Sdružení přátel Pardubického kraje

Tvrz Svojšice


21.02.2023 Dnes nevíme, kdy byla obec Svojšice na Pardubicku založena. Je však jisté, že již od dávných dob zde stojí tvrz. Nejstarším dokumentem, který dokládá její existenci, je listina, která dokazuje obchod mezi opatem Ondřejem a Ješkem z Vicelimic vydaná v klášteře ve Vilémově 22. listopadu 1365, kde je jako jeden z ručitelů uveden Mikuláš zvaný Mikšík ze Svojšic. Na počátku 15. století byla majitelkou tvrze dcera předešlého majitele Kateřina jinak Anna ze Svojšic, vdova po Heřmanovi z Mrdic, který vlastnil Heřmanův Městec. Okolo roku 1415 byli majiteli Petr a Mikuláš z Malešova, kteří ze pak nazývali zemany ze Svojšic. Je druhé polovině 15. století byl majitelem Jan ze Svojšic, který zemřel roku 1497 a poté jeho syn Petr z Svojšic.

Roku 1553 se majiteli stávají Gerštorfové z Gerštorfu, majitelé choltického panství, kteří patřili mezi významné české šlechtice. Jelikož se však roku 1620 Štěpán z Gerštorfu zúčastnil povstání proti Habsburkům, byla mu většina majetku zabavena a 2. června 1623 Svojšice zakoupil Krištof Šimon Thun – Hohenstein. Tvrz ve Svojšicích vypálilo v dubnu roku 1634 vojsko císaře Ferdinanda II. Od té doby již nebyla obydlena a postupně chátrala. Dvůr a ves Svojšice se však i nadále vyvíjely jako součást choltického panství, které až do 20. století patřilo rodu Thunů. V 17. století vrchnost hospodařila na čtyřech dvorech – kromě Choltic a Svojšic také ve Svinčanech a Benešovicích. V roce 1703 to byly navíc ještě dvory Luhy, Stojice a Horka a později ještě ve Štepánově a ve Valech. Svojšice patřily ke statku choltickému téměř 300 let. Až teprve rozhodnutí obecního zastupitelstva z 2. května 1920 rozhodlo o samostatnosti obce, kterou již od té doby neztratila.
O první záchranu tvrze se pokusili v 50. letech minulého století Klub českých turistů a také Volné sdružení přátel svojšické tvrze. Zásadní opravy se zřícenina dočkala v roce 1995 ve výši 1 milion korun.
Ke tvrzi se váže pověst, podle níž v roce 1621 Štěpán z Gerštorfu ukryl velký poklad. Tajně totiž doufal, že se za čas vrátí do vlasti. V roce 1813 přijel prý do vesnice ve skvostném kočáře cizí důstojník, který u rychtáře požádal o zedníka. S ním se pak vypravil k sutinám tvrze. Chvíli si tvrz prohlížel a váhal a pak ukázal na zeď v kuchyni. Tam poručil zedníkovi vybourat výklenek ve zdi. V něm se objevila okovaná truhlice. Neznámý důstojník zaplatil zedníkovi několik stříbrňáků, nechal truhlici naložit do kočáru a odjel neznámo kam.
Na počátku 20. století měla obec 57 obytných domů a 400 obyvatel. Jak již bylo uvedeno, od roku 1920 jsou Svojšice samostatnou obcí. Dnes zde žije 260 obyvatel.

GPS souřadnice: 49.9665731N, 15.6027619E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2022


Předchozí článek: Meteorologický sloupek na Masarykově náměstí v Přelouči
Následující článek: Pardubice v 80. letech 20. století


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Rane gotický kostel sv. Mikuláše v PROSEČI z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Nádherný výhled do krajiny ze zříceniny hradu LANŠPERK

ORLICKOÚSTECKO: ČESKOTŘEBOVSKÉ náměstí s morovým sloupem z roku 1706.

ORLICKOÚSTECKO: KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK při pohledu od kláštera Hedeč u Králík.

SVITAVSKO: Zadní vstup na zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Rozhledna Barborka na okraji obce CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml