Sdružení přátel Pardubického kraje

V Bohdanči mají analematické sluneční hodiny


27. 02. 2007 Nedávno byly v parku u radnice v Lázních Bohdaneč nainstalovány sluneční hodiny. Doplnily tak 15 zastavení naučné stezky Gočárův okruh, pojmenované po významném architektovi, který ve městě působil začátkem 20. století. Zhruba 5 km dlouhá vycházková trasa městem i volnou krajinou nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s pozoruhodnými místy a stavbami Lázní Bohdanče a okolí.

Sluneční hodiny jsou známé již od antiky a až do dnešních dnů se jedná o velice zajímavý nástroj na měření času. Udávají pravý místní čas dle délky a směru stínu, který během dne vrhají ukazatele (např. sloup nebo tyč). Stín, který se promítá na desku svislou, vodorovnou nebo šikmou, se na kružnici rozdělené na 360° posune za kaž-dou hodinu vždy o 15°.
"V případě Lázní Bohdanče se jedná o tzv. analematické sluneční hodiny, které měří čas pomocí hodinových úhlů. A je to člověk, jehož stín na stupnici zajistí změření správného času. Návod na odečet času najdou návštěvníci na informačním panelu u nových hodin," řekla starostka města Květoslava Jeníčková.
Pojmenování okruhu je vedeno snahou připomínat významného architekta Josefa Gočára a výsledky jeho půso-bení v našem městě na počátku 20. století. Projekt vybudování nové naučné stezky, který výrazně přispěl k rozšíření turistických nabídek ve městě a okolí, připravoval odbor rozvoje města od poloviny loňského roku. Na jeho financování se podařilo získat dotaci ve výši 50 tis. Kč od Pardubického kraje.

GPS souřadnice: 50.07568N, 15.68104E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2006


Předchozí článek: Dějiny Chlumečku
Následující článek: Bývalá škola v Bystrém u Poličky


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 4/2023 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Planetární stezka
Kozlovský kopec
První pardubické letiště
Patnáct horopisných celkůPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Starobylý hřebčín v HEŘMANOVĚ MĚSTCI.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Nově zrekonstruované náměstí Přemysla Otakara II. ve VYSOKÉM MÝTĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Klášter HEDEČ - poutní místo nedaleko Králík.

SVITAVSKO: Zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě.

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Lřížev LITOMYŠLI, nejvýznamnější památka z předhusitského období.

PARDUBICKO: Občanská záložna v PŘELOUČI.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml