Sdružení přátel Pardubického kraje

Bývalá škola v Bystrém u Poličky


15. 03. 2007 V sousedství kostela sv. Jana Křtitele se nachází větší, téměř 180 let stará jednopatrová budova postavená ke školním účelům, která roku 2005 se stala kulturní památkou města. Na tomto místě byla v roce 1457 vystavěna nákladem obce veřejná škola. Pro špatný stav musela být v polovině 18. století stržena a na jejím místě postavena kostnice s kaplí sv. Jeronýma.
Nová škola byla postavena na náklady paní hraběnky Marie Rebeky Hohenembsové (1742-1806), provdané Harrachové, v místě dnešní knihovny č.p. 60. Tuto školu, rozšířenou v roce 1788, mohlo navštěvovat 200 žáků, ale ani ona časem však nedostačovala, a tak v roce 1825 obec jednala o škole nové. Po mnohých úvahách o umístění nové školy byl vybrán návrh bysterského faráře P. Josefa Turka (v Bystrém působil 1817 - 1827) postavit školu na místě kostnice.

Radní a představený obce podali žádost majitelce panství paní Marii Valburce, rozené z Harrachů-Hohenembs (1762-1828), ovdovělé o novou školu. Této žádosti bylo vyhověno. A tak se roku 1826, na náklady paní Marie Valburky, začaly přípravy materiálu a kopání základů a sklepů. Na jaře roku 1827 byla zahájena stavba a v roce 1828 byla dokončena. Po celou dobu stavby nepřišel nikdo k úrazu. Budova byla postavena z černého kamene, opuky a cihel; veškerý materiál z okolí Bystrého. Nad vstupní dveře byl umístěn reliéf Panny Marie, přenesený z původní kostnice, který po mnoha letech se má vrátit na původní místo. Celá stavba stála 12. 000 vídeňských zlatých a bylo ji přiděleno č.p. 59.
23. října 1828 byla škola slavnostně vysvěcena. Paní hraběnka se však této slavnosti nedočkala. Zemřela 28. května tohoto roku.
Škola sloužila svému účelu až do poloviny 20. století jako škola obecná. Později zde byl umístěn provoz Botany Skuteč. Ke konci minulého století byla budova vrácena městu, a to ji až do roku 2004 pronajímalo ke komerčním účelům.
Po mnoha úvahách a diskuzích dospělo zastupitelstvo k rozhodnutí, vrátit budovu zpět původnímu účelu, t.j. vzdělání a kultuře. V prosinci roku 2004 byl zahájen provoz galerie v prvním patře velkou výstavou betlémů. Ve velmi "surových" podmínkách se podařilo vytvořit krásnou vánoční pohodu. Po malých úpravách na jaře následujícího roku bylo otevřeno v Bystrém Kulturní léto výstavou připravenou Základní uměleckou školou.
Po větších úpravách interiéru v letošním roce byla 17. října budova slavnostně předána k veřejnému užívání. Paní starostka Jiřina Leinweberová seznámila přítomné s historií bývalé školy a jejím využitím pro další období. Žáci ZUŠ, která zde nalezla své zázemí, předvedli kul-turní program, v němž připomněli život a dílo téměř zapomenutého bysterského rodáka, kněze a hudebního skladatele P. Františka Mensiho (1753-1829), působícího m.j. ve Smečně a Pcherách. Po skončení oficiálního programu si účastníci slavnosti prohlédli v prvním patře prostory, které bude užívat ZUŠ, a v prostorách nové galerie v přízemí zase výstavu obrazů a plastik různých žánrů a autorů . Zanedlouho se tyto prostory zaplní betlémy, a tak návštěvníci galerie budou moci obdivovat od 1. prosince 2006, kdy bude výstava slavnostně otevřena, až do 6. ledna 2007 krásu vánočního lidového umění. Závěrem zbývá ještě upozornit na pamětní desku umístěnou na této budově roku 1928, kterou věnoval Klub rodáků města Bystrého v Praze Josefu Václavu Kryšpínovi, organizátoru kulturního života v Bystrém, působícímu od roku 1868 po 40 let ve zdejší škole jako ředitel.

GPS souřadnice: 49.62910N, 16.34596E

Autor: Bohumír Andrle
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2006


Předchozí článek: V Bohdanči mají analematické sluneční hodiny
Následující článek: Josef Cibulka - historik umění


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje z roku 1397 v KOĆÍ s dřevěnou zvonicí z roku 1666 a krytou chodbou.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Zřícenina hradu LANŠPERK založeného ve 13. století.

Dřevěný podkarpatský kostelík v DOBŘÍKOVĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Radnice v ŽAMBERKU.

SVITAVSKO: portál z roku 1492 v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ je považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

SVITAVSKO: Fontána na náměstí ve SVITAVÁCH.

PARDUBICKO: Příhrádek v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml