. Malou. V jeho bytě (Havlíčkova 1842, Pardubice) byla určitou dobu vysílačka Libuše. Získal pro spolupráci i obecní funkcionáře v Opatovicích nad Labem, J. Jozífa a F. Nyklíčka (zatčeni 17.6.1942). Sám byl zatčen 20.6. spolu se svou manželkou Ludmilou (nar. 1912), roz. Nováčkovou, herečkou a zpěvačkou divadla v Pardubicích. Oba byli popraveni na Zámečku 2.7.1942.
12 Adolf Švadlenka (nar. 1904), občan Mikulovic, osobní šofér B. Laušmana, který na něj z Anglie kon-taktoval Silver A. On přivedl F. Valentovi do bytu 28.12.1941 J. Valčíka. Popraven byl na Zámečku 2.7.1942.
13 MUDr. Václav Horáček - narozen 1901, primář ORL v Pardubicích, pomáhal zdravotně A. Bartošovi a J. Valčíkovi. Měl židovskou manželku Bertu. Po válce předseda "Sjednocení" v Pardubicích.
14 F. Valenta z Mikulovic - po vyléčení simuloval duševní chorobu a konce války se dožil v ústavu pro choromyslné.

Autor:
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2007
Předchozí článek: Výročí Ressla budou oslavovat v Chrudimi i ve slovinské Lublani
Následující článek: Vzpomínky na Jiřího Potůčka


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Kašna uprostřed náměstí ve SKUTČI.

ORLICKOÚSTECKO: Rozhledna na ANDRLOVĚ CHLUMU u Ústí nad Orlicí.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Jana Křtitele v TATENICÍCH.

ORLICKOÚSTECKO: kostel v obci PÍSEČNÁ.

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Kříže na KŘÍŽOVÉM VRCHU u MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Kostel sv. Jiří v RADHOŠTI. V jeho sousedství je dřevěná zvonice z roku 1773.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml